Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny Nr 10 – październik 2016 roku
 
2016/11/16
 

   We wrześniu 2016 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 068 spraw, zaś załatwiono 8 146 spraw. W 1 315 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 543 osoby. Wobec 53 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
    W 342 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 357 osób, zaś w 301 sprawach skierowano wnioski o skazanie w trybie przewidzianym przepisem art.335 § 2 kpk wobec 344 osób.
    Zarejestrowano łącznie 352 sprawy dotyczące przestępstw spenalizowanych przepisami art.178 a § 1 i § 4 kk.
    Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 5 262 sprawy, a załatwiono 5 218 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 785 sprawach, którymi objęto 924 osoby. Wobec 35 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 183 wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 194 osób oraz 163 wnioski w trybie art.335 § 2 kpk, którymi objęto łącznie 190 osób.

    Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 176 spraw, a załatwiono 71 spraw.
    W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 166 spraw, dotyczących przestępstw z art. 178 a § 1 i § 4 kk.
    W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzone są między innymi następujące postępowania, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
I.    Wydział I Śledczy
1)    śledztwo o sygn. akt PO I Ds. 97.2016 prowadzone w sprawie zabójstwa obywatela Polski a także pobicia innego Polaka przez grupę około 20 napastników, do czego doszło w miejscowości Harlow w Wielkiej Brytanii w dniu 27 sierpnia 2016 roku, tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 kk oraz z art. 158 § 1 kk
2)    PO I Ds. 102.2016 i PO I Ds. 109.2016 – śledztwa w sprawie pobicia i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia polskich obywateli na terenie Wielkiej Brytanii miastach Leeds i Harlow, tj. o przestępstwa z art. 158 §1 kk
3)    postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO I Ds. 115.2016 prowadzone w sprawie wyboru Bartłomieja Misiewicza na Członka Rad Nadzorczych spółek Energia Ostrołęka Sp. z o.o. i Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, a także Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk
4)    śledztwo o sygn. akt PO I Ds. 119.2016 prowadzone przeciwko obywatelowi Federacji Rosyjskiej Ivanowi K., podejrzanemu o naruszenie przepisów o ruchu lotniczym, wskutek wykonania lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w dniu 26 września 2016 roku w rejonie Al. Ujazdowskich oraz ul. Bagateli bez uzyskania od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wymaganych warunków lotu oraz bez zgody Biura Ochrony Rządu, tj. o przestępstwo z art. 212 ust. 1 pkt 1a Prawa lotniczego.
    W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie podjęto decyzje merytoryczne w następujących sprawach, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej:
1)    sygn. akt PO I Ds. 103.2016 wydano postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – Posła na Sejm RP Jarosława Kaczyńskiego i działania na szkodę interesu publicznego, poprzez wpływanie na członków Rady Mediów Narodowych, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk
2)    PO V Ds. 243/15 skierowano akt oskarżenia przeciwko 9 poborcom skarbowym z Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, którym zarzucono działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na szkodę interesu publicznego i prywatnego, wskutek przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, poprzez bezprawne naliczanie dłużnikom kosztów egzekucji oraz pobieranie nienależnych prowizji z tytułu czynności egzekucyjnych, a także poświadczanie nieprawdy w dokumentacji, jak również poprzez bezprawne wyrażanie zgody na częściową spłatę zaległości podatkowych, tj. popełnienie przestępstw z art. 231 § 2 kk w zb. z art. 271 § 3 kk.
    W Wydziale II Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej.
    W Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzone są następujące sprawy, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
1)    śledztwo o sygn. akt PO III Ds. 131.2016 prowadzone przeciwko Maciejowi M., podejrzanemu o przestępstwa z art. 587 par. 2  Ksh (przedstawienie nieprawdziwych danych o akcjonariuszach spółki Monzap S.A.), art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości (podanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych spółki Monzap S.A. za lata 2006-2011), z art. 79 pkt 1 ustawy o rachunkowości (zaniechanie poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Monzap S.A. w latach 2006-2011), art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości (brak sprawozdań finansowych Monzap S.A. za lata 2012-2015)
2)    postępowania sprawdzające PO III Ds. 157.2016, PO III Ds. 158.2016, PO III Ds. 159.2016, PO III Ds. 160.2016, PO III Ds. 174.2016, PO III Ds. 179.2016, PO III Ds. 183.2016, PO III Ds. 190.2016, PO III Ds. 191.2016, PO III Ds. 192.2016, PO III Ds. 193.2016, PO III Ds. 195.2016 oraz PO III Ds. 196.2016 prowadzone w sprawach niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień oraz działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego w toku postępowań reprywatyzacyjnych m.in. następujących nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy: Świętojerskiej 32, Śliskiej 44, Lekarskiej 9, Królewskiej 39, ul. Kruczej 13, Topiel 21, Radziłowskiej 10 i 10A, Kaliskiej 19/21, Mokotowskiej 46A, Hożej 27A, ul. Szarych Szeregów, tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 kk
3)    postępowania sprawdzające PO III Ds. 151.2016 i 152.2016 prowadzone z zawiadomienia Wiceprezydenta m.st. Warszawy Jarosława Jóźwiaka działającego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień oraz działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego w toku postępowań reprywatyzacyjnych nieruchomości położonych na terenie Warszawy, tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 kk

    Prokuratury Rejonowe w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie:
    Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1124.2016, prowadzone przeciwko 18 pseudokibicom podejrzanym o naruszenie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podczas meczu piłki nożnej rozegranym pomiędzy Legią Warszawa a Borussią Dortmund, którym zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 60 ust. 2 w zw. z art. 57a § 1 kk w zb. z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (16 podejrzanych) oraz z art. 60 ust. 2, 4 i 5 w zw. z art. 57 a § 1 ww. ustawy (2 podejrzanych o czynną napaść)  
    Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola:
1)    postępowanie o sygn. akt PR 4 Ds. 1396.2016 prowadzone w sprawie uszkodzenia ciała Jerzego K. - pasażera tramwaju, który w trakcie jazdy rozmawiał z innym współpasażerem w języku niemieckim - tj. o czyn z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:
1)    skierowano akt oskarżenia w sprawie o sygn. akt PR 1 Ds. 26.2016 przeciwko Dariuszowi R. oskarżonemu o molestowanie seksualne córki swojej byłej konkubiny, tj. o przestępstwo z art. 200 § 1 kk (pokrzywdzona zgłosiła zdarzenie po kilku latach po wyprowadzeniu się oskarżonego ze wspólnego miejsca zamieszkania)
2)    postępowanie o sygn. akt PR 3 Ds. 1067.2016 prowadzone w sprawie posłużenia się przez dwóch radnych Dzielnicy Włochy, podrobionymi dokumentami poświadczającymi ukończenie szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, celem uzyskania członkostwa w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zb. z art.270 § 1 kk
Prokuratura Rejonowa w Piasecznie:
1)    postępowanie o sygn. akt PR 1 Ds. 1264.2016 prowadzone w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, na przejeździe kolejowym w miejscowości Obórki z udziałem motorniczego pociągu towarowego i kierującego samochodem ciężarowym, tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie:
1)    postępowanie o sygn. akt PR 4 Ds. 800.2016 prowadzone przeciwko Zbigniewowi Z., podejrzanemu o przestępstwa z art. 200 § 1 i 4 kk na szkodę 8 małoletnich dziewczynek w wieku od 6 do 10 lat z terenu Brwinowa, Pruszkowa i Milanówka.
    W pozostałych Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
    Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 789 spraw, zaś załatwiono 2 915 spraw. W 529 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 613 osób. Wobec 18 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
    Skierowano 159 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 163 osób oraz 138 wniosków w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 154 osoby.
    Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, wpłynęło 35 spraw, a załatwiono 33 sprawy.
    W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 186 spraw, dotyczących przestępstw z art. 178 a § 1 i § 4 kk.

    Z uzyskanych informacji wynika, iż w Wydziałach Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
    W Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, wśród postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej wskazać należy na postępowanie przygotowawcze Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Północ w Warszawie, prowadzone w sprawie wypadku drogowego mającego miejsce w dniu 17 września 2016 roku na torze testowym znajdującym się przy ul. Jagiellońskiej 71 w Warszawie. W trakcie przedmiotowego zdarzenia, kierujący motocyklem marki Yamaha R6 zderzył się z samochodem osobowym marki Honda Civic, w następstwie którego była śmierć pasażerki jednośladu, tj. o czyn z art. 177 § 1 i 2 kk. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że kierujący motocyklem podczas wykonywania skrętu w prawo w bramę wyjazdową z toru zderzył się z samochodem osobowym, jadącym w tym samym kierunku, po prawej stronie części jezdni do jazdy na wprost.
    W pozostałych Prokuraturach nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
    W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz VI Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 17 spraw, zaś załatwiono 13 spraw. Akt oskarżenie wniesiono w jednej sprawie, którym objęto sześć osób.
    Spośród postępowań Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, przykładowo wskazać należy na śledztwa dotyczące spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) Sp. z o. o. Pierwsze z tych postępowań zostało zainicjowane zawiadomieniem spółki TP Teltech Sp. z o.o. w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa oraz udaremnienia zaspokojenia wierzycieli przez osoby wymienione w zawiadomieniu. Na skutek otrzymanego doniesienia, wszczęto śledztwo za sygn. akt RP VI Ds. 5.2016, które prowadzone jest w sprawie doprowadzenia w dniu 31 grudnia 2015 roku w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 107 366 717,70 zł, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, co do numeru konta, na które należy przelać wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy PPP nr OR-IV.277.2.68.2013 z dnia 26 września 2013 roku zawartej w Rzeszowie, działając tym samym na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. Wskazane postępowanie prowadzone jest także w sprawie ukrywania w lutym 2016 roku w Warszawie majątku spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o. o., w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia sygn. akt VI Co 110/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku o nadaniu klauzuli wykonalności na kwotę 15 000 000,00 zł oraz w celu udaremnienia wykonania przyszłego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie w wydanego w sprawie XX GNc 115/16 o zapłatę 29 328 530,04 zł na rzecz TP Teltech Sp. z o.o., poprzez rozdysponowanie na rzecz podmiotów powiązanych z Otwartymi Regionalnymi Sieciami Szerokopasmowymi Sp. z o.o. środków w kwocie, co najmniej 92 000 000,00 zł stanowiących część z kwoty 107 366 717,70 zł, otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z tytułu realizacji ww. projektu, tj. o czyn z art. 300 § 2 kk. W niniejszym postępowaniu jako pokrzywdzeni występują spółki TP Teltech Sp. z o.o., Alcatel Lucent Polska Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Śledztwo pozostaje w toku, wykonywane są liczne czynności dowodowe polegające na przesłuchiwaniu w charakterze świadków osób związanych z podpisaniem umów, realizacją kontraktu na budowę sieci szerokopasmowej w województwie podkarpackim i jego finalnym rozliczeniem.
    Drugie śledztwo zostało zainicjowane przez przedstawicieli spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. oraz zarejestrowane jest za sygn. akt RP VI Ds. 34.2016. Postępowanie prowadzone jest w sprawie nadużycia uprawnień przez członków Zarządu Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w okresie od 11 lutego 2013 roku do 26 września 2013 roku w Warszawie, poprzez zawarcie w imieniu ww. spółki niekorzystnych gospodarczo umów, tj.: Umowy o finansowaniu i koordynacji podwykonawstwa w Projekcie Warmińsko - Mazurskim z 11 lutego 2013 roku, Umowy o finansowaniu i koordynacji podwykonawstwa w Projekcie Podkarpackim z dnia 4 lipca 2013 roku oraz umów podwykonawczych z 11 lutego 2013 roku i z dnia 4 lipca 2013 roku. Na skutek zawarcia wskazanych umów, miano sprowadzić bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia spółce Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. znacznej szkody majątkowej w wysokości co najmniej 48 000 000, 00 zł, wynikającej z konieczności poniesienia przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. całości kosztów wykonania umowy o partnerstwie publiczno - prawnym z dnia 26 września 2013 roku w fazie operowania siecią szerokopasmową na terenie województwa podkarpackiego oraz poprzez istotne ograniczenie odpowiedzialności spółek będących stronami zawartych umów podwykonawczych. Do przedmiotowego postępowania przygotowawczego dołączono materiały śledztwa Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie o sygn. RP I Ds. 21.2016, prowadzonego w sprawie przedłożenia w dniu 24 września 2013 roku w Rzeszowie, w toku postępowania o uzyskanie od Zarządu Województwa Podkarpackiego przez spółkę Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zamówienia publicznego pod nazwą „Partnerstwo Publiczno - Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową”, jak również świadczenia usług z jej wykorzystaniem w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie” o wartości 310 821 000,00 zł, nieprawdziwych oraz nierzetelnych pisemnych oświadczeń wystawianych przez podwykonawców spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. Przedłożone oświadczenia miały zapewniać o pełnym wsparciu finansowym, w tym polegającym na udzieleniu pożyczek na rzecz spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. w toku realizacji zamówienia oraz dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanego zamówienia publicznego. Postępowanie toczy w sprawie o przestępstwo z art. 297 § 1 kk, w toku którego wykonywane są liczne czynności dowodowe.
    We wrześniu 2016 roku Prokuratorzy z III Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 20 sesjach sądowych obejmujących 11 rozpraw i 9 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 300 spraw.

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 8 | dziś: 109 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24427 | ten miesiąc: 4029 | łącznie od 04.2013: 1721711
BIP epuap
eea grants, norway grants