Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie po rozpoznaniu wniosków Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie tymczasowego aresztowania wobec kolejnych osób zatrzymanych 4 lipca 2018 roku
 
2018/07/10
 

   W dniu 5 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie rozpoznał wnioski Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec czworga podejrzanych w wielowątkowym śledztwie, dotyczącym działalności spółki GetBack S.A., których zatrzymania nastąpiły w dniu 4 lipca 2018 roku.
   Postanowieniami z dnia 6 lipca 2018 roku Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec wszystkich podejrzanych, których dotyczyły wnioski prokuratorów, przy czym wobec dwóch byłych członków Zarządu spółki GetBack S.A., Sąd orzekł o tzw. areszcie warunkowym. Sąd postanowił bowiem, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym z chwilą wpłacenia tytułem poręczenia majątkowego w określonym terminie odpowiednio kwoty 200 tys. zł w odniesieniu do podejrzanego, który był członkiem Zarządu i zarazem dyrektorem zarządzającym GetBack S.A. oraz 100 tys. zł w stosunku do podejrzanej, wchodzącej w skład byłego Zarządu spółki.
   Po ogłoszeniu postanowień Sądu, prokuratorzy z Zespołu Prokuratorów powołanego przez Prokuratora Krajowego w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do prowadzenia śledztwa w sprawie działalności spółki GetBack S.A., niezwłocznie sporządzili zażalenia na dwa postanowienia dotyczące tzw. aresztów warunkowych.
W treści zażaleń skierowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie, prokuratorzy szczegółowo przedstawili okoliczności wskazujące na konieczność zastosowania przez Sąd izolacyjnego środka zapobiegawczego wobec podejrzanych z uwagi na między innymi, uzasadnioną obawę utrudniania prowadzonego postępowania przygotowawczego w przypadku ich pozostawania na wolności – w tym, obawę matactwa.
   W ocenie Prokuratury, szczegółowa analiza zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego wykazała, że na obecnym etapie śledztwa, jedynie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych, co do których skierowano do Sądu wnioski w dniu 5 lipca 2018 roku, zapewni jego prawidłowy tok.
   Prokuratorzy wnieśli jednocześnie o wstrzymanie wykonania postanowienia Sądu Rejonowego w części dotyczącej zastrzeżenia, że uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec dwojga podejrzanych nastąpi w razie złożenia wyżej wymienionych kwot poręczenia majątkowego w zakreślonym przez Sąd terminie, tj. do 20 lipca 2018 roku.
   W dniu 9 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy uwzględnił oba przedmiotowe wnioski Prokuratury, wstrzymując tym samym uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych do czasu rozpoznania zażaleń przez Sąd Okręgowy.
   Wobec byłej Wiceprezes Zarządu spółki GetBack S.A. oraz kobiety, która zawarła z GetBack S.A. umowę o świadczeniu usług, zobowiązującą pokrzywdzoną spółkę do zapłaty kwoty ponad 4 mln 300 tys. zł, Sąd w pełni podzielił stanowisko Prokuratury, stosując tymczasowe aresztowanie zgodnie ze złożonymi wnioskami.
   Obecnie w śledztwie status podejrzanych posiada dziewięć osób, z których ośmioro pozostaje w aresztach z uwagi na stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
   Wobec jednego z podejrzanych Prokuratura Regionalna w Warszawie zastosowała środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 1 mln zł, dozoru Policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w siedzibie Komendy Policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
   Prokuratorzy kontynuują intensywne działania procesowe oraz gromadzą liczne dowody w śledztwie, które służą wyjaśnieniu wszelkich ujawnionych dotychczas okoliczności faktycznych oraz ustaleniu roli pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 305 | wczoraj: 602 | ten tydzień: 26732 | ten miesiąc: 24248 | łącznie od 04.2013: 1331792
BIP epuap
eea grants, norway grants