Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Nowe dowody w sprawie oszustw popełnionych przez Piotra K. i Mikołaja D. oraz wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie skierowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Piotra K. na okres
 
2018/03/02
 
Nowe dowody w sprawie oszustw popełnionych przez Piotra K. i Mikołaja D. oraz wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie skierowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Piotra K. na okres

  Prokuratura Regionalna w Warszawie zgromadziła nowe dowody w sprawie o sygn. akt RP II Ds. 21.2016 prowadzonej w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej przeciwko Piotrowi K., jego byłemu współpracownikowi - Mikołajowi D. oraz czterem innym podejrzanym, które dotyczą przestępstw oszustw popełnionych na szkodę wielu osób.

  Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku prowadzonego postępowania, które wymaga kontynuowania dla wszechstronnego wyjaśnia wszelkich okoliczności związanych z przestępczymi działaniami Piotra K. oraz współdziałających z nim osób, ustalenia pokrzywdzonych i rozmiarów szkody wyrządzonej ujawnionymi czynami zabronionymi, Prokuratura skierowała wniosek do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec Piotra K. na okres jednego roku i trzech miesięcy.

  W treści złożonego wniosku Prokuratura wystąpiła o przedłużenie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym wobec Piotra K. na dalsze 3 miesiące, tj. do dnia 4 czerwca 2018 roku do godziny 12:45.

  Na mocy ostatniego postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wydanego 29 stycznia 2018 roku, przedłużono stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Piotra K. na łączny okres 12 miesięcy, tj. do dnia 4 marca 2018 roku do godziny 12:45.

  Sprawa niniejsza ma rozwojowy charakter i cechuje się szczególną zawiłością, dlatego mimo zgromadzenia obszernego materiału dowodowego wymaga przeprowadzenia dalszych czynności, które polegają między innymi na przesłuchiwaniu w charakterze świadków kolejnych osób posiadających wiedzę w zakresie przestępczych działań objętych zakresem śledztwa.

  Piotrowi K. zarzucono między innymi liczne oszustwa, z popełnienia których uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. przestępstwo określone w art.286§1 Kodeksu karnego w zw. z art.65§1 Kodeksu karnego. Za czyn ten można wymierzyć karę do 12 lat pozbawienia wolności. Zagrożenie surową karą rodzi uzasadnioną obawę bezprawnego utrudniania śledztwa przez podejrzanego w przypadku gdyby pozostawał on na wolności oraz powodować chęć uniknięcia grożącej mu kary poprzez ucieczkę lub ukrycie się. Obawy te są tym bardziej uzasadnione, że zatrzymanie Piotra K. w dniu 24 grudnia 2016 roku o godzinie 11:20 w Wiedniu możliwe było dzięki wdrożonej przez polskie Organy Ścigania procedurze poszukiwania jego osoby na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, które trwało blisko 17 miesięcy. 

            W sprawie realna jest także obawa podjęcia przez podejrzanego w warunkach wolnościowych działań służących nakłonieniu świadków do składania fałszywych zeznań lub skontaktowania się ze współpodejrzanymi celem ustalenia wspólnej linii obrony. Dotychczas uzyskano zeznania ponad 450 świadków, jednak liczba tych osób będzie większa z racji nowych dowodów, którymi dysponuje Prokuratura.   

  Wobec podejrzanego Mikołaja D. stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

  W sprawie dokonano także zabezpieczeń majątkowych poprzez zajęcie obu podejrzanym środków pieniężnych w łącznej kwocie przekraczającej 740 tys. zł a także samochodu Piotra K., którego wartość szacowana jest na ponad 200 tys. zł.   

  W ostatnim czasie Prokuratura wydała także postanowienia o przedstawieniu zarzutów kolejnym 4 osobom, które mają związek z procederem zorganizowanym przez Piotra K.

  W sprawie ujawniono nowe okoliczności dotyczące przestępczych działań Piotra K. i Mikołaja D., które wymagają kontynuowania czynności dowodowych. W odniesieniu do osoby Piotra K. podjęte zostaną stosowne działania wynikające z tzw. zasady specjalności wyrażonej w przepisie art.607e §1 Kodeksu postępowania karnego, związanej z przekazaniem osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Aktualnie bowiem uzyskano dowody wskazujące na sprawstwo podejrzanego w zakresie także innych przestępstw niż te, które stanowiły podstawę przekazania jego osoby przez organy Republiki Austrii będącej państwem wykonania nakazu.

  Ustalenia śledztwa wykazały, że celem działania podejrzanych było osiągnięcie korzyści majątkowej i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem jak największej liczby osób, które zapłaciły za produkty reklamowane między innymi jako żel do wybielania zębów, środek na odchudzanie oraz żel na stawy. Sprawcy oszukiwali pokrzywdzonych poprzez wprowadzanie ich w błąd zarówno co do właściwości i ceny oferowanych produktów podczas składania zamówienia jak i zamiaru przesłania im zamówionych produktów, możliwości dokonania ich zwrotu oraz rezygnacji ze złożonych zamówień telefonicznych. Wśród pokrzywdzonych są także osoby, które wprawdzie otrzymały zamówione produkty, jednak wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie mogły ich reklamować. Podejmowane przez pokrzywdzonych próby telefonicznego zgłoszenia reklamacji skutkowały bardzo wysokimi kosztami finansowymi, ponieważ dla prowadzenia rozmów z klientami Piotr K. uruchomił specjalną linię telefoniczną. Minuta połączenia telefonicznego obciążała wysokimi kwotami rozmówców, którzy próbowali w ten sposób złożyć reklamację dotyczącą zakupionych produktów lub też wyjaśnić podstawy otrzymania „przedegzekucyjnych” wezwań do zapłaty w sytuacji, kiedy nie odebrali produktów od kuriera z uwagi na podjęte wątpliwości, co do ich faktycznych właściwości.

  Po uzyskaniu kompleksowego materiału dowodowego, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zakresu odpowiedzialności karnej podejrzanych oraz merytorycznego zakończenia postępowania.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Prokurator

Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 6 | dziś: 1356 | wczoraj: 2634 | ten tydzień: 21168 | ten miesiąc: 38797 | łącznie od 04.2013: 1033631
BIP epuap
eea grants, norway grants