Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny nr 10 - październik 2015 r.
 
2015/10/14
 

 

     Biuletyn  informacyjny Nr 10  październik   2015 r.
           
           
            I. We wrześniu 2015 r. do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur okręgu apelacji warszawskiej wpłynęło 4622 sprawy, a załatwione zostało 5389 spraw. W 355 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 415 osób, z których 19 było tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 835 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 896 osób.
                 
            We wrześniu 2015 roku zarejestrowano łącznie 290 spraw z art. 178a § 1 kk.
           
           
            II. Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie we wrześniu 2015 r. wpłynęło 2847 spraw, a załatwione zostało 3203 sprawy. W 166 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 187 osób, z których 8 było tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 408 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 434 osób.
            We wrześniu 2015 roku zarejestrowano łącznie 138 spraw z art. 178a § 1 kk.
                 
            Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie tj. Wydziału V Śledczego, Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału VII Śledczego we wrześniu 2015 r. wpłynęło łącznie 255 spraw, a załatwiono 277 spraw. W 3 skierowano akty oskarżenia przeciwko 4 osobom z których 1 była tymczasowo aresztowana. Jednocześnie skierowano 8 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 10 osób.
           
            1. W Wydziale V Śledczym prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
             - V Ds 643/15 – Śledztwo w sprawie ujawnienia i rozpowszechnia wiadomości z postępowania dot. „afery taśmowej” o charakterze informacji niejawnych, które następnie zostały wykorzystane w artykułach prasowych Gazety Wyborczej.
            2. W Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzone są między innymi następujące postępowania:
             - VI Ds 764/15 – postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy i wykorzystywaniu mienia Biura Poselskiego Małgorzaty Gosiewskiej;
             - VI Ds 827/15 – postępowanie sprawdzające w sprawie podania nieprawdy przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawozdaniu z działalności Najwyższej Izby Kontroli za 2013.
               
            3. Prokuratury Rejonowe:
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
           - 4 Ds 1414/15 – dotyczące zaboru na terenie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie obrazów: „Bydło na pastwisku” i „Gęsiarka”, mosiężnej rzeźby „Rycerz” oraz miniwieży „Yamacha”, tj. o czyn z art. 278 § 1 kk.
                 

            III. Do Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga we wrześniu 2015 r. wpłynęło 1759 spraw, a załatwione zostało 2176 spraw. W 187 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 224 osoby, z których 8 było tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 427 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 462 osób.
            We wrześniu 2015 roku zarejestrowano łącznie 152 sprawy z art. 178a § 1 kk.
               
            Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej we wrześniu 2015 r. wpłynęło łącznie 89 spraw, a załatwiono 124 sprawy. W 4 skierowano akty oskarżenia przeciwko 8 osobom, z których 2 były tymczasowo aresztowane. Jednocześnie skierowano 3 wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 3 osób.
           
            1. W Wydziale V Śledczym postanowieniem z dnia 1 września 2015 r. prokurator umorzył śledztwo V Ds. 71/15 w sprawie:
             1. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w dniu 9 marca 2015 roku w Legionowie przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie podczas czynności zatrzymania R. W. poprzez użycie przemocy na osobie pokrzywdzonego w trakcie zatrzymania oraz w celu uniemożliwienia mu przełknięcia woreczka z marihuaną i działania na szkodę interesu pokrzywdzonego, czym nieumyślnie doprowadzili do śmierci pokrzywdzonego. tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zb z art. 155 k.k. w zw z art. 11 § 2 k.k. - na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego;
             2. nieumyślnego spowodowania w dniu 9 marca 2015 roku w Legionowie i w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie śmierci R. W., poprzez udzielenie mu nieprawidłowej pomocy medycznej. tj. o czyn z art. 155 k.k. - na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego.
             W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, iż 9 marca 2015 roku w Legionowie doszło do transakcji narkotykowej, podczas której K. K. zakupił od P. Ł. jedną porcję marihuany o wadze 0,61 grama. Przebieg transakcji zauważyli pełniący służbę patrolową w tym rejonie funkcjonariusze KPP Legionowo, którzy podjęli interwencję. Na widok funkcjonariuszy K.K. przekazał zakupiony towar towarzyszącemu mu R.W. Pokrzywdzony połknął otrzymany pakiecik, po czym zaczął się krztusić. Funkcjonariusze policji niezwłocznie wezwali karetkę pogotowia. Z uwagi na pogarszający się stan R.W., policjanci jeszcze przed przybyciem karetki rozpoczęli czynności resustytacyjne. Kontynuowali je, przy współdziałaniu funkcjonariuszy, przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy medyczni, po czym wezwano specjalistyczny zespół pogotowia ratunkowego. RW został przewieziony do Szpitala Bródnowskiego, gdzie pomimo podejmowanych działań ratunkowych zmarł. Prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok. Na podstawie wyników badań sądowo-lekarskich i badań dodatkowych oraz danych zawartych w dokumentacji lekarskiej biegli stwierdzili, że zgon R. W. spowodowany był aspiracją ciała obcego do dróg oddechowych skutkującą ostrą niewydolnością oddechowo-krążeniową. W obrębie szyi, gardła, krtani i kości gnykowej nie stwierdzono śladów obrażeń ani uszkodzeń. W przełyku i tchawicy nie stwierdzono śladów nieprawidłowej intubacji. Uzyskano również opinię Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej, który na podstawie dokumentacji z przeprowadzenia działań ratowniczych członków podstawowego zespołu ratownictwa medycznego i zespołu specjalistycznego oraz dostępnej dokumentacji indywidualnej pacjenta ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bródnowskiego i rozmowy z lekarzem SOR pełniącym dyżur w dniu 9 marca 2015 roku stwierdził, że postępowanie w zakresie działań ratowniczych oraz postępowanie terapeutyczno-diagnostyczne z pokrzywdzonym w SOR Szpitala Bródnowskiego było zgodne z zasadami w tym zakresie i uzasadnione z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności zeznania świadków oraz wyniki oględzin sądowo-lekarskich zwłok wykluczają możliwość przyjęcia, że w trakcie interwencji podjętej wobec pokrzywdzonego i próby jego zatrzymania doszło do użycia przez funkcjonariuszy Policji przemocy na osobie R. W.. Nie stwierdzono, aby podjęcie przez funkcjonariuszy Policji interwencji i próby zatrzymania Rafała Woźnickiego w dniu 9 marca 2015 roku w Legionowie wyczerpało znamion czynu zabronionego określonego w art. 231 § 1 k.k. W konsekwencji postępowanie przygotowawcze w tej sprawie należało umorzyć na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego. Zgromadzony materiał dowodowy nie dostarczył również podstaw do uznania, że zachowanie ratowników medycznych i lekarzy udzielających R. W. pomocy medycznej w Legionowie, podczas transportu do Szpitala Bródnowskiego ani w samym szpitalu wyczerpały znamiona nieumyślnego spowodowania śmierci, tj. przestępstwa określonego w art. 155 k.k.
             W dniu 18 września 2015 r. Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie V Ds 74/15 dot. tzw. "afery podsłuchowej". Aktem oskarżenia objęto 4 osoby: Marka F., Łukasza N., Konrada L. i Krzysztofa R. i łącznie 81 zarzutów. W toku śledztwa Markowi F. prokurator ogłosił 80 zarzutów, w tym 66 dotyczących bezprawnego rejestrowania rozmów w restauracjach "Sowa i Przyjaciele" i "Amber Room" oraz 14 zarzutów ujawnienia informacji w postaci bezprawnie nagranych rozmów we wskazanych restauracjach, Łukaszowi N. 66 zarzutów dotyczących bezprawnego rejestrowania rozmów w restauracjach "Sowa i Przyjaciele" i "Amber Room", Konradowi L. 28 zarzutów dotyczących bezprawnego rejestrowania rozmów w restauracji "Amber Room". Krzysztof R.; usłyszał zarzut pomocnictwa do bezprawnego rejestrowania rozmów w restauracjach "Sowa i Przyjaciele" i "Amber Room". Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa III Wydział Karny. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.
                 
            2.W Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
                 
            3. Prokuratury Rejonowe:
            W Prokuraturze Rejonowej w Legionowie prowadzone są między innymi następujące postępowania:
             - 2 Ds. 904/15 - postępowanie w sprawie naruszenia w dniu 12 września 2015 r. w miejscowości Kałuszyn gm. Wieliszew woj. mazowieckie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Komisariatu Policji w Wieliszewie asp.szt. Krzysztofa R. podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków tj. o czyn z art. 222§1 kk.
             - 3 Ds. 153/15- postępowanie w sprawie przekroczenia w dniu 12 września 2015 r. w miejscowości Kałuszyn gm. Wieliszew woj. mazowieckie uprawnień przez funkcjonariusza Komisariatu Policji w Wieliszewie poprzez użycie broni palnej w wyniku czego doszło postrzelenia Damiana T. i działanie tym na szkodę interesu prywatnego ww. tj o czyn z  art. 231§1kk. W dniu 15 września 2015 r. materiały przekazano do Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie celem rozważenia przejęcia sprawy przez inną jednostkę. W dniu 23 września 2015 r. akta przekazano do Prokuratury Rejonowej w Nowym  Dworze Mazowieckim – sygn.1 Ds. 827/15.
               
            
            IV. W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie do Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we wrześniu 2015 r. wpłynęło 7 spraw, a załatwiono 3 sprawy. W 2 skierowano akty oskarżenia przeciwko 4 osobom, z których 3 były tymczasowo aresztowane.
            Tymi zakończonymi sprawami były:
             - Ap V Ds 140/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie środkami odurzającymi w postaci marihuany – 3 osk. [tymczasowo aresztowanych ];
             - Ap V Ds 142/15 – zarzuty: nielegalne posiadanie amunicji do broni palnej – 1 osk.   [pozostający na wolności ].
            
            V. W Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
            Do Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie we wrześniu 2015 r. wpłynęło 9 spraw, a załatwiono 7 spraw.
            
            VI. W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie we wrześniu 2014 r. 7-miu prokuratorów z Wydziału II-go Postępowania Sądowego uczestniczyło w 18 sesjach i posiedzeniach przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, gdzie w Wydziale II Karnym rozpoznano z ich udziałem 332 sprawy.-

 


 


 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 536 | wczoraj: 698 | ten tydzień: 25914 | ten miesiąc: 1234 | łącznie od 04.2013: 1686355
BIP epuap
eea grants, norway grants