Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Sprzeciw Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Szucha nr 17/19
 
2018/04/25
 
Sprzeciw Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Szucha nr 17/19

    W dniu 7 marca 2018 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, który wniesiono od decyzji Prezydenta M.St. Warszawy z dnia 24 lipca 2009 roku.
     Zaskarżona przez Prokuraturę decyzja Prezydenta M.St. Warszawy ustanawiała na rzecz ustalonych osób fizycznych, na 99 lat prawo użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu położonego w Warszawie przy Alei Szucha nr 17/19, stanowiącego część dawnych nieruchomości hipotecznych, składającego się z dwóch działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 3030 m2.
    W sprzeciwie wniesiono o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Prezydenta M.St. Warszawy z dnia 24 lipca 2009 roku, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. przepisu art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. W ocenie Prokuratury Organ wydający decyzję niezasadnie uznał, że grunt stanowiący obie te działki, oddany w użytkowanie wieczyste był w posiadaniu wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie prawa własności czasowej. Tym samym, Organ wydający zaskarżoną decyzję uznał, że wniosek dekretowy został złożony skutecznie i w konsekwencji ustanowił użytkowanie wieczyste na rzecz następców prawnych byłego właściciela nieruchomości.
    W ocenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, materiał dowodowy zgromadzony w aktach postępowania administracyjnego, nie pozwalał na uznanie, że obie działki gruntu, położone w Warszawie przy Alei Szucha nr 17/19 w dniu złożenia wniosku dekretowego były w posiadaniu ustalonej osoby fizycznej, a tym samym, iż wniosek o przyznanie prawa własności czasowej został złożony skutecznie.
   W wyniku szczegółowej analizy materiałów dotyczących ww. nieruchomości Prokuratura Regionalna w Warszawie zakwestionowała stanowisko Prezydenta M.St. Warszawy stwierdzające, że w stosunku do przedmiotowego gruntu zostały spełnione przesłanki z art. 7 ust 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
    Stosownie do powołanego wyżej przepisu, dotychczasowy właściciel gruntu, prawni następcy właściciela, będący w posiadaniu gruntu, lub osoby prawa jego reprezentujące, a jeżeli chodzi o grunty oddane na podstawie obowiązujących przepisów w zarząd i użytkowanie - użytkownicy gruntu mogli w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę zgłosić wniosek o przyznanie na tym gruncie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną.
    Z przepisu tego wynikało, że warunkiem skutecznego złożenie wniosku o przyznanie prawa własności czasowej było „posiadanie gruntu” w chwili złożenia wniosku, co jak wykazano w skierowanym sprzeciwie, w realiach przedmiotowej sprawy nie zostało spełnione.
    Niezależnie od wskazanych wyżej działań pozakarnych, w sprawie nieruchomości przy Alei Szucha nr 17/19 prowadzone jest także w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie postępowanie karne, które dotyczy przestępstwa oszustwa spenalizowanego w art.286§1 kodeksu karnego a także tzw. przestępstwa urzędniczego polegającego na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, określonego w art.231§1 kodeksu karnego.
    Śledztwo obejmuje swym zakresem doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem ustalonej osoby fizycznej, która zawarła w dniu 13 lutego 2004 roku umowę sprzedaży praw i roszczeń do powyższej nieruchomości a także, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez urzędników Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowlanej na nieruchomości położonej u zbiegu Alei Szucha i ul. Litewskiej w Warszawie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 30 | wczoraj: 2642 | ten tydzień: 20891 | ten miesiąc: 36677 | łącznie od 04.2013: 1083240
BIP epuap
eea grants, norway grants