Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Zatrzymania kolejnych osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT w ramach „karuzeli podatkowej”
 
2017/12/12
 
Zatrzymania kolejnych osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT w ramach „karuzeli podatkowej”

   W toku wieloosobowego śledztwa prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zarejestrowanego za sygn. akt RP II Ds. 39.2016, w dniu 12 grudnia 2017 roku zatrzymano kolejne osoby będące członkami grupy przestępczej działającej zarówno w kraju jak i za granicą, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT w ramach „karuzeli podatkowej” dla uzyskania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 187 mln zł.
   Zatrzymania w dniu 12 grudnia 2017 roku połączone były z przeszukaniami przeprowadzonymi w różnych miejscach w Polsce – w tym w Częstochowie, Bytomiu, Kłobucku oraz w Grodzisku Mazowieckim, celem zabezpieczenia wszelkich dowodów mających związek z ujawnionym procederem. Śledztwo toczy się obecnie przeciwko kilkunastu podejrzanym, wśród których są obywatele Polski jak też Ormianin i Białorusini związani ze spółkami stanowiącymi ogniwa w łańcuchu podmiotów wystawiających fikcyjne faktury sprzedaży dla stworzenia pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy określonymi firmami. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie nastąpiły na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w dniu 18 lipca 2017 roku oraz skutkowały wnioskami do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trzech z podejrzanych, którzy nadal pozostają w aresztach. Dowody sukcesywnie gromadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie pozwoliły na ustalenie kolejnych osób mających związek z ujawnionym procederem, które dziś i jutro będą przesłuchiwane w siedzibie tutejszej Prokuratury.
   Badane spółki uczestniczyły w wielu fikcyjnych transakcjach dokumentowanych fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, tylko miały na celu uwiarygodnienie obrotu towarem w kraju i za granicą. Ustalenia śledztwa wykazały, że przedmiotami obrotu w ramach rozpracowanej „karuzeli podatkowej” były między innymi kawa, nożyki do maszynek do golenia, cukierki oraz baterie znanych światowych marek.
   Grupa przestępcza działała od października 2015 roku do początku maja 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, a wśród jej członków były osoby pełniące funkcje prezesów zarządów i udziałowcy w spółkach posiadających siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Dwie spośród spółek działających w ramach „karuzeli podatkowej” posiadały adresy wirtualnych biur w Warszawie oraz były ze sobą powiązane osobami prezesów, którzy są obywatelami Republiki Białorusi.  
   Zebrane w sprawie dowody pozwoliły ustalić mechanizm działania sprawców w odniesieniu do zakwestionowanych transakcji z udziałem podmiotów gospodarczych, które w procederze tym pełniły ściśle określone role, natomiast podejrzani wykonywali czynności zlecone im w ramach działającej grupy przestępczej.
   Jedna ze spółek posiadających siedzibę na terenie Czech deklarowała wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od polskiego podmiotu oraz dostawy do Niemiec, gdzie nabywcą miała być określona firma. Następnie spółka z terenu Niemiec, deklarowała sprzedaż towaru do Polski w ramach transakcji trójstronnych, gdzie nabywcą miała być spółka pełniąca rolę „znikającego podatnika”. Firma ta miała być następnie dostawcą towaru do spółki, która według zabezpieczonej dokumentacji odsprzedawała ponownie towar poza granice Polski. Spółka pełniąca rolę „znikającego podatnika” nie odprowadzała należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług do Skarbu Państwa, który był rozliczany przez kolejne podmioty uczestniczące w łańcuchu fikcyjnych transakcji obejmujących między innymi artykuły spożywcze.
Zatrzymani mężczyźni są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w łącznej kwocie wynoszącej obecnie 187 mln 140 tys. 901 zł, która zdecydowanie przekracza szacowaną na początkowym etapie postępowania przygotowawczego kwotę ponad 141 mln zł. Podejrzanym zarzuca się także narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 187 mln 140 tys. 901 zł poprzez podawanie w składanych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7 nieprawidłowych danych i wprowadzenie w błąd organów podatkowych ustalonych Urzędów Skarbowych w Warszawie w zakresie dokonania rzeczywistych transakcji handlowych oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.
   Wśród dotychczas zatrzymanych są osoby, które pełniły funkcję prokurentów w poszczególnych spółkach oraz udziałowcy i prezesi zarządów badanych podmiotów gospodarczych. Jednym z podejrzanych jest także mężczyzna, który pozostaje tymczasowo aresztowany w sprawie Prokuratury Regionalnej w Katowicach w związku z innymi zarzucanymi mu przestępstwami skarbowymi. Mężczyzna ten pełnił także istotną rolę w ramach grupy przestępczej objętej śledztwem tutejszej Prokuratury, w którym zarzuca mu się między innymi przestępstwa oszustwa podatkowego oraz posługiwanie się fakturami VAT wystawionymi w sposób nierzetelny
   Po wykonywaniu czynności procesowych z podejrzanymi na terenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podjęte zostaną decyzje w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych wobec podejrzanych.
   Przestępstwa zarzucane podejrzanym spenalizowane są w Kodeksie karnym oraz w Kodeksie karnym skarbowym, przy czym w realiach niniejszej sprawy, w odniesieniu do umyślnych przestępstw skarbowych, w kwalifikacji prawnej postanowień o przedstawieniu zarzutów prokurator uwzględnił instytucję obligatoryjnego, nadzwyczajnego obostrzenia kary przewidzianą w Kodeksie karnym skarbowym z uwagi na spowodowanie przez sprawców uszczuplenia należności publicznoprawnej dużej wartości oraz wobec popełnienia przez nich przestępstw skarbowych w zorganizowanej grupie. Według obowiązujących przepisów prawa, sprawcom może być wymierzona kara do 10 lat pozbawienia wolności a także wielomilionowa kara grzywny.
   W sprawie zgromadzono liczne dowody, które obecnie są wszechstronnie analizowane celem ustalenia pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 63 | wczoraj: 1158 | ten tydzień: 12030 | ten miesiąc: 26475 | łącznie od 04.2013: 978374
BIP epuap
eea grants, norway grants