Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - referent do Kancelarii Tajnej
 
2018/02/05
 

                                                                                   
RP IV WO 1111.2.2018Ogłoszenie
Prokuratora Regionalnego w Warszawie
w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – referent do Kancelarii TajnejI. Określenie wolnego stanowiska pracy:
* liczba etatów: 1,
* miejsce pracy: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa,
 * opis stanowiska:
- zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym przechowywanym w kancelarii,
- wykonywanie prac techniczno-ewidencyjnych związanych z rejestrowaniem i kopiowaniem dokumentów niejawnych lub zmianą albo zniesieniem klauzuli tajności,
- kompletowanie dokumentów niejawnych oraz ich archiwizowanie.

II. Wymagania niezbędne:
1. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” włącznie wydane przez ABW lub SKW,
2. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
3. pełna zdolność do czynności prawnych,
4. nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter,
5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
8. sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,
9. umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie.
III. Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika lub kierownika kancelarii tajnej,
2. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z materiałami niejawnymi,
3. zdolność myślenia analitycznego,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. umiejętność sprawnej organizacji  pracy własnej,
6. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
7. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji
8. odporność na stres,
9. kreatywność i komunikatywność.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
4. aktualna fotografia,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. kopia poświadczenia bezpieczeństwa do materiałów niejawnych,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
9. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
11. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy składać  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:
                 Prokuratura Regionalna w Warszawie
                 ul. Krakowskie Przedmieście 25
                 00-071 Warszawa
z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 20 lutego 2018 roku.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 246 z późn. zm.) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku.

V.  Konkurs składa się z trzech etapów:
* etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
* etap drugi – sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności związanych z realizacją zadań na stanowisku urzędniczym - referent i znajomości zagadnień wskazanych w wymaganiach niezbędnych oraz znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, który trwa 40 minut i składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
* etap trzeci – przeprowadzenie rozmów z zakwalifikowanymi po drugim etapie kandydatami.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
Ogłoszenie kierowane jest również do osób niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122


 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 24 | wczoraj: 1765 | ten tydzień: 26125 | ten miesiąc: 39299 | łącznie od 04.2013: 1294902
BIP epuap
eea grants, norway grants