Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny nr 5 - maj 2016 r.
 
2016/05/10
 

 

Biuletyn informacyjny Nr 5 – maj 2016 roku 

 W kwietniu 2016 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu byłej apelacji warszawskiej – obecnie w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło 7 273 spraw, a załatwione zostało 6 144 spraw. W 1 113 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 280 osób, z których 43 było tymczasowo aresztowanych.
 Jednocześnie skierowano 653 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 716 osób oraz 116 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto 128 osób.
W kwietniu 2016 roku zarejestrowano łącznie 335 spraw z art.178 a kk.
 Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 4 658 spraw, a załatwione zostało 3 892 spraw. W 674 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 761 osób, z których 18 było tymczasowo aresztowanych.
Skierowano 347 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 384 osób oraz 46 wniosków trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 53 osoby.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, tj. Wydziału V Śledczego, Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziału VII Śledczego, w kwietniu 2016 roku wpłynęło 194 sprawy, a załatwiono 163 spraw.
W kwietniu 2016 roku zarejestrowano łącznie 159 spraw  z art.178 a kk.
 W Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzone są między innymi następujące postępowania:
1) PO V Ds. 8.2016 – śledztwo przeciwko Cezaremu P. (wskazywanemu jako „dealer celebrytów”), podejrzanemu o przestępstwa z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwko jego żonie Iwonie C. i córce Patrycji C., podejrzanym o udzielanie pomocy Cezaremu P., a także przeciwko sześciu innym osobom podejrzanym o posiadanie narkotyków oraz udzielanie pomocy Cezaremu P. w ich sprzedaży;
2) PO V Ds. 155.2016 – postępowanie sprawdzające w sprawie przekroczenia uprawnień przez poseł na Sejm RP Małgorzatę Zwiercan, poprzez głosowanie w imieniu posła Kornela Morawieckiego, tj. w sprawie o czyn z art. 231 § 1 kk;
3) PO V Ds. 157.2016 - śledztwo w sprawie rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu internetowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich, które miały pochodzić z komputera lidera KOD Mateusza Kijowskiego, tj. w sprawie o czyn z art. 202 § 3 kk;
4) PO V Ds. 488/15 - śledztwo przeciwko Piotrowi K, Sylwii K., Romanowi K., Marcinowi K., Mike’owi K., Kevinowi H. i innym osobom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wyłudzaniu od obywateli Niemiec, Austrii i Szwajcarii pieniędzy metodą „na wnuczka”, tj. przestępstwa z art. 258 § 1 kk oraz przestępstw związanych z poszczególnymi wyłudzeniami. W kwietniu zatrzymano w Gdańsku Sylwię K. i Romana K., a w Krakowie Piotra K. i Kevina H., ponadto listami gończymi poszukiwani są Marcin K. i Soraya P.;
5) PO V Ds. 176.206 – postępowanie sprawdzające w sprawie przestępstwa z art. 44 ust. 1 Prawa prasowego, dot. artykułu „Rozmowa Kulczyk - Graś i zmiana redaktora naczelnego Faktu”;
 W Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w Wydziale VII Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano w kwietniu 2016 roku postępowań mogących pozostawać w zainteresowaniu opinii publicznej.
 W wyżej wymienionych Wydziałach Prokuratury Okręgowej w Warszawie, kontynuowane są także postępowania, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
 Prokuratury Rejonowe okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie:
     W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Śródmieście Północ w Warszawie prowadzone jest między innymi dochodzenie, zarejestrowane za sygn. akt PR 4 Ds. 274.2016 w sprawie złośliwego przeszkadzania aktu religijnego, poprzez wznoszenie okrzyków i demonstracyjne opuszczenie Kościoła Akademickiego św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście.
     W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie prowadzone jest między innymi postępowanie przygotowawcze, zarejestrowane za sygn. akt PR 1 Ds. 310.2016 przeciwko Michałowi Ż., któremu zarzucono popełnienie czterech czynów zabronionych z art. 200 § 1 kk.
     W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Ochota w Warszawie w sprawie o sygn. akt 1 Ds. 142/15, skierowano akt oskarżenia przeciwko Konradowi S., któremu zarzucono dokonanie zabójstwa Grzegorza M. w dniu 30 maja 2006 roku w Warszawie, tj. czynu zabronionego z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk. Postępowanie w niniejszej sprawie zakończyło się poprzednio wydaniem postanowienia o jego umorzeniu w 2007 roku z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa; zaś po uzyskaniu nowych dowodów sprawa została podjęta i Konradowi S. postawiono zarzut zbrodni zabójstwa.  
     W Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim prowadzone jest śledztwo o sygn. akt PR 1 DS. 261.2016 w sprawie zabójstwa Jadwigi Grabowskiej w dniu 13 kwietnia 2016 roku poprzez postrzelenie z broni palnej oraz namowy bądź udzielenia pomocy Kazimierzowi Grabowskiemu do targnięcia się na własne życie w wyniku postrzelenia z broni palnej w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Grodzisku Mazowieckim, tj. o czyny z art. 148 § 1 kk i 151 kk.
 W pozostałych Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio oraz nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
 Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło          2 602 spraw, a załatwiono 2 247 spraw. W 439 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 519 osób, z których 25 było tymczasowo aresztowanych.
Skierowano 306 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 332 osób oraz 70 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 75 osób.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej w kwietniu 2016 roku wpłynęło 50 spraw, a załatwiono 66 spraw.
W kwietniu 2016 roku zarejestrowano łącznie 176 spraw z art.178 a kk.
 W Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej. Kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
 W Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej. Kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
 W byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie - obecnie Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, do Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej wpłynęło 13 spraw, zaś załatwiono 5 spraw, w tym niżej wskazane postępowania:
1) RP VI Ds. 2.2016 - postanowieniem z 27 kwietnia 2016 roku odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie dotyczącej wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Gminie Wołomin  i spółce z o.o. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie w okresie od 2010 roku do 2015 roku w Wołominie  w związku z realizacją rozbudowy Zakładu Gospodarowania Odpadów MZO Wołomin z uwagi na brak znamion czynu zabronionego, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 kk;
2) Ap VI Ds. 3/15 - postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 roku  Prokuratura Regionalna w Warszawie umorzyła śledztwo o sygn. Ap VI Ds 3/15 w sprawie dotyczącej między innymi dokonanego w okresie od 19 do 31 grudnia 2013 roku w Warszawie przez członków Zarządu Partner TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych i statutu spółki, do zajmowania się jej sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą, nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia tej spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. w kwocie 1.366.000 zł, poprzez nabycie na rzecz Partner TUiR S.A. działek gruntowych w Mostołtach w woj. warmińsko - mazurskim o wartości oszacowanej na kwotę 134.000 zł w zamian za zbycie wierzytelności przysługującej temu zakładowi ubezpieczeń w kwocie 1.500.000 zł, tj. o przestępstwo z 296 § 1 i 3 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego. Postępowanie zainicjowało zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lutego 2015 roku, które po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego przekazano do rozpoznania byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2015 roku, w byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie wszczęto śledztwo w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstw polegających na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez członków Zarządu Partner TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35 w związku z nabyciem w 2013 roku nieruchomości na rzecz spółki, na podawaniu w księgach rachunkowych Partner TUiR S.A. nierzetelnych danych, jak też na udzieleniu przez Prezesa Zarządu Partner TUiR S.A. niezgodnych ze stanem faktycznym informacji biegłemu rewidentowi. Prowadzenie śledztwa w całości powierzono Wydziałowi dw. z Przestępczością Gospodarczą KSP. Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego na podstawie całokształtu zgromadzonych w sprawie dowodów stwierdzono, iż stanowiące przedmiot śledztwa ww. zachowania Prezesa Zarządu Partner TUiR S.A. nie wyczerpują znamion zarówno przestępstwa z art. 296 § 1 i 3 kk, jak i przestępstw z art. 77 pkt 1 i 2 oraz z art. 79 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
   W byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie - obecnie Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, prokuratorzy z Wydziału II Postępowania Sądowego uczestniczyło w 22 sesjach i posiedzeniach przed Sądem Apelacyjnym, gdzie rozpoznano z ich udziałem łącznie 304 sprawy.
 

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 541 | wczoraj: 698 | ten tydzień: 25919 | ten miesiąc: 1239 | łącznie od 04.2013: 1686360
BIP epuap
eea grants, norway grants