Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
kwestionariusz osobowy
 
2018/02/05
 


                                                                                    
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


1. Imię (imiona) i nazwisko. ............................................................................................
2. Imiona rodziców. .........................................................................................................
3. Data urodzenia. ............................................................................................................
4. Obywatelstwo. ..............................................................................................................
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji). .......................................................
. ..........................................................................................................................................
6. Wykształcenie. .............................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
. .........................................................................................................................................
. .........................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
7. Wykształcenie uzupełniające. ......................................................................................
. .........................................................................................................................................
(kursy, studia dyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia. ...................................................................
. ........................................................................................................................................
. .........................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowanie stanowiska pracy)
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania. ...........................................
. ..........................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
10.  Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych
i poszukujących pracy.
11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym seria. ......... nr. ..................... wydanym przez. ............................................ lub innym dowodem tożsamości. ......................................................................................................
. .........................................................................................................................................

.    …………………………………                                                         …………………..……………
(miejscowość i data)                                                        (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


*) Właściwe podkreślić. 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 1128 | wczoraj: 1591 | ten tydzień: 23940 | ten miesiąc: 25558 | łącznie od 04.2013: 1427554
BIP epuap
eea grants, norway grants