Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny nr 4 - kwiecień 2016 r.
 
2016/04/12
 

 

Biuletyn informacyjny Nr 4 –kwiecień 2016 roku 

 W marcu 2016 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu byłej apelacji warszawskiej wpłynęło 5 613 spraw, a załatwione zostały 5 595 spraw. W 728 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 856 osób, z których 39 było tymczasowo aresztowanych.
 Jednocześnie skierowano 918 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 993 osób.
W marcu 2016 roku zarejestrowano łącznie 306 spraw z art.178 a kk.
 Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 3 536 spraw, a załatwione zostało 3 536 spraw. W 400 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 456 osób, z których 19 było tymczasowo aresztowanych.
Skierowano 528 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 570 osób.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, tj. Wydziału V Śledczego, Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziału VII Śledczego, w marcu 2016 roku wpłynęło 255 spraw, a załatwiono 211 spraw.
W marcu 2016 roku zarejestrowano łącznie 136 spraw  z art.178 a kk.
 W Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzone są między innymi następujące postępowania:
1) PO V Ds. 109.2016 - postępowanie sprawdzające w sprawie przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, poprzez procedowanie w sprawie K 47/15 z naruszeniem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu po nowelizacji z 22 grudnia 2015 roku, tj. o przestępstwo z art.231§1 kk;
2) PO V Ds. 100.2016 - śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i ujawnienia osobom nieuprawnionym projektu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 47/15, tj. o przestępstwo z art.231§2 kk w zb. z art.266§2 kk;
3) PO V Ds. 96.2016 - śledztwo w sprawie przerwania ciąży Anny Dąbrowskiej z naruszeniem warunków ustawowych w Szpitalu im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego, tj. o przestępstwo z art.152§3 kk oraz w sprawie nieudzielenia pomocy dziecku, tj. o przestępstwo z art.162§1 kk;
4) V Ds. 772/15 - śledztwo w sprawie korupcji przy wydawaniu opinii dotyczącej zorganizowania meczu otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej, tj. o przestępstwo z art.228§1 kk.
W Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie, postępowanie sprawdzające zarejestrowane za sygn. akt PO V Ds. 5.2016, zostało zakończone wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy MON i SKW, poprzez wydanie poleceń o odwołaniu funkcjonariuszy SKW z CEK NATO i przeprowadzeniu kontroli w CEK NATO, tj. o przestępstwo z art.231§1 kk oraz w sprawie osłabienia mocy obronnej RP wskutek zamachu na CEK NATO, tj. o przestępstwo z art.140§1 kk - wobec braku znamion czynu zabronionego.
 W Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzone jest postępowanie sprawdzające zarejestrowane za sygn. akt PO VI Ds. 100.2016 w sprawie wyłudzenia od Kancelarii Sejmu przez Pawła Szałamachę – Ministra Finansów 90 tys. zł, tytułem uposażenia poselskiego w czasie studiów w USA.
 W Wydziale VII Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. akt VII Ds. 627/15 wobec braku znamion czynu zabronionego, prowadzonego w sprawie użycia przemocy i groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza TVP Info do zaniechania publikacji materiałów dotyczących „miesięcznicy smoleńskiej”, tj. o przestępstwo z art.43 Prawa prasowego.
 W wyżej wymienionych Wydziałach Prokuratury Okręgowej w Warszawie, kontynuowane są także postępowania, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
 Prokuratury Rejonowe okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie:
      W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Śródmieście w Warszawie prowadzone jest między innymi postępowanie sprawdzające, zarejestrowane za sygn. akt PR 1 Ds. 231.2016 w sprawie pomówienia polityków Platformy Obywatelskiej o zapoznanie się z wyrokiem TK w sprawie K 47/15, tj. o przestępstwo z art.212§1 i 2 kk.
      W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Śródmieście Północ w Warszawie prowadzone jest między innymi postępowanie sprawdzające, zarejestrowane za sygn. akt PR 2 Ds. 243.2016 w sprawie niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów GKBZpNP wskutek zaniechania niezwłocznego przeszukania nieruchomości należących do Czesława Kiszczaka, tj. o przestępstwo z art.231§1 kk.
      W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie prowadzone jest między innymi postępowanie przygotowawcze, zarejestrowane za sygn. akt PR 1 Ds. 233.2016 w sprawie znieważenia Prezydenta RP poprzez zamieszczenie obraźliwych wpisów w portalu Facebook na profilu Komitetu Obrony Demokracji, tj. o przestępstwo z art.135§2 kk.
      W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Ochota w Warszawie prowadzone są między innymi następujące postępowania:
1) PR 1 Ds 119.2016 - śledztwo w sprawie przemytu 3 kg kokainy przez obywatela Włoch, tj. o przestępstwo z art.55 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) PR 5 Ds. 238.2016 - śledztwo przeciwko Robertowi Błachnio, podejrzanemu o znęcanie się nad żoną i trzema synami, tj. o przestępstwo z art.207§1 kk (jeden z pobitych synów chodził z obrażeniami ciała po ulicy, w wyniku czego interweniowali przechodnie);
3) PR 1 Ds. 61.2016 - śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Zofii Gołdy, która zmarła w wyniku powikłań po zakażeniu wirusem ospy wietrznej, tj. o przestępstwo z art.155 kk (w mediach pojawiła się informacja, że do zarażenia doszło celowo w ramach tzw. „ospa party”). 
 W pozostałych Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio oraz nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
 Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 2 061 spraw, a załatwiono 2 054 spraw. W 328 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 400 osób, z których 20 było tymczasowo aresztowanych.
Jednocześnie skierowano 390 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 423 osób.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI ds. Przestępczości  Gospodarczej w marcu 2016 roku wpłynęło 68 spraw, a załatwiono 66 spraw.
W marcu 2016 roku zarejestrowano łącznie 170 spraw z art.178 a kk.
 W Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie prowadzone jest postępowanie sprawdzające zarejestrowane za sygn. akt PO V Ds. 47.20016, w sprawie zaniechania publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku, sygn. K 47/15. Aktualnie wykonywane są w sprawie czynności sprawdzające służące ustaleniu czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art.231§1kk.
 W Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
 Prokuratury Rejonowe okręgu Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie:
 W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Praga Południe w Warszawie prowadzone jest między innymi postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 222.2016, wszczęte w sprawie wypadku drogowego mającego miejsce w dniu 16 marca 2016 roku w Warszawie przy ul. Umińskiego, gdzie kierowca samochodu osobowego marki BMW potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych małoletniego Dawida W. Według wstępnej opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, małoletni doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni w rozumieniu art.157§1 kk. W przedmiotowej sprawie kierowcy ww. samochodu obywatelowi Kanady Dominikowi M., przedstawiono zarzut popełnienia czynu zabronionego spenalizowanego w art.177§1 kk oraz skierowano do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek Prokuratury o zastosowanie wskazanego środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym nie został uwzględniony, zaś Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania Polski z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu i zakazem wydania przedmiotowego dokumentu.
 W Prokuraturze Rejonowej w Wołominie prowadzone jest między innymi postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 36.2016 przeciwko Andrzejowi A., podejrzanemu o to, że w dniu 23 marca 2016 roku, około godz. 17:10, w Markach na parkingu przy Centrum Handlowym M1, usiłował dokonać zabójstwa K. C. w taki sposób, że zadawał ciosy nożem o długości ostrza 19 cm, skierowane w jej głowę, klatkę piersiową i ręce, powodując w ten sposób u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci pięciu ran kłutych klatki piersiowej od strony grzbietowej penetrujących do jamy opłucnowej, odmy opłucnowej lewostronnej, krwiaka opłucnowego lewostronnego oraz rozległej rany twarzy i płatowej rany języka, a także ran ciętych ręki i ramienia lewego, które to obrażenia mają charakter ciężki i realnie zagrażający życiu, przy czym zamierzonego skutku w postaci zgonu pokrzywdzonej nie osiągnął z uwagi na udzielenie jej przez inne osoby skutecznej pomocy, w tym lekarskiej, tj. o czyn z art.13§1 kk w zw. art.148§1 kk.
 W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzone jest między innymi postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 205.2016 o czyn z art.224a kk, w toku którego ustalono, że w dniu 27 marca 2016 roku, około godz. 22:00, do Portu Lotniczego Warszawa - Modlin zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że o godz. 23:33 wybuchnie bomba. W związku z uzyskaną informacją służby przeprowadziły ewakuację lotniska, jak również prowadzano czynności operacyjno - procesowe zmierzające do ustalenia sprawcy przestępstwa. W toku czynności stwierdzono, że telefon został wykonany przez jednego z uczestników imprezy świątecznej odbywającej się w Pomiechówku. W związku z okolicznością, iż aparat telefoniczny został ukryty, zaś uczestnicy spotkania, znajdujący się pod wpływem alkoholu, odmówili jakiejkolwiek współpracy z organami ścigania i nie chcieli wskazać osoby, która wykonała połączenie telefoniczne z fałszywą informacją o podłożonym ładunku wybuchowym, decyzją prokuratora wszyscy zostali wówczas zatrzymani. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie wobec sprawcy przestępstwa Karola J., postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia czynu z art.224a kk. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, który został przez Sąd uwzględniony.
      W pozostałych Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
 W byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie - obecnie Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, do Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej wpłynęło 16 spraw, zaś załatwiono 5 spraw.
   W byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie - obecnie Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, sześciu prokuratorów z Wydziału II Postępowania Sądowego uczestniczyło w 23 sesjach i posiedzeniach przed Sądem Apelacyjnym, gdzie rozpoznano z ich udziałem 238 spraw.
 

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 534 | wczoraj: 698 | ten tydzień: 25912 | ten miesiąc: 1232 | łącznie od 04.2013: 1686353
BIP epuap
eea grants, norway grants