Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny nr 6 - czerwiec 2016 r.
 
2016/06/21
 

 

Biuletyn informacyjny Nr 6 – czerwiec 2016 roku 

 W maju 2016 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 9 295  spraw, zaś załatwiono 7 236 spraw. W 1 271 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 478 osób. Wśród osób tych, wobec 47 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
 Skierowano 421 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 453 osób oraz 215 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto 238 osób.
 Zarejestrowano łącznie 335 spraw z art.178 a kk.
 Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze jej właściwości wpłynęło 6 244 spraw, a załatwiono 4 759 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 802 sprawach, którymi objęto 931 osób. Wśród osób tych, wobec 31 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 226 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 247 osób oraz 116 wniosków trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 129 osób.
 Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły 154 sprawy, a załatwiono 153 sprawy.
 W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 177 spraw, dotyczących przestępstw z art.178a kk.
 W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzone są między innymi następujące postępowania, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
* Wydział I Śledczy
1) PO V Ds. 194.2016 - śledztwo przeciwko podejrzanym o nielegalne posiadanie urządzeń i substancji wybuchowych, które umieścili pod radiowozami policyjnymi na parkingu przy KP Warszawa Włochy, czym sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia z art.163 § 1 kk, tj. o przestępstwo z art.164 § 1 kk w zw. z art.163 § 1 pkt 3 kk w zb. z art.171 § 1 kk
2) PO V Ds. 155.2016 - śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez posłankę na Sejm RP w wyniku oddania głosu za nieobecnego posła w trakcie głosowania w dniu 14 kwietnia 2016 roku, dotyczącego wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tj. o przestępstwo z art.231 § 1 kk 
3) PO V Ds. 163.2016 - postępowanie sprawdzające w sprawie zawiadomienia Ministra Środowiska o podejrzeniu przestępstwa doprowadzenia do zniszczenia świata roślinnego i zwierzęcego w znacznych rozmiarach oraz istotnego zmniejszenia wartości przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, wskutek odmowy zatwierdzenia, a następnie zmiany planu urządzenia lasu dopuszczającego możliwość pozyskiwani drzewa z Puszczy Białowieskiej i usuwania drzew zniszczonych lub zaatakowanych przez owady i choroby, tj. o przestępstwo z art.181 § 1 kk i art.187 § 1 kk
* Wydział III ds. Przestępczości Gospodarczej:
1) PO VI Ds. 213.2016 - śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – urzędników m.st. Warszawy i Ministerstwa Finansów, w toku postępowania związanego z reprywatyzacją nieruchomości przy ul. Chmielnej 70 w Warszawie, tj. o przestępstwo z art.231 § 1 kk
2) PO VI Ds. 171.2016 - śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w trakcie realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, tj. o przestępstwo z art.231 § 1 kk 
3) PO VI Ds. 157.2016 - śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu m.st. Warszawy przy sprzedaży po zaniżonych cenach lokali użytkowych i wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu m.st. Warszawy oraz poświadczenia nieprawdy w operatach szacunkowych, tj. o przestępstwa z art.231 § 1 kk, art.296 § 3 kk i art.271 § 1 kk
4) PO VI Ds. 218.2016 - postępowanie sprawdzające w sprawie zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące działalności spółek z grupy PKP S.A, w zakresie wydatków na usługi doradcze w latach 2012-2014 i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, tj. o przestępstwo z art.296 § 1 kk  
 Prokuratury Rejonowe w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie:
* Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście:
1) PR 1 Ds. 549.2016 - śledztwo przeciwko podejrzanemu o dopuszczenie się czynnej napaści z użyciem noża na funkcjonariuszy Policji i ratowników medycznych, wskutek czego dwóch funkcjonariuszy Policji odniosło obrażenia ciała skutkujące rozstrojem zdrowia, tj. o przestępstwo z art.223 § 1 kk oraz art.157 § 1 i 2 kk
2) PR 1 Ds. 447.2016 - postępowanie sprawdzające w sprawie wywieszenia banneru na stadionie Legii Warszawa nawołującego do przemocy na tle politycznym, tj. o przestępstwo z art.119 § 1 kk
* Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ:
1) PR 4 Ds. 292.2016 - śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych oraz Dziekana Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii w toku postępowań związanych z nadawaniem stopni doktorskich, tj. o przestępstwo z art.231 § 1 kk
2) PR 3 Ds. 381.2016 – śledztwo przeciwko podejrzanym o przestępstwo paserstwa części samochodowych pochodzących z luksusowych samochodów skradzionych na terenie Unii Europejskiej, tj. o przestępstwa z art.291 § 1 kk
* Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola:
1) PR 1 Ds. 343.2016 - śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny w dniu 16 maja 2016 roku na stacji Statoil, który zmarł w czasie interwencji Policji, tj. o przestępstwo z art.231 § 1 kk.
 W pozostałych Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio oraz nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
 Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz prokuratur rejonowych z obszaru jej właściwości wpłynęło łącznie 3 029 spraw, zaś załatwiono 2 464 sprawy. W 469 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 547 osób. Wobec 16 spośród tych osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
 Skierowano 195 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 206 osób oraz 99 wniosków w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 109 osób.
 Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, wpłynęło 27 spraw, a załatwiono 47 spraw.
W miesiącu tym zarejestrowano łącznie 158 spraw, dotyczących przestępstw z art.178§a kk.
 W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano jedno postępowanie pozostające w zainteresowaniu opinii publicznej, którym jest postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO I Ds. 87.2016, prowadzone w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z pełnionymi obowiązkami poprzez odejście od łóżek pacjenta personelu medycznego w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w dniu 24 maja 2016r w Warszawie, tj. o czyn z art.160§2 kk.
 W Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej. Kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady wskazano w poprzednich biuletynach.
 W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, do Wydziałów Śledczych wpłynęły 22 sprawy, zaś załatwiono 13 spraw. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, nie odnotowano w maju 2016 roku postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej. Kontynuowano postępowania przygotowawcze oraz sprawdzające, których przykłady podano w poprzednich biuletynach.
   W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, prokuratorzy z III Wydziału Postępowania Sądowego uczestniczyli w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Apelacyjnym, gdzie rozpoznano z ich udziałem łącznie 280 spraw.
 

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 534 | wczoraj: 698 | ten tydzień: 25912 | ten miesiąc: 1232 | łącznie od 04.2013: 1686353
BIP epuap
eea grants, norway grants