Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny nr 7 - lipiec 2016 r.
 
2016/07/18
 

Biuletyn informacyjny Nr 7 – lipiec 2016 roku

  W czerwcu 2016 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 9 002 sprawy, zaś załatwiono 10 053 sprawy. W 1 674 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 944 osoby. Wobec 58 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
   Skierowano 543 wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 583 osób oraz 349 wniosków w trybie art.335 § 2 kpk, którymi objęto 388 osób.
Zarejestrowano łącznie 300 spraw dotyczących przestępstw z art.178 a § 1 i § 4 kk.
Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze jej właściwości wpłynęło 5 811 spraw, a załatwiono 6 433 sprawy. Akty oskarżenia wniesiono w 994 sprawach, którymi objęto 1 137 osób. Wśród osób tych, wobec 35 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 301 wniosków w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 329 osób oraz 184 wnioski w trybie art.335 § 2 kpk, którymi objęto łącznie 200 osób.
  Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły 159 sprawy, a załatwiono 163 sprawy.
W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 151 spraw, dotyczących przestępstw z art. 178 a § 1 i § 4 kk.
W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzone są między innymi następujące postępowania, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

I. Wydział I Śledczy
1) śledztwo prowadzone z zawiadomienia Ministra Środowiska w sprawie podejrzenia doprowadzenia do zniszczenia świata roślinnego i zwierzęcego w znacznych rozmiarach oraz istotnego zmniejszenia wartości przyrodniczej Puszczy Białowieskiej wskutek odmowy zatwierdzenia, a następnie zmiany planu urządzenia lasu dopuszczającego możliwość pozyskiwani drzewa z Puszczy Białowieskiej i usuwania drzew zniszczonych lub zaatakowanych przez owady i choroby, tj. o czyn z art. 181 § 1 kk i art. 231 § 1 kk, sygn. akt PO V Ds. 163.2016

2) śledztwo przeciwko Krzysztofowi K., któremu zarzucono popełnienie w lipcu 2015 roku zbrodni zabójstwa Bożeny P., poprzez spowodowanie pożaru w mieszkaniu pokrzywdzonej, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk, sygn. akt PO V Ds. 191.2016

W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydano postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w następujących sprawach, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej:

1) postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie działania na szkodę interesu publicznego i niedopełnienia obowiązków przez Marszałka Sejmu RP wskutek zaniechania powtórzenia głosowania w sprawie głosownia nad kandydaturą Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pomimo powzięcia informacji o podejrzeniu oddania głosu za osobę nieobecną oraz poprzez zaniechanie powiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na oddaniu głosu za osobę nieobecną, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk, sygn. akt PO V Ds. 29.2016

2) postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zaistniałego w Warszawie, w okresie od dnia 23 października 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w osobie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego na nieodebraniu ślubowania od wybranych na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w dniu 23 października 2015 roku pod poz. 1038 - Romana Hausera, uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w dniu 23 października 2015 roku pod poz. 1039 - Andrzeja Jakubeckiego oraz uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w dniu 23 października 2015 roku pod poz. 1040 - Krzysztofa Ślebzaka, pomimo wynikającego z przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1064) obowiązku odebrania ww. ślubowań, czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk, wobec braku znamion czynu zabronionego, sygn. akt PO I Ds. 38.2016

I. Wydział III ds. Przestępczości Gospodarczej:
1) śledztwo w sprawie nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych znacznej wartości w postaci co najmniej 4 mln papierosów, wytwarzania wyrobów tytoniowych, przechowywania wyrobów akcyzowych w postaci papierosów i krajanki tytoniowej oraz narażenia na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie co najmniej 5,6 mln zł, tj. o czyn z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i art. 65 § 1 kks, sygn. akt PO III Ds. 46.2016

2) postępowanie sprawdzające w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w toku postępowania reprywatyzacyjnego dotyczącego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Smolnej 17, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk, sygn. akt PO III Ds. 42.2016

3) śledztwo w sprawie doprowadzenia Parlamentu Europejskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez posła do Parlamentu Europejskiego VI Kadencji za pomocą wprowadzania w błąd służb finansowych Parlamentu poprzez składanie nierzetelnych wniosków o rozliczenie i zwrot kosztów podróży służbowych, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk, sygn. akt PO VI Ds. 226.2016

4) śledztwo w sprawie usiłowania oszustwa na szkodę m.st. Warszawy przez osobę roszczącą sobie prawa do zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Foksal 7/9 oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w toku postępowania reprywatyzacyjnego, tj. o czyn z art. 13 § 1 w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 231 § 1 kk, sygn. akt PO VI Ds. 206.2016

5) śledztwo w sprawie usiłowania oszustwa na szkodę m.st. Warszawy przez osobę roszczącą sobie prawa do zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 18, tj. o czyn z art. 13 § 1 w zw. z art. 286 § 1 kk, sygn. akt PO III Ds. 15.2016

6) śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w toku postępowania związanego z reprywatyzacją nieruchomości położonej przy ul. Brackiej 23, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk, sygn. akt PO VI Ds. 212.2016

W Wydziale II Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

Prokuratury Rejonowe w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie:

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście:
1) śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w operatach szacunkowych dotyczących lokali użytkowych położonych w Warszawie przy ul. Koszykowej 10, Ordynackiej 11 i Krakowskie Przedmieście 16/18, tj. o czyn z art. 271 § 1 kk, sygn. akt PR 1 Ds. 469.2016

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Śródmieście wydano postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie wywieszenia baneru na stadionie Legii Warszawa nawołującego do przemocy na tle politycznym, tj. o czyn z art. 119 § 1 kk, sygn. akt PR 1 Ds. 447.2016, która pozostawała w zainteresowaniu opinii publicznej:

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ:
1) postępowanie sprawdzające w sprawie uniemożliwienia korzystania z pomieszczeń Teatru Żydowskiego przez właściciela budynku Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique SKA wbrew decyzji Mazowieckiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wstrzymującego wykonanie decyzji Powiatowego Inspektora Budowlanego o zakazie użytkowania budynku, tj. o czyn z art. 191 § 1 kk, sygn. akt PR 3 Ds. 830.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:
1) śledztwo przeciwko obywatelowi Republiki Federalnej Nigerii, podejrzanemu o dokonanie wbrew przepisom ustawy przywozu znacznej ilości środka odurzającego w postaci heroiny o łącznej wadze 261 gramów, umieszczonej w 35 kapsułkach, które uprzednio połknął, tj. o czyn z art. 55 ust. 1 i ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sygn. akt PR 1 Ds. 270.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz:
1) śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Macieja Sz., którego zwłoki ujawniono w dniu 12 czerwca 2016 roku na jednej z wysepek znajdujących się na rzece Wiśle w Warszawie, tj. o czyn z art. 155 kk, sygn. akt PR 1 Ds. 203.2016

2) śledztwo przeciwko Sylwestrowi K. podejrzanemu o dwukrotne prezentowanie osobom małoletnim poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego oraz o trzykrotne dopuszczenie się wobec małoletnich poniżej lat 15 innych czynności seksualnych, tj. o czyny z art. 200 § 4 kk i art.200§1 kk, sygn. akt PR 3 Ds. 442.2016.

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie:
1) śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV w toku czynności podjętych w lokalu mieszkalnym na terenie Warszawy, gdzie ujawniono zwłoki ludzkie, to jest o czyn z art.231§1 kk, sygn. akt PR 2 Ds. 375.2016

W pozostałych Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz prokuratur rejonowych z obszaru jej właściwości wpłynęło łącznie 3 105 spraw, zaś załatwiono 3 549 sprawy. W 679 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 802 osoby. Wobec 23 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Skierowano 195 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 206 osób oraz 99 wniosków w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 109 osób.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, wpłynęły 44 sprawy, a załatwiono 59 spraw.

W lipcu zarejestrowano łącznie 149 spraw, dotyczących przestępstw z art. 178 §a 1 i § 4 kk.

W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Praga Południe wszczęto śledztwo w sprawie przestępstwa spenalizowanego w art. 200 §1 kk popełnionego na małoletnim poniżej lat 15, w toku którego ustalono jego sprawcę i wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Robertowi M. podejrzanemu o czyn z art. 200 § 1 kk w zb. z art.197 § 2 kk w zw. z art.11 §2 kk, sygn. akt PR 4 Ds. 462.2016. Wobec podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W pozostałych Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej. Kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady wskazano w poprzednich biuletynach.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, do Wydziałów Śledczych, tj Wydziału I ds. Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz VI Samodzielnego Działu ds. Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 86 spraw, zaś załatwiono 71 spraw.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie spośród postępowań, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej, wszczęto śledztwo w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez osoby uprawnione do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki PZU S.A. z siedzibą w Warszawie i podmiotu zależnego PZU na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z realizacją jednego z projektów systemu oprogramowania komputerowego z lat ubiegłych. Według doniesienia wyrządzona szkoda miała sięgać rzędu 200 mln zł. W ramach podjętych czynności, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w dniach 15 i 16 czerwca br., dokonali w siedzibie PZU Życie S.A. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 zabezpieczenia dokumentacji oraz danych informatycznych znajdujących się na serwerach i komputerach spółki. W kolejnych dniach, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzyskali z Komisji Nadzoru Finansowego dokumentację z kontroli projektu informatycznego, którego dotyczy śledztwo. Dokumentacja ta została zabezpieczona na podstawie postanowień o żądaniu wydania rzeczy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady podano w poprzednich biuletynach.

Prokuratorzy z III Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w czerwcu 2016 roku w 9 sesjach obejmujących 24 rozprawy i w 10 posiedzeniach, w trakcie których rozpoznano 237 spraw przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 493 | wczoraj: 698 | ten tydzień: 25871 | ten miesiąc: 1191 | łącznie od 04.2013: 1686312
BIP epuap
eea grants, norway grants