Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Nowe dowody Prokuratury Regionalnej w Warszawie w śledztwie prowadzonym przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu międzynarodowym, która osiągała wielomilionowe korzyści majątkowe z przestępstw karnych oraz karnych skarbowych związany
 
2018/08/24
 

   W toku wieloosobowego śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej za sygn. akt RP II Ds. 13.2016, przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu międzynarodowym, która osiągała wielomilionowe korzyści majątkowe z przestępstw karnych oraz karnych skarbowych związanych z importem folii strech, uzyskano nowe dowody pozwalające na zatrzymanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kolejnych osób związanych z ujawnionym procederem.
   Wśród ostatnio zatrzymanych jest syn jednego z podejrzanych, któremu ogłoszono zarzut utrudniania niniejszego postępowania karnego, tj. popełnienia przestępstwa poplecznictwa z art.239§1 Kodeksu karnego oraz publicznego rozpowszechniania bez zezwolenia wiadomości z postępowania przygotowawczego zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, stanowiącego czyn zabroniony z art.241§1 Kodeksu karnego.
   Wobec zatrzymanego mężczyzny Prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z podejrzanymi a także świadkami wskazanymi w wydanym postanowieniu.
   Ustalenia śledztwa wykazały, że mężczyzna ten nakłaniał jednego z podejrzanych do nieskładania wyjaśnień w zakresie okoliczności dotyczącej między innymi polecenia niszczenia dokumentów wydanego przez jego ojca, który także posiada status podejrzanego w tym postępowaniu. Celem działania mężczyzny było udzielenie pomocy swojemu ojcu w uniknięciu odpowiedzialności karnej za zarzucane mu przestępstwa karne i karne skarbowe, dotyczące udziału w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej działającej na terenie Polski, Łotwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, osiągającej korzyści majątkowe z przestępstw karnych oraz przestępstw skarbowych związanych z karuzelowym obrotem towaru w postaci folii. Zarzucane podejrzanemu czyny zabronione obejmują także oszustwo podatkowe i posługiwanie się nierzetelnymi dokumentami w postaci faktur VAT. W ramach ustalonego podziału ról i zadań zorganizowanej grupy przestępczej, podejrzany prowadził obsługę księgowo – podatkową oraz brał udział w czynnościach związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.
   Wobec wskazanego mężczyzny stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, którego okres został ostatnio przedłużony przez Sąd do połowy października br.
   Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, że podejrzany to biegły sądowy ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie z dziedziny między innymi finanse, księgowość, rachunkowość, ekonomia, ekonomika, wycena i analiza przedsiębiorstw.
   Z uwagi na ujawnione okoliczności powodujące utratę przez ww. rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego, będącej warunkiem niezbędnym do popełnienia tej funkcji, Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła na podstawie stosownych przepisów prawa do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie o wszczęcie postępowań administracyjnych w przedmiocie zwolnienia podejrzanego z listy biegłych sądowych a także zgłosiła udział w postępowaniach zainicjowanych złożonymi wnioskami.
   Prowadzone śledztwo ma rozwojowy charakter, dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec 20 osób, wśród których są obywatele Polski, Łotwy, Egiptu, Ukrainy oraz Tunezji. Pierwsze zatrzymania nastąpiły w kwietniu 2018 roku, po których Prokuratura wystąpiła do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 11 podejrzanych, natomiast w stosunku do dwóch podejrzanych zastosowała środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru Policji i zakazu kontaktowania się między sobą.
   Postanowienia o przedstawieniu zarzutów dotyczą podania nieprawdy w deklaracjach VAT-7k i VAT-7 podmiotów gospodarczych związanych z badanym procederem a także w korektach tych deklaracji złożonych w Urzędach Skarbowych, w których kwoty podatku naliczonego ujęto z kilkuset nierzetelnych faktur VAT, wystawionych między innymi przez podmioty pełniące rolę tzw. „znikającego podatnika”.
   W wyniku działań sprawców narażono Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w łącznej kwocie ponad 18 mln zł.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przy udziale funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie.
   Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 oraz karą grzywny.
   Sprawa ma rozwojowy charakter, Prokuratura uzyskuje dalsze dowody, które pozwolą na ustalanie kolejnych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z badanymi przestępstwami.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 6 | dziś: 306 | wczoraj: 602 | ten tydzień: 26733 | ten miesiąc: 24249 | łącznie od 04.2013: 1331793
BIP epuap
eea grants, norway grants