Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Zatrzymanie 4 mężczyzn w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonym przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem folią stretch oraz produktami szybko zbywalnymi (FMCG), która naraziła Skarb Państwa na uszczup
 
2019/03/06
 

   Zgodnie z postanowieniami Prokuratury Regionalnej w Warszawie wydanymi w śledztwie prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej o sygn. akt RP VI Ds. 11.2016, funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 4 mężczyzn, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Polski a także Słowacji i Austrii, zajmującej się obrotem folią stretch oraz produktami szybko zbywalnymi (FMCG).
   Dowody zgromadzone w sprawie wykazały, że członkowie grupy przestępczej działali od połowy września 2015 roku do końca lutego 2017 roku osiągając korzyści majątkowe z popełniania przestępstw skarbowych związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów w postaci folii stretch oraz produktów szybko zbywalnych w mechanizmie oszustwa podatkowego.
   Obrót tymi produktami następował przy wykorzystaniu faktur VAT, które poświadczały nieprawdę, co do przeprowadzonych transakcji handlowych polegających na wprowadzeniu do obrotu na terenie kraju towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, pochodzących od podmiotów ze Słowacji oraz Austrii. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów następowało za pośrednictwem zorganizowanej sieci spółek celem wprowadzenia w błąd polskich organów podatkowych, co do zaistnienia deklarowanych zdarzeń gospodarczych oraz miało potwierdzać uiszczenie należnego podatku VAT z przeprowadzonych transakcji handlowych w stawce 23%.
   Podejrzani podawali także nieprawdę w deklaracjach VAT-7 składanych między innymi w Urzędach Skarbowych w Warszawie i w Łodzi posługując się dla celów rozliczenia podatku VAT nierzetelnymi fakturami, stwierdzającymi opodatkowanie czynności nabycia i dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Działania te naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 14 mln 888 tys. zł.  
   Wśród zatrzymanych jest trzech mężczyzn, którzy pełnili funkcje prezesów zarządów w spółkach uczestniczących w ujawnionym procederze a także prokurent jednego z tych podmiotów gospodarczych.
   Ustalenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie pozwoliły na stwierdzenie, że podejrzani działali w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach ustalonego podziału ról i zadań zorganizowanej grupy przestępczej, a z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Siedziby badanych spółek mieściły się na terenie Warszawy, Łodzi i Gdańska, gdzie koncentrowała się działalność osób biorących udział w procederze nieuiszczania należnego podatku VAT z tytułu dokonywanych transakcji handlowych, dzięki któremu osiągano wysokie zyski.
   Zgromadzona w sprawie dokumentacja pozwoliła na ustalenie, że w okresie niespełna dwóch lat prowadzonej działalności gospodarczej, obrót towarami jednej ze spółek wyniósł ponad 80 mln zł.
   Po wykonywaniu czynności procesowych z podejrzanymi w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, prokurator podjął decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych występując do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie o zastosowanie wobec 3 z zatrzymanych mężczyzn tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
   Sąd uwzględnił wszystkie wnioski Prokuratury w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz podzielił argumentację oskarżyciela, że w realiach rozpoznawanej sprawy, wobec 3 podejrzanych mężczyzn, jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy dalszy, prawidłowy tok śledztwa.
   Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z osobami wskazanymi w postanowieniu a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.
   Przestępstwa zarzucane podejrzanym, stanowiące między innymi czyny zabronione spenalizowane w art.258§1 kk, art.271§1 i §3 kk, art.273 kk, art.54§1 kks, art.56§1 kks oraz art.62§2 kks, zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8 oraz karą grzywny.
   W sprawie nadal trwają działania procesowe służące ustaleniu pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z przestępstwami ujawnionymi na podstawie analizy obszernego materiału dowodowego, który dotychczas zgromadzono w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego.  

    
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 24 | wczoraj: 1765 | ten tydzień: 26125 | ten miesiąc: 39299 | łącznie od 04.2013: 1294902
BIP epuap
eea grants, norway grants