Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Zatrzymanie 10 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o wyłudzenie dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie ponad 21 mln zł
 
2018/06/06
 
Zatrzymanie 10 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o wyłudzenie dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie ponad 21 mln zł

  Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w dniu 5 czerwca 2018 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie zatrzymali 10 osób, w ramach śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt RP I Ds. 29.2017, prowadzonego w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
  Zatrzymania dotyczą osób, wobec których wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów na podstawie obszernego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego z zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Doniesie dotyczyło nieprawidłowości ujawnionych w wyniku działań kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organów audytowych Unii Europejskiej w związku uzyskiwaniem dotacji przez podmioty gospodarcze wstępnie uznane za grupy producencie, które realizowały inwestycje refinansowane ze środków finansowych krajowych oraz Unii Europejskiej. Stwierdzone nieprawidłowości wskazywały na zawyżanie przez określone podmioty gospodarcze kwot na pokrycie kosztów inwestycji podawanych we wnioskach o dofinansowanie, które były następnie wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Śledztwo dotyczy doprowadzenia w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie wcześniej niż w 2008 roku i nie później niż w grudniu 2016 roku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przy ul. Poleczki 33 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, którego kwota jest nie niższa niż 21 302 659,77 zł.
  Inkryminowane działania polegały na przedłożeniu przez osoby reprezentujące ustalone spółki nierzetelnych dokumentów, które dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla otrzymania dofinansowania ze środków finansowych krajowych oraz z Unii Europejskiej. W ten sposób wprowadzono w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, co do rzeczywistej wysokości ponoszonych kosztów inwestycyjnych przez podmioty występujące o dofinansowanie, wyrządzając szkodę ww. Agencji w kwocie nie niższej niż 21 302 659,77 zł.  
  Inwestycje zakwestionowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kilkudziesięciu podmiotach gospodarczych uznanych wstępnie za grupy producenckie, były przedmiotem ponownych wycen przez powołanych rzeczoznawców oraz kosztorysantów.
  Przeprowadzone czynności wykazały, że koszty inwestycyjne faktycznie poniesione przez badane podmioty gospodarcze były wielokrotnie niższe od kwot dofinansowania zadeklarowanych w dokumentacji, które zostały wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Różnica pomiędzy kosztami rzeczywiście poniesionymi przez skontrolowane podmioty gospodarcze, a dofinansowaniem wypłaconym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiła kwotę 21 302 659,77 zł.  
  Zatrzymane osoby należą do trzech grup producentów – w tym producentów owoców i warzyw, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wśród których są osoby wchodzące w skład członków Zarządów, wspólnicy oraz prokurent.
  Podejrzanym zarzuca się popełnienie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czynów zabronionych stanowiących przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Warszawie oraz Unii Europejskiej a także przedłożenie podczas ubiegania się o dofinansowanie poświadczających nieprawdę, nierzetelnych dokumentów o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów inwestycji gospodarczych. Wśród przedmiotowych dokumentów były między innymi operaty szacunkowe nieruchomości, które zawierały nieprawdziwe informacje, co do rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości wskazywanych we wnioskach o przyznanie świadczeń pieniężnych na określone cele gospodarcze.
  Jednym z podejrzanych jest także biegły rzeczoznawca, który działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej sporządził operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych poświadczające nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne poprzez zawarcie nieprawdziwych informacji, co do rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości. Przedstawiając w operatach szacunkowych zawyżone wartości nieruchomości, podejrzany udzielił w ten sposób pomocy przedstawicielom ustalonych grup producenckich w wyłudzeniu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Warszawie dofinansowania w kwocie stanowiącej mienie znacznej wartości.
  Czyny zabronione objęte prokuratorskimi postanowieniami o przedstawieniu zarzutów stanowią przestępstwa określone w art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zb. z art.297§1 kk w zw. z art.11§2 kk, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, kara grzywny a także przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.
  Czynności zatrzymania połączone były z przeszukaniami ustalonych miejsc na terenie województwa mazowieckiego dla zabezpieczenia rzeczy mogących stanowić dowody w sprawie lub podlegających zajęciu dla zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody.
   Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, celem wykonania z ich udziałem czynności procesowych polegających na ogłoszeniu postanowień o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanych na okoliczności związane z ujawnionym procederem. Po zakończeniu przesłuchań, prokurator podejmie decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 1281 | wczoraj: 2634 | ten tydzień: 21093 | ten miesiąc: 38722 | łącznie od 04.2013: 1033556
BIP epuap
eea grants, norway grants