Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Sprzeciw Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie gruntu położonego przy Plac Wilsona 4 w Warszawie (poprzednio Plac Komuny Paryskiej 4) i ul. Mickiewicza 29/31 kwoty ponad 29 mln zł
 
2018/09/27
 

   Wydział V Sądowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od ostatecznego orzeczenia administracyjnego
Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 30 maja 1960 roku, na mocy którego przyznano jednej z warszawskich Spółdzielni Mieszkaniowych prawo własności czasowej do gruntu położonego w Warszawie przy Placu Komuny Paryskiej 4 (obecnie Plac Wilsona 4 w Warszawie) i Mickiewicza 29/31. Prawo własności czasowej (obecnie prawo użytkowania wieczystego) przyznano na 80 lat za opłatą symboliczną wobec gruntu o powierzchni ponad 16 tys. m2.

   Sprzeciw Prokuratury Regionalnej w Warszawie został skierowany z uwagi na stwierdzenie, że orzeczenie Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa, tj. przepisu art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. 1945, Nr 50, poz. 279, z późn. zm.).
   Według ustaleń Prokuratury, przyznanie prawa własności czasowej do ww. gruntu jednej z warszawskich Spółdzielni Mieszkaniowych nastąpiło pomimo złożenia po terminie wniosku o przyznanie na tym gruncie prawa własności czasowej jego dotychczasowemu właścicielowi.
   Zgodnie przepisem art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. 1945, Nr 50, poz. 279 z późn. zm.), termin na złożenie takiego wniosku przez dotychczasowego właściciela gruntu, prawnych następców właściciela, będących w posiadaniu gruntu, lub osoby prawa jego reprezentujące, a jeżeli chodzi o grunty oddane na podstawie obowiązujących przepisów w zarząd i użytkowanie - użytkownicy gruntu, wynosił 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę.
   W realiach rozpoznawanej sprawy, termin dla złożenia wniosku zgodnie z powołanym wyżej przepisem dekretu zwanego także dekretem Bieruta lub dekretem warszawskim upłynął w dniu 16 lutego 1949 roku, zaś wniosek złożono w dniu 29 września 1959 roku.
   Pomimo złożenia przez ustaloną Spółdzielnię Mieszkaniową w Warszawie wniosku dekretowego po upływie ponad 10 lat od czasu przewidzianego powołanym wyżej przepisem, Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie wydało wskazane na wstępie orzeczenie z dnia 30 maja 1960 roku.
   Analiza dokumentów uzyskanych przez Prokuraturę wykazała, że ustalona Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie zwróciła się w 1959 roku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa własności czasowej, co dowodzi, iż miała świadomość niedopełnienia przesłanek wymaganych dla przyznania prawa własności czasowej w oparciu o dekret z dnia 26 października 1945 roku.
   Z uwagi na dokonane w sprawie ustalenia, Prokuratura wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sprzeciw z żądaniem stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 30 maja 1960 roku.
   Nadto, Prokuratura Regionalna w Warszawie zgłosiła udział w cywilnych postępowaniach sądowych, które toczą się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie oraz Sądem Okręgowym w Warszawie z powództw ustalonej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Mazowieckiemu o zapłatę łącznej kwoty ponad 29 mln zł. Spółdzielnia domaga się bowiem odszkodowania w powyższej kwocie, opierając powództwa na zaskarżonym orzeczeniu administracyjnym z dnia 30 maja 1960 roku, które przyznawało jej wygaszone obecnie prawo do żądania zawarcia umowy użytkowania wieczystego także do pozostałej, nierozdysponowanej dotychczas na jej rzecz części gruntu położonego w Warszawie przy ul. Komuny Paryskiej 4 (poprzednio Plac Komuny Paryskiej 4) i ul. Mickiewicza 29/31, stanowiącego powierzchnię ponad 6 tys. m2.
   W związku ze skierowaniem sprzeciwu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 30 maja 1960 roku, Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła jednocześnie z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszenie z urzędu postępowania sądowego z powództwa ustalonej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Mazowieckiemu o zapłatę.
   Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu Prokuratury będzie bowiem miała znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania Sądu Okręgowego w Warszawie.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 24 | wczoraj: 1765 | ten tydzień: 26125 | ten miesiąc: 39299 | łącznie od 04.2013: 1294902
BIP epuap
eea grants, norway grants