Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny nr 1 - styczeń 2016 r.
 
2016/01/11
 

 

      Biuletyn  informacyjny Nr  1   styczeń  2016 r.
     
            W niniejszym biuletynie zaprezentowano dane statystyczne za miesiąc grudzień 2015 roku. W następnym biuletynie[ w lutym 2016 r.] przedstawione zostaną ogólne dane statystyczne za cały 2015 rok.
            I. W grudniu 2015 r. do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur okręgu apelacji warszawskiej wpłynęło 5252 sprawy, a załatwione zostały 6920 spraw. W 729 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 899 osób, z których 36 było tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 1137 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 1269 osób.
           
            W grudniu 2015 roku zarejestrowano łącznie 336 spraw z art. 178a § 1 kk.
           
           
            II. Do jednostek Prokuratury Okręgowej w Warszawie w grudniu 2015 r. wpłynęło 3228 spraw, a załatwiono 4204 sprawy. Akty oskarżenia skierowano w 375 sprawach, którymi objęto 454 osoby, z których 10 było tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 660 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 732 osób.
           
            W grudniu 2015 roku zarejestrowano łącznie 174 sprawy z art. 178a § 1 kk.
           
            Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie tj. Wydziału V Śledczego, Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału VII Śledczego w grudniu 2015 r. wpłynęło łącznie 217 spraw, a załatwiono 298 spraw. W 12 skierowano akty oskarżenia przeciwko 30 osobom, z których 2 były tymczasowo aresztowane. Jednocześnie skierowano 15 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 16 osób.
           
            1. W Wydziale V Śledczym prowadzone są między innymi następujące postępowania:
            - V Ds 790/15 - Wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego w okresie od lutego 2015 r. do sierpnia 2015 r. w Warszawie poprzez prowadzenie wbrew obowiązującym przepisom czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec byłych funkcjonariuszy CBA oraz dziennikarza, czym działano na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego wyżej wymienionych osób, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk;
            - V Ds 835/15 - Wszczęcie śledztwa w sprawie przewozu z Belgii znacznych ilości środków odurzających w postaci 178 kg kokainy;
            - V Ds 833/15 - Postępowanie sprawdzające w sprawie ujawnienia informacji niejawnych przez byłego Dyrektora Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, tj. o czyn z art. 266 § 2 kk.
           
            2. W Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzone było między innymi następujące postępowanie:
           
            - VI Ds 926/15 - Śledztwo w sprawie niedopełnienia w okresie od dnia 3 grudnia 2015 r. przez funkcjonariuszy publicznych obowiązków poprzez zaniechanie niezwłocznego ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapadłego w dniu 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze K 34/15, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.
           
            3. W Wydziale VII Śledczym kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
            
            4. Prokuratury Rejonowe:
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
            - 1 Ds 1171/15 - Wszczęcie śledztwa w sprawie kierowania w okresie od 27 listopada do 1 grudnia 2015 r. za pośrednictwem sieci Internet gróźb bezprawnych wobec konstytucyjnego organu RP - Trybunału Konstytucyjnego w celu wywarcia wpływu na czynności urzędowe, tj. o czyn z art. 128 § 3 kk.
           
            III. Do jednostek Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w grudniu 2015 roku wpłynęło 1997 spraw, a załatwiono 2680 spraw. W 342 sprawach skierowano akty oskarżenia, którymi objęto 417 osób, z których 18 były tymczasowo aresztowane. Jednocześnie skierowano 475 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 535 osób.
           
            W grudniu 2015 roku zarejestrowano łącznie 162 sprawy z art. 178a § 1 kk.
           
            Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej w grudniu 2015 r. wpłynęło łącznie 89 spraw, a załatwiono 144 sprawy. W 13 skierowano akty oskarżenia przeciwko 30 osobom, z których 3 były tymczasowo aresztowane. Jednocześnie skierowano 16 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 22 osób.
           
            1-2. W Wydziale V Śledczym i w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
            3. Prokuratury Rejonowe:
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga - Południe prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
            – 4 Ds. 969/15 – W dniu 03.12.2015 r. Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej wszczął dochodzenia w sprawie o czyn z art. 200 a § 2 kk w zw. z art. 13 § 2 kk. W postępowaniu tym w dniu 03.12.2015 r wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu żołnierzowi pozostającemu w czynnej służbie wojskowej. Postępowanie pozostaje w toku z uwagi na konieczności zweryfikowania linii obrony podejrzanego.
           
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga - Północ prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
            – 2 Ds. 586/15 – W dniu 30.12.2015 r. zostało wszczęte śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 28 grudnia 2015 r. na ul. św. Wincentego wypadku w ruchu lądowym, gdzie kierujący samochodem prawdopodobnie marki Mercedes o nieustalonych numerach rejestracyjnych potracił pieszą M. S. lat 16, która doznała obrażeń ciała skutkujących zgonem na miejscu, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia tj. o czyn z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk. W ramach przedmiotowego postępowania funkcjonariusze Policji w Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI na miejscu zdarzenia dokonali czynności procesowych w postaci: oględzin miejsca zdarzenia, oględzin zwłok, zabezpieczyli dostępny monitoring uliczny oraz podjęli czynności zmierzające do ustalenia marki  pojazdu i sprawcy wypadku drogowego. Nadto przesłuchano bezpośrednich świadków zdarzenia. Ustalono, iż w/w  pojazd jechał drugim, od prawej krawędzi, pasem ruchu ul. św Wincentego z kierunku ul. Kondratowicza w kierunku ul. Malborskiej i na wysokości budynku nr 128 potrącił pieszą M.S., która przekraczała jezdnię w miejscu niedozwolonym ze strony prawej na lewą patrząc zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdu marki Mercedes. Piesza po przekroczeniu skrajnego prawego pasa ruchu, doszła do pasa kolejnego i po wkroczeniu na niego, została potrącona przez jadący ze znaczną prędkością z lewej strony pojazd, który nie zatrzymał się i odjechał. Wykonane dotychczas czynności doprowadziły do ujawnienia przedmiotowego pojazdu, poddano go oględzinom i zabezpieczono szereg  śladów kryminalistycznych. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia osoby, która kierowała samochodem marki Mercedes.
         
            IV. W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie do Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w grudniu 2015 r. wpłynęło 15 spraw, a załatwiono 27 spraw. W 11 skierowano akty oskarżenia przeciwko 27 osobom, z których 8 było tymczasowo aresztowanych. Jednocześnie skierowano 2 wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, wobec 2 osób.
           
            Tymi zakończonymi sprawami były:
           
            - Ap V Ds 32/12 – zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym mającej na celu popełnianie przestępstw przede wszystkim poprzez obroty na dużą skalę substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi znacznej ilości, wymuszenia rozbójnicze, rozboje, przywłaszczenia mienia i inne – 1 osk. [pozostający obecnie na wolności ];
            - Ap V Ds 132/15 – zarzuty: udział w napadach rabunkowych połączonych z podtapianiem pokrzywdzonych lub użyciem wobec nich gazu, kradzieże z włamaniem i inne – 6 osk. [3 tymczasowo aresztowany i 3 pozostający obecnie na wolności ];
            - Ap V Ds 173/15 – zarzuty: udział w napadach rabunkowych, także popełnianych przy użyciu broni palnej, kradzieże, w tym również kradzieże z włamaniem, obroty substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi i inne – 5 osk. [3 tymczasowo aresztowany i 2 pozostający na wolności ];
            - Ap V Ds 178/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie wewnątrzwspólnotowym oraz na terenie kraju substancjami kontrolowanymi ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii w znacznych ilościach – 1 osk. [tymczasowo aresztowany ];
            - Ap V Ds 181/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych – 3 osk. [pozostających obecnie na wolności ];
            - Ap V Ds 183/15 - zarzuty: doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem banku PEKAO S.A. i Lukas Banku S.A., połączone z podrabianiem dokumentów i       inne — 3 osk. [pozostające na wolności ];
            - Ap V Ds 184/15 - zarzuty: doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem banku Lukas Banku S.A. połączone z podrabianiem dokumentów oraz podrabianie wielu       innych dokumentów — 2 osk. [pozostające na wolności ];
            - Ap V Ds 185/15 – zarzut: kierowanie pobiciem w celu zaniechania przez pokrzywdzonego żądania zwrotu pieniędzy – 1 osk. [pozostający na wolności ];
            - Ap V Ds 187/15 – zarzuty: handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji – 1 osk.        [pozostający obecnie na wolności ];
            - Ap V Ds 188/15 – zarzuty: udział w napadach rabunkowych, także popełnianych przy użyciu broni palnej, kradzieże, wymuszenia rozbójnicze, udział w obrotach substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi w dużych ilościach, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji i inne, popełniane w warunkach powrotu do przestępstwa – 1 osk. [tymczasowo aresztowany ];
            - Ap V Ds 189/15 – zarzuty: kradzieże i usiłowania kradzieży motocykli – 3 osk.        [pozostający na wolności ].
           
            Należy podkreślić, że w sprawie Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie sygn. Ap V Ds. 112/14 Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 grudnia 2015 r. uznał oskarżonego Jerzego B. za winnego popełnienia w lutym oraz w sierpniu 2013 r. w Warszawie zabójstw dwóch osób i wymierzył za każdą z tych zbrodni [z art. 148 § 1 kk ], kary po 25 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną w wymiarze dożywotniego pozbawienia wolności. Jerzy B. określany jako tzw. „zabójca z ogłoszenia” wyszukiwał osoby zainteresowane sprzedażą nieruchomości, po czym umawiał się jako potencjalnie zainteresowany ich nabyciem i w trakcie spotkań dokonywał zbrodni.
         
           
            V. Natomiast w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zakończone zostało postępowanie przygotowawcze sygn. Ap VI Ds. 21/15 poprzez skierowanie w dniu 30 grudnia 2015 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia przeciwko Mirosławowi G., podejrzanemu między innymi o to, że będąc prezesem zarządu spółki Banking Gain Management Consulting Group SA z siedzibą w Warszawie doprowadził Parafię Ewangelicko – Reformowaną w Warszawie oraz 58 innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 33 455 000 euro, 2 650 000 USD i 7 077 089,04 zł za pomocą wprowadzenia tych osób w błąd odnośnie działalności spółki Banking Gain Management Consulting Group SA i innych powiązanych z tą spółką kapitałowo i osobowo podmiotów gospodarczych, tj. Grove Holding S.arl z siedzibą w Luksemburgu, Wisent Finance & Investment z siedzibą na Cyprze, Jennings & Hayes Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii i funduszu BMG SICAV-FIS S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, a także odnośnie przeznaczenia powierzanych mu pieniędzy i możliwości wywiązania się z przyjętych zobowiązań, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.
           
            Do Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w grudniu 2015 r. wpłynęło 12 spraw, a załatwiono 9 spraw. W 1 skierowano wskazany wyżej akt oskarżenia przeciwko 1 osobie.
            
         
            VI. W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie w grudniu 2015 r. 7-miu prokuratorów z Wydziału II-go Postępowania Sądowego uczestniczyło w 24 sesjach i posiedzeniach przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, gdzie w Wydziale II Karnym rozpoznano z ich udziałem 351 spraw.-
 
 

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 536 | wczoraj: 698 | ten tydzień: 25914 | ten miesiąc: 1234 | łącznie od 04.2013: 1686355
BIP epuap
eea grants, norway grants