Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny nr 2 - luty 2016 r.
 
2016/02/05
 

 


     Biuletyn  informacyjny Nr 2  luty   2016 r.
 
            W tym biuletynie prezentowane są również ogólne dane statystyczne za rok 2015.
     
     
            I. W roku 2015 do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur okręgu apelacji warszawskiej wpłynęło 78392 sprawy, a załatwiono 80001 sprawę. W 12096 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 14411 osób, z których 620 było tymczasowo aresztowanych. W sprawach zakończonych zabezpieczono mienie 1112 osób o łącznej wartości 42 250 452 zł. W tym samym okresie osądzono 24048 osób, z których 1098 uniewinniono, w tym 41 osób, które były tymczasowo aresztowane.
             
            W roku 2015 zarejestrowano łącznie 3683 sprawy z art. 178a § 1 kk dotyczących osób, które kierowały pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
           
            Natomiast w styczniu 2016 r. do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur okręgu apelacji warszawskiej wpłynęło 486 spraw, a załatwione zostało 3865 spraw. W 376 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 420 osób, z których 11 były tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 674 wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 754 osób.
           
            W styczniu 2016 roku zarejestrowano łącznie 266 spraw z art. 178a § 1 kk.
              
             
              
          II. Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w roku 2015 wpłynęło 50677 spraw, a załatwiono 52082 sprawy. Akty oskarżenia skierowano w 7138 sprawach, którymi objęto 8457 osób, z których 335 było tymczasowo aresztowanych. W sprawach zakończonych zabezpieczono mienie 636 osób o łącznej wartości 27 850 448 zł. Osądzono 14884 osoby, z których 756 uniewinniono, w tym 23 osoby tymczasowo aresztowane.
          W ramach tej puli spraw do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej w roku 2015 wpłynęło łącznie 3024 sprawy, a załatwiono 2797 spraw. W 149 skierowano akty oskarżenia przeciwko 311 osobom, z których 26 było tymczasowo aresztowanych. Osądzono 573 osoby, z których 50 uniewinniono.
            W roku 2015 zarejestrowano łącznie 1887 spraw z art. 178a § 1 kk dotyczących osób, które kierowały pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
           
            Natomiast w styczniu 2016 r. wpłynęło 3041 spraw, a załatwione zostało 2483 sprawy. W 201 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 222 osoby z których 5 było tymczasowo aresztowanych.
            Jednocześnie skierowano 367 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 416 osób.
           
            Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI d/s. Przestępczości Gospodarczej w styczniu 2016 r. wpłynęło łącznie 141 spraw, a załatwiono 116 spraw.
           
            W styczniu 2016 roku zarejestrowano łącznie 130 spraw z art. 178a § 1 kk.
           
            1. W Wydziale V Śledczym prowadzone są między innymi postępowania:
                 
             - PO V Ds 4.2016 – Wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia przez funkcjonariuszy publicznych uprawnień służbowych w związku ze wszczęciem przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego wobec Piotra P. i Krzysztofa D. kontrolnych postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych, czym działano na szkodę interesu prywatnego ww. pokrzywdzonych, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk;
             - PO V Ds. 5.2016 - Postępowanie sprawdzające o podejrzeniu przekroczenia uprawnień poprzez bezprawne wtargnięcie w dniach 18-20 grudnia 2015 r. w Warszawie do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk;
             - PO V Ds 13.2016 – postępowanie sprawdzające o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych przez rzecznika prasowego MON podczas konferencji prawej w dniu 21 grudnia 2015 r. przed siedzibą CEK NATO.
                 
            2. W Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
               
            3. W Wydziale VII Śledczym kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
               
            4. Prokuratury Rejonowe:
                 
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów prowadzone są między innymi następujące postępowania:
             - PR 1 Ds 1.2016 – Śledztwo dotyczące usiłowania popełnienia przestępstwa zgwałcenia  przez obywatela Francji;
             - PR 3 Ds 111.2016 – Wszczęcie śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania  śmierci Barbary Z. i Jerzego Z., których zwłoki ujawniono w dniu 20 stycznia 2016 r. w mieszkaniu przy ul. Pileckiego w Warszawie.

            III. Do Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w roku 2015 wpłynęło 27417 spraw, a załatwiono 27705 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 4859 sprawach, którymi objęto 5670 osób, z których 194 było tymczasowo aresztowanych. W sprawach zakończonych zabezpieczono mienie 465 osób o łącznej wartości 11 355 570 zł. Osądzono 8859 osób, z których 313 uniewinniono, w tym 9 osób tymczasowo aresztowanych.
          W ramach tej puli spraw do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej w roku 2015 wpłynęły łącznie 1146 spraw, a załatwiono 1087 spraw. W 89 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 217 osobom, z których 30 było tymczasowo aresztowanych. Osądzono 337 osób, z których 40 uniewinniono.
            W roku 2015 zarejestrowano łącznie 1796 spraw z art. 178a § 1 kk dotyczących osób, które kierowały pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
           
            Natomiast w styczniu 2016 r. wpłynęło 1810 spraw, a załatwione zostało 1367 spraw. W 172 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 194 osoby z których 5 było tymczasowo aresztowanych..
            Jednocześnie skierowano 305 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 336 osób.
           
            Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI d/s. Przestępczości Gospodarczej w styczniu 2016 r. wpłynęło łącznie 52 sprawy, a załatwiono 38 spraw.
           
            W styczniu 2016 zarejestrowano łącznie 136 spraw z art. 178a § 1 kk.
           
            1-2. W Wydziale V Śledczym i w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
            3. Prokuratury Rejonowe:
                 
            W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Praga Północ prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
             - 6 Ds. 1715/15 Śledztwo wszczęte 7 stycznia 2016 r. w sprawie zaistniałego w okresie 24-31 grudnia 2015 r. w Warszawie umyślnego narażenia M.P. (osadzonego w AŚ Warszawa Białołęka) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślne spowodowanie jego śmierci tj. o czyn z art. 155 kk i in. Śledztwo zainicjowano po wpłynięciu zawiadomienia  matki pokrzywdzonego Danuty P., z którego wynikało, że jej syn został przewieziony ze wskazanego aresztu do Szpitala Bródnowskiego w związku z ciężkim stanem zdrowia, którego miał doznać w niewyjaśnionych okolicznościach; po kilku dniach pokrzywdzony zmarł. Z uzyskanych ze szpitala informacji wynikało, że posiadał on obrażenia mogące świadczyć o duszeniu, nadto podczas przeszukiwania w celi mieszkalnej ujawniono środek, wobec którego istnieje podejrzenie, że mógł stanowić substancję odurzającą. Po wszczęciu śledztwa prokurator zarządził sekcje zwłok, która wykazała istnienie obrażeń ciała wskazujących na działanie na szyję M.P. być może w przebiegu zadzierzgnięcia (powieszenia). Jako  przyczynę zgonu biegli wskazali wieloogniskowe niedokrwienie z uszkodzeniem mózgu. Aktualnie śledztwo pozostaje w biegu, w sprawie zasadniczą czynnością do realizacji jest uzyskanie końcowej opinii z zakresu fizykochemii, kluczowe z punktu widzenia wyjaśnienia sprawy.
                 
            W Prokuraturze Rejonowej w Wołominie prowadzone są między innymi następujące postępowanie:
                 
      - 2 Ds 205/15 Śledztwo przeciwko Danielowi P. podejrzanemu o to, że:
      I.. w dniu 21 maja 2015 r. w Markach w kompleksie leśnym działając w zamiarze bezpośrednim dokonał zabójstwa N.Y.V.  tj. o czyn z art. 148 § 1 kk;
      II. w dniu 6 sierpnia 2015 r. w Kobyłce w kompleksie leśnym działając w zamiarze bezpośrednim dokonał zabójstwa L.R. tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.
             - PR 1 Ds 78.2016 Postępowanie w sprawie uprowadzenia małoletniej N. P. w dniu 18.01.2016 r. z terenu szkoły w miejscowości Zabraniec przez ojca z innymi mężczyznami.
            
            
            IV. W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie do Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w roku 2015 wpłynęły 190 spraw, a załatwiono 164 sprawy. Skierowano 97 aktów oskarżenia przeciwko 282 osobom, z których 91 było tymczasowo aresztowanych. W sprawach zakończonych zabezpieczono mienie 11 osób o łącznej wartości 3 044 434 zł. Osądzono 305 osób, z których 29 uniewinniono, w tym 9 osób tymczasowo aresztowanych.
           
            Natomiast w styczniu 2016 r. do Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wpłynęło 9 spraw, a załatwiono 10 spraw. W 3 skierowano akty oskarżenia przeciwko 4 osobom, z których 1 była tymczasowo aresztowana.
           
            Tymi zakończonymi aktami oskarżenia sprawami były:
             - Ap V Ds 186/15 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie środkami odurzającymi, w znacznej ilości – 1 osk. [pozostający na wolności ].
             - PA V Ds. 1.2016 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie środkami odurzającymi w postaci heroiny, w znacznej ilości – 2 osk. [pozostających na wolności ];
             - PA V Ds. 2.2016 – zarzuty: udział w rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i zagrożeniem użycia broni – 1 osk. [tymczasowo aresztowany ].
           
           
            V. W Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
            W roku 2015 do tego Wydziału wpłynęły 108 spraw, a załatwiono 50 spraw. Skierowano 2 akty oskarżenia przeciwko 2 osobom.
            Do Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w styczniu 2016 r. wpłynęło 9 spraw, a załatwiono 5 spraw.
           
           
            VI. W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie w 2015 roku 7-miu prokuratorów z II-go Wydziału Postępowania Sądowego uczestniczyło w 215 sesjach i posiedzeniach przed Sądami Apelacyjnymi, gdzie rozpoznano z ich udziałem 4281 spraw. W tym okresie Sąd rozpoznał apelację prokuratora co do 65 osób, a uwzględnił apelację prokuratora w stosunku do 52 osób (80%).
           
            Natomiast w styczniu 2016 r. 7-miu prokuratorów z tego Wydziału uczestniczyło w 13 sesjach i posiedzeniach przed Sądem Apelacyjnym, gdzie rozpoznano z ich udziałem 210 spraw.
           
            VII. Do Wydziału I Organizacji Pracy Prokuratur w roku 2015 wpłynęło 29 skarg, a załatwiono w tym okresie 30 skarg.
 

 

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 5 | dziś: 498 | wczoraj: 698 | ten tydzień: 25876 | ten miesiąc: 1196 | łącznie od 04.2013: 1686317
BIP epuap
eea grants, norway grants