Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA LISTOPAD 2016 ROKU
 
2016/12/05
 

    W listopadzie 2016 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęła łączna liczba 8 363 spraw, natomiast załatwiono 8 628 spraw. W 1 477 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 737 osób. Wobec 62 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
    W 366 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 383 osoby, zaś w 350 sprawach skierowano wnioski o skazanie w trybie przewidzianym przepisem art.335§2 kpk wobec 384 osób.
    Zarejestrowano łącznie 301 spraw dotyczących przestępstw określonych w art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).
    Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęła łączna liczba 5 493 spraw, a załatwiono 5 446 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 843 sprawach, którymi objęto 1 002 osoby. Wobec 52 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 194 wnioski w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 206 osób oraz 184 wnioski w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 208 osób.
    Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły 202 sprawy oraz załatwiono 139 spraw.
    W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 169 spraw, dotyczących przestępstw z art.178a§ 1 i §4 kk.
    W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
I.    Wydział I Śledczy
1)    w sprawie o sygn. akt V Ds. 396/15 skierowano akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S., któremu zarzucono popełnienie dwóch przestępstw polegających na rozpowszechnieniu bez zezwolenia w czerwcu 2015 roku informacji ze śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa - Praga w Warszawie o sygn. V Ds. 74/14 w sprawie tzw. „afery podsłuchowej” przed ich ujawnieniem w postępowaniu sądowym, poprzez zamieszczenie w sieci internetowej kopii akt wskazanego postępowania oraz zamieszczenie nagrania ujawniającego treść wyjaśnień podejrzanego, tj. o przestępstwa z art.241§1 kk. Pierwszy zarzut dotyczy upublicznienia kopii części akt śledztwa o sygn. V Ds. 74/14 w dniach 8 i 9 czerwca 2015 roku na portalu Facebook oraz na stronie internetowej prowadzonej przez oskarżonego, natomiast drugi zarzut obejmuje ujawnienie w internecie w dniu 16 czerwca 2015 roku kopii kolejnych tomów akt oraz zamieszczenie na portalu Youtube nagrania z treścią wyjaśnień podejrzanego w sprawie o sygn. akt V Ds. 74/14. W toku śledztwa ustalono, że oskarżony dysponował kopią akt udostępnioną osobom, które posiadały legitymację procesową do zapoznania się z ich treścią. Prowadzone jest także postępowanie przygotowawcze, które ma na celu wyjaśnić, w jaki sposób oskarżony znalazł się w posiadaniu kopii akt przedmiotowej sprawy
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 172.2016 przeciwko Jakubowi W., podejrzanemu o dokonanie zbrodni zabójstwo mieszkanki Konstancina Jeziorny, tj. o przestępstwo z art. 148§1 kk
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 143.2016 prowadzone w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru, poprzez wrzucenie kanistra z niezidentyfikowaną cieczą na teren ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, tj. o czyn z art. 164 § 1 kk
4)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO V Ds. 172.2016 prowadzone przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem w latach 2014 - 2016 agencji towarzyskiej na terenie Wilanowa w Warszawie i czerpaniem korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. W ramach wskazanego postępowania przygotowawczego przedstawiono zarzuty 8 osobom, z których wobec 6 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W skład grupy zajmującej się przestępstwem sutenerstwa wchodziło małżeństwo, a także matka i syn. Ponadto wśród 8 członków grupy było 5 kobiet, z których jedna usłyszała zarzut współkierowania zorganizowaną grupą. W lokalu gdzie prowadzono proceder ujawniono bankomat, który miał ułatwiać klientom agencji towarzyskiej dokonywanie płatności za usługi świadczone przez kobiety uprawiające prostytucję. Zarzuty stawiane podejrzanym obejmowały przestępstwa z art.258§1 i 3 kk oraz z art.204§2 kk, za których popełnienie grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10
5)    w sprawie o sygn. akt PO V Ds. 67.2016 skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko 4 mężczyznom oskarżonym o pozbawienie wolności obywatela Ukrainy Mykola B., połączone ze szczególnym udręczeniem pokrzywdzonego, którego sprawcy usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez przekazanie im pieniędzy w kwocie 100 000,00 Euro lub drewna o zbliżonej wartości, co miało związek z prowadzoną przez pokrzywdzonego działalnością gospodarczą. Oskarżeni stanęli pod zarzutem popełnienia przestępstwa stypizowanego w art.189§1 kk w zw. z art.157§2 kk w zw. z art.11§2 kk i inne
6)    postępowanie o sygn. akt PO I Ds. 232.2016 prowadzone w sprawie reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ul. Fundamentowej 48 w Warszawie
W Wydziale II Prokuratury Okręgowej w Warszawie odnotowano następujące sprawy, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, dotyczące reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, objętych Dekretem z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, prowadzone w sprawie o czyny z art.231§1 kk i inne, tj.:
1)    postępowanie o sygn. akt PO II Ds. 172.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wilczej 43 w Warszawie
2)    postępowanie o sygn. akt PO II Ds. 180.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Karolkowej 4 w Warszawie
3)    postępowanie o sygn. akt PO II Ds. 181.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy al. Róż 6 w Warszawie
    W Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej odnotowano następujące sprawy, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, dotyczące reprywatyzacji nieruchomości warszawskich objętych Dekretem z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, prowadzone w sprawie o czyny z art.231§1 kk i inne, tj.:
1)    postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 277.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Sękocińskiej 5 w Warszawie
2)    postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 253.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Potrzebnej 25, Potrzebnej 9 oraz Techników 29 w Warszawie
3)    postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 271.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 35 w Warszawie
4)    postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 273.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej 15 w Warszawie
5)    postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 283.2016 w sprawie nieruchomości określonej mianem „Królikarnia” w Warszawie
6)    postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 317.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Kazimierzowskiej 70 w Warszawie
W Wydziale IV do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej.

Prokuratury Rejonowe
w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 845.2016 prowadzone w sprawie nabycia bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż przed 16 maja 2016 roku obrazu autorstwa Wojciecha Kossaka „Marszałek Piłsudski na Kasztance”, uzyskanego za pomocą czynu zabronionego (kradzieży), tj. o czyn z art.291§1 kk w zw. z art.294§1 kk
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 1423.2016 prowadzone w sprawie posiadania bez zezwolenia broni i amunicji przez pracownika Teatru Polskiego podczas Gali 25-lecia Super Expressu, tj. czyn z art.263§2 kk 
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 105.2016 prowadzone w sprawie pozbawienia wolności Moniki T. w dniu 9 stycznia 2015 roku w Warszawie przy ul. Emilii Plater w Warszawie, tj. o czyn z art.189§2 kk
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 2291.2016 przeciwko  kobiecie podejrzanej o nękanie Moniki i Roberta J., tj. czyn z art.190a§1 kk w zw. z art.244 kk w zw. z art.11§2 kk
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1928.2016 prowadzone w sprawie naruszenia miru domowego Nguyen Ch. D. i Hoang D., tj. o czyn z art.193 kk
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1284.2016 prowadzone w sprawie przyjęcia w Warszawie w bliżej nieustalonym czasie, nie później jednak niż w dniu 20 lipca 2016 roku obrazu „Orlęta Lwowskie” autorstwa Stanisława Batowskiego, uzyskanego za pomocą czynu zabronionego, stanowiącego dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury, tj. o czyn z art.291§1 kk w zw. z art.294§2 kk
Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1156.2016 prowadzone w sprawie narażenia w dniu 20 listopada 2016 roku w Grodzisku Mazowieckim podczas warsztatów oczyszczania organizmu na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Haliny T. poprzez zaaplikowanie pokrzywdzonej wydzieliny żaby z gatunku Phyllomedusa Bicolor, skutkującego nieumyślnym spowodowaniem śmierci pokrzywdzonej w dniu 23 listopada 2016 roku, tj. o czyn z art.160§1 kk w zb. z art.155 kk w zw. z art.11§2 kk
Prokuratura Rejonowa w Piasecznie:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1156.2016 prowadzone w sprawie usiłowania zabójstwa Marianny Ch. w dniu 29 listopada 2016 roku w Konstancinie Jeziornie, tj. o czyn z art.13§1 kk w zw. z art.148§1 kk. W wyniku zdarzenia pokrzywdzona znajdowała się w stanie ciężkim, posiadała liczne obrażenia oraz urazy, które jak wynikało ze wstępnych ustaleń mogły powstać na skutek zadawania ciosów tępym narzędziem
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1531.2016 prowadzone w sprawie rozboju popełnionego na osobie Damiana A. i Pawła B. w dniu 4 listopada 2016 roku w Konstancinie Jeziornie, w wyniku którego, po uprzednim zastosowaniu przemocy wobec pokrzywdzonych dokonano kradzieży zegarków kolekcjonerskich, telefonów komórkowych oraz pieniędzy. W toku śledztwa ustalono mężczyznę, który pomógł innym osobom w popełnieniu wskazanego czynu zabronionego, przedstawiając mu zarzut z art.13§1 kk w zw. z art.280§1 kk. Wobec podejrzanego Sąd zastosował środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy.
    W pozostałych Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według otrzymanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
    Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 861 spraw, natomiast załatwiono 3 167 spraw. W 633 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 734 osoby. Wobec 10 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
    Skierowano 172 wnioski w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 177 osób oraz 165 wniosków w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 175 osób.
    Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęły 73 sprawy, a załatwiono 43 sprawy.
    W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 132 sprawy, dotyczące przestępstw z art.178a§1 i §4 kk.
    W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie odnotowano następujące sprawy, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, tj.:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 137.2016 prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 16 lipca 2016 roku śmierci obywatela Wielkiej Brytanii Maxwella B. tj. o czyn z art. 155 kk, które zostało przejęte do dalszego prowadzenia z Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Informacja o śmierci Maxwella B. dotarła do Prokuratury Rejonowej w Otwocku w dniu 30 sierpnia 2016 roku, kiedy ciało pokrzywdzonego zostało już przewiezione do Wielkiej Brytanii. W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadków funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli interwencję na miejscu ujawnienia zwłok pokrzywdzonego oraz osoby współmieszkające z Maxwellem B. przed zdarzeniem skutkującym jego zgonem. Uzyskano również dokumentację lekarską z wszystkich placówek medycznych na terenie Polski, w których przebywał Maxwell B. a także nagrania z rozmów telefonicznych zgłaszających interwencję dyspozytorom pogotowia ratunkowego oraz Policji. W toku śledztwa planowano wystąpienie do organów śledczych Wielkiej Brytanii z wnioskiem o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawie karnej poprzez przesłanie materiałów z postępowania prowadzonego w związku ze śmiercią Maxwella B. – w szczególności udostępnienia protokołów z sekcji zwłok i badań toksykologicznych. Przedmiotowa sprawa miała charakter medialny na terenie Wielkiej Brytanii
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 258.2016 w sprawie reprywatyzacji nieruchomości warszawskiej, położonej przy ul. Darłowskiej 3/5/7, objętej Dekretem z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk. Wobec wskazanej nieruchomości ustalona kobieta wystąpiła z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu przejęcia przedmiotowej nieruchomości na podstawie Dekretu Bieruta.
    W Prokuraturach Rejonowych podlegających właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które w listopadzie 2016 roku pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
    W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz VI Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 9 spraw, zaś załatwiono 15 spraw. Akt oskarżenia wniesiono w 1 sprawie, przeciwko 1 osobie.
    W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie spośród postępowań, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, przykładowo wskazać należy postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 51.2016, zakończone aktem oskarżenia wobec mężczyzny posiadającego obywatelstwo Federacji Rosyjskiej. Oskarżonemu Dmitrowi K. zarzucono wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w postaci potwierdzeń zawarcia umów o prowadzenie rachunków bankowych pomiędzy nieistniejącymi a także istniejącymi osobami o zadeklarowanych danych, z których miały wynikać określone obowiązki oraz uprawnia. Na podstawie zgromadzonych dowodów ustalono, że oskarżony składając wnioski o otwarcie rachunków bankowych oraz przyjmując dokumentację potwierdzającą zawarcie umów rachunków bankowych jak też karty i pakiety, umożliwiające obsługę rachunków bankowych, podstępnie wprowadził w błąd pracowników ustalonego Banku popełniając przestępstwa z art.272 kk. Oskarżonemu zarzucono także podrobienie w celu użycia za autentyczny dokumentu w postaci umowy o świadczenie usług zawartej z ustalonym podmiotem gospodarczym, tj. popełnienie przestępstwa z art.270§1 kk. W akcie oskarżenia zawarto wniosek o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroku skazującego wobec oskarżonego zgodnie z trybem przewidzianym w art.335§1 i §2 kpk za zarzucane mu czyny zabronione i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary. 
    W listopadzie 2016 roku Prokuratorzy z III Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 22 sesjach sądowych obejmujących 12 rozpraw i 10 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 293 sprawy.

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 8 | dziś: 102 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24420 | ten miesiąc: 4022 | łącznie od 04.2013: 1721704
BIP epuap
eea grants, norway grants