Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny nr 12 - grudzień 2015 r.
 
2015/12/11
 

 

     Biuletyn  informacyjny Nr 12  grudzień   2015 r.
           
           
            I. W listopadzie 2015 r. do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur okręgu apelacji warszawskiej wpłynęło 4878 spraw, a załatwione zostało 4986 spraw. W 476 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 573 osoby, z których 26 było tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 835 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 899 osób.
                 
            W listopadzie 2015 roku zarejestrowano łącznie 292 sprawy z art. 178a § 1 kk.
             
             
            II. Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w listopadzie 2015 r. wpłynęło 3018 spraw, a załatwione zostało 3082 sprawy. W 258 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 301 osób, z których 6 było tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 495 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 531 osób.
               
            W listopadzie 2015 roku zarejestrowano łącznie 145 spraw z art. 178a § 1 kk.
               
            Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie tj. Wydziału V Śledczego, Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału VII Śledczego w listopadzie 2015 r. wpłynęło łącznie 168 spraw, a załatwiono 174 sprawy. W 7 skierowano akty oskarżenia przeciwko 8 osobom z których 1 była tymczasowo aresztowana. Jednocześnie skierowano 7 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 7 osób.
               
            1.i 3. W Wydziale V Śledczym i w Wydziale VII Śledczym kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
            
            2. W Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzone są między innymi następujące postępowania:
             - VI Ds 891/15 – postępowanie sprawdzające z zawiadomienie Kancelarii Prezydenta dotyczące podejrzenia poświadczenia nieprawdy, przekroczenia uprawnień oraz przywłaszczenia mienia ruchomego z obiektów należących do Kancelarii Prezydenta;
             - VI Ds 894/15 – postępowanie sprawdzające dotyczące przekroczenia uprawnień przez Prezydenta RP poprzez zastosowanie prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego oraz zaniechanie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
            
            4. Prokuratury Rejonowe:
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
             - 1 Ds 1055/15 – wypadek samochodowy przy ul. Marszałkowskiej, którego skutkiem była śmierć dwóch przechodniów.
               
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
             - 3 Ds 1501/15 – Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w okresie od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. w Warszawie, przez pracownika państwowej jednostki budżetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wynikających z § 6 ust. 1 umowy zawartej w dniu 14 października 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a podmiotem I. Sp. zoo z siedzibą w Warszawie, poprzez poświadczanie nieprawdy w protokołach odbioru etapów w ramach w/wym. umowy, co polegało na stwierdzeniu, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy, podczas gdy w rzeczywistości nie wykonano prac w całości, czym działał na szkodę interesu publicznego w postaci dokonania przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nienależnej zapłaty za wykonanie w/wym. umowy, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
               
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
            - 5 Ds 1211/15 Dotyczące wypadku drogowego z udziałem rowerzystki podczas Biegu Pamięci w dniu 07.11.2015 r.
               
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota prowadzone są między innymi następujące postępowania:
             - 1 Ds. 481/15 – Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci byłej wiceminister sprawiedliwości, tj. o czyn z art. 155 kk;
             - 1 Ds 522/15 – Śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej przez funkcjonariuszy straży miejskiej, tj. o czyn z art. 228 § 1 kk;
             - 1 Ds 519/15 – Postępowanie sprawdzające w sprawie wywołania fałszywego alarmu bombowego na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do Hurgady, tj. o czyn z art. 224a k.k.
           
           
            III. Do Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w listopadzie 2015 r. wpłynęło 1841 spraw, a załatwione zostało 1884 sprawy. W 205 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 249 osób, z których 10 było tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 339 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 367 osób.
               
            W listopadzie 2015 roku zarejestrowano łącznie 147 spraw z art. 178a § 1 kk.
               
            Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej w listopadzie 2015 r. wpłynęło łącznie 56 spraw, a załatwiono 88 spraw. W 5 skierowano akty oskarżenia przeciwko 6 osobom, z których 1 była tymczasowo aresztowana. Jednocześnie skierowano 2 wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 2 osób.
               
            1-2. W Wydziale V Śledczym i w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
               
            3. Prokuratury Rejonowe:
             W Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Praga Południe prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
             - 4 Ds. 957/15 – W dniu 30.11.2015 r. wszczęto śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniej Laury J. w dn.29.11.2015 r. w Warszawie. Sprawa jest na bardzo wczesnym etapie, zarządzono sekcję.
               
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Praga Północ prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
             - 1 Ds. 256/15 – W dniu 03.11.2015 r. wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa w dniu 01/02.11.2015 r. w Warszawie Pauliny L., Oliwii S. i Norberta L. poprzez zadanie rany ciętej przedniej powierzchni szyi u Pauliny L oraz licznych ran kłuto-ciętych na bocznej lewej powierzchni szyi, a następnie podpalenia mieszkania w wyniku czego wskutek zatrucia tlenkiem węgla doszło do śmierci Oliwii S. i Norberta L. tj. o czyn z art. 148§ 3kk. Prowadzenie śledztwa powierzono KSP Wydziałowi do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. W toku postępowania w wyniku sekcji zwłok zmarłych ustalono, że Paulina L. zmarła w wyniku wykrwawienia z licznych ran szyi, zaś małoletni Oliwia S. i Norbert L. najprawdopodobniej w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, do którego doszło wskutek podłożenia w mieszkaniu ognia.
      W dn. 03.11.2015 r. jako osobę podejrzaną o popełnienie powyższego czynu zatrzymano Małgorzatę M., której w dn. 04.11.2015 r. przedstawiono zarzut o to, że w nocy z 1 na 2 listopada 2015 r. w Warszawie działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Pauliny L i w związku z dokonanym rozbojem zadała jej nieustalonym narzędziem liczne, różnej głębokości rany cięte szyi z nielicznymi stosunkowo płytkimi ranami  kłutymi szyi, powodując przecięcie krtani w wyniku czego doszło do wykrwawienia z licznych ran szyi i zgonu Pauliny L., a następnie działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia małoletnich Oliwii S. i Norberta L. oraz w celu zatarcia śladów popełnionego czynu podłożyła w mieszkaniu ogień, w wyniku czego doszło do pożaru i śmierci małoletnich Oliwii S I Norberta L w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, którym to czynem zabiła więcej niż jedna osobę, a następnie zabrała w celu przywłaszczenia pieniądze i telefony należące do Pauliny L. i Oliwii S. tj. o czyn z art. 148§2kk w zw. z art.148§3 kk w zw. z art. 11§2 kk.
      W dniu 05.11.2015 r skierowano do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -Północ w Warszawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony. Obecnie trwają dalsze czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienie okoliczności sprawy.
           
           
            IV. W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie do Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w listopadzie 2015 r. wpłynęło 11 spraw, a załatwiono 15 spraw. W 13 skierowano akty oskarżenia przeciwko 23 osobom, z których 10 było tymczasowo aresztowanych. Jednocześnie skierowano 1 wniosek w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 1 osoby.
           
            Tymi zakończonymi sprawami były:
               
             - Ap V Ds 133/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, handel i posiadanie broni palnej oraz   inne – 6 osk. [1 tymczasowo aresztowany i 5 pozostających na wolności ];
             - Ap V Ds 136/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy oraz uczynienie z tego źródła stałego dochodu – 1 osk. [tymczasowo aresztowany ];
             - Ap V Ds 139/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie znacznych ilości środków odurzających głównie w postaci kokainy oraz uczynienie z tego źródła stałego dochodu, handel i posiadanie broni palnej – 1 osk. [1 tymczasowo aresztowany ];
             - Ap V Ds 141/15 – zarzuty: wręczanie i przyjmowanie korzyści majątkowych oraz powoływanie się na wpływu w instytucjach państwowych - część tzw. „afery podkarpackiej” – 3 osk. [pozostających na wolności ];
             - Ap V Ds 150/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w wytworzeniu i w obrocie znacznych ilości środków odurzających głównie w postaci marihuany oraz handel i posiadanie broni palnej – 1 osk. [1 tymczasowo aresztowany ];
             - Ap V Ds 154/15 – zarzut: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie wewnątrzwspólnotowym oraz na terenie kraju substancjami kontrolowanymi ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii w znacznych ilościach oraz szereg innych – 1 osk. [tymczasowo  aresztowany ];
             - Ap V Ds 157/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowej – 2 osk. [pozostających na wolności ];
             - Ap V Ds 159/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie znacznych ilości środków odurzających i uczynienie z tego źródła stałego dochodu – 1 osk. [pozostający na wolności ];
             - Ap V Ds 164/15 – zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupie „Szkatuły” mającą na celu popełnianie przestępstw przede wszystkim poprzez obroty na dużą skalę substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi znacznej ilości, wymuszenia rozbójnicze, czerpanie korzyści z cudzego nierządu i inne – 3 osk.           [tymczasowo aresztowanych ];
             - Ap V Ds 167/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie znacznych ilości środków odurzających i uczynienie z tego źródła stałego dochodu – 1 osk. [tymczasowo  aresztowany ];
             - Ap V Ds 169/15 – zarzuty: udział w napadzie rabunkowym z użyciem broni palnej na konwojentów w Wolce Kossowskiej, gdzie zrabowano pieniądze w kwocie łącznej 4 215 000 złotych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej – 1 osk. [tymczasowo aresztowany ];
             - Ap V Ds 170/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie znacznych ilości środków odurzających – 1 osk. [pozostający na wolności ];
             - Ap V Ds 175/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie znacznych ilości środków odurzających substancji psychotropowych – 1 osk. [pozostający na wolności ].
           
                 
            V. W Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
                 
             - Ap VI Ds. 41/15 Wszczęte z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie: nadużycia zaufania przez władze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (art. 296 § 3 kk), zatajenia prawdziwych i podanie nieprawdziwych informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez ww. Bank (art. 171 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe) oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości i podawanie w tych księgach nierzetelnych danych (art. 77 pkt. 1 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości).
            Do Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w listopadzie 2015 r. wpłynęło 8 spraw, a załatwiono 5 spraw.
           
            VI. W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie w listopadzie 2015 r. 7-miu prokuratorów z Wydziału II-go Postępowania Sądowego uczestniczyło w 20 sesjach i posiedzeniach przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, gdzie w Wydziale II Karnym rozpoznano z ich udziałem 336 spraw.-
 

 

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 513 | wczoraj: 698 | ten tydzień: 25891 | ten miesiąc: 1211 | łącznie od 04.2013: 1686332
BIP epuap
eea grants, norway grants