Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Kolejne zatrzymania w sledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczacym wielomilionowych wyludzen kredytów z Banku Spóldzielczego w Lesznowoli i wyrzadzenia w mieniu Banku szkody majatkowej w wielkich rozmiarach
 
2018/10/26
 

   Zgodnie z postanowieniami Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji zatrzymali kolejne trzy osoby, które miały związek z procederem wyłudzania wielomilionowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli i wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu tego Banku.
   Zatrzymania nastąpiły w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonym w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej za sygn. akt RP I Ds. 32.2016, które wszczęto na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanego przez Komisje Nadzoru Finansowego w sprawie nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych Banku Spółdzielczego w Lesznowoli oraz uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia kredytów i udzielania ich przez Bank z naruszeniem obowiązujących procedur.
   Zatrzymanym osobom ogłoszono w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, które jak wskazuje śledztwo zostały przez nich popełnione w okresie od początku sierpnia 2010 roku do polowy maja 2014 roku.
Ustalenia śledztwa wskazują, ze w wyniku udzielenia podejrzanym kredytów przez Zarząd Banku, doszło do wyrządzenia szkody w mieniu Banku Spółdzielczym w Lesznowoli, szacowanej na kwotę ponad 13,5 mln zł.
   Podejrzani działali wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej oraz doprowadzili Bank Spółdzielczy w Lesznowoli do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w związku z zawarciem umów kredytowych dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych wskazanych we wnioskach kredytowych. Środki pochodzące z kredytów miały być przeznaczone miedzy innymi na zakup akcji, maszyn i urządzeń jednej z fabryk w Radomiu oraz na działania restrukturyzacyjne związane z tym przedsiębiorstwem.
   Jeden z podejrzanych usłyszał sześć zarzutów, wśród których są miedzy innymi przestępstwa kierowania wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby i pomoc byłej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli w przywłaszczeniu mienia Banku wielkiej wartości.
   Po wykonaniu czynności z podejrzanymi, prokurator podjął decyzje o wystąpieniu do Sadu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych ora zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym wobec jednego z podejrzanych w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
   W dniu 24 i 25 października 2018 roku Sad Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie rozpoznał wnioski Prokuratury w przedmiocie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym, stosując tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o sprawstwo kierownicze w zakresie przestępstw popełnionych na szkodę Banku Spółdzielczego w Lesznowoli oraz tzw. areszt warunkowy wobec zatrzymanego, który działał z nim wspólnie i w porozumieniu przy wyłudzeniu jednego z kredytów.
   Za zarzucane przestępstwa grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do lat 10.
Dowody zgromadzone przez Prokuraturę Regionalna w Warszawie oraz Wydział do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji wykazały, ze osoby sprawujące funkcje kierownicze w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli udzielały kredytów z naruszeniem przepisów Prawa bankowego i wewnętrznych procedur bankowych a także mimo braku zdolności kredytowej osób wnioskujących o ich uzyskanie. W wyniku decyzji Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli doszło do niezasadnego udzielenia kredytów w łącznej kwocie przekraczającej 50 mln zł.
   Dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 37 osób, z których cztery przebywają w aresztach w związku ze stosowanym wobec nich środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztowania.
   Wśród podejrzanych jest miedzy innymi była Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, która pozostaje tymczasowo aresztowana od dnia 25 sierpnia 2017 roku i byli członkowie Zarządu Banku, którym zarzuca się brak należytej staranności przy udzielaniu kredytów i monitorowaniu ich spłat, niestosowanie się do zasad ostrożności określonych przepisami ustawy Prawo bankowe, zaniechanie ustanowienia zabezpieczeń hipotecznych oraz udzielanie kredytów osobom, które nie posiadały zdolności kredytowej.
   Sprawa ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, nadal gromadzone są kolejne dowody, które służą ustalaniu pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 7 | wczoraj: 1939 | ten tydzień: 23107 | ten miesiąc: 33848 | łącznie od 04.2013: 1388279
BIP epuap
eea grants, norway grants