Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA MARZEC 2017 ROKU
 
2017/04/14
 

   W marcu 2017 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęła łączna liczba 8 694 spraw, natomiast załatwiono 9 196 spraw. W 1 781 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 2 047 osób. Wobec 76 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
    W 228 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 245 osób, zaś w 410 sprawach skierowano wnioski o skazanie w trybie przewidzianym przepisem art.335§2 kpk wobec 439 osób.
    Zarejestrowano łącznie 269 spraw w zakresie przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).
    Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 616 spraw, a załatwiono 5 955 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 1000 sprawach, którymi objęto 1 132 osoby. Wobec 43 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 119 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 129 osób oraz 237 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 255 osób.
    Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 131 spraw oraz załatwiono 131 spraw.
    W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 135 spraw, dotyczących przestępstw z art.178a§ 1 i §4 kk.
    W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

I. Wydział I Śledczy
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 161.2016 prowadzone przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawie zatrzymano łącznie sześć osób, spośród których pięciu podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przewidzianej, tj. popełnienia przestępstwa z art.258§1 kk, zaś jedna z tych osób usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą, tj. popełnia przestępstwa z art.258§3 kk. Podejrzanym zarzuca także organizowanie obywatelom Federacji Rosyjskiej przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, tj. popełnienie przestępstwa z art.264§3 kk;
2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 45.2017 prowadzone przeciwko Damianowi O., Jarosławowi S., Vitalijowi Ch. i Alanowi W. - N., podejrzanym o udział w przetrzymywaniu małoletniego pokrzywdzonego, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem zakładnika w celu wymuszenia okupu. Podejrzanym zarzucono popełnienie przestępstwa z art.252§2 kk w zb. z art.13§1 kk w zw. z art.282 kk w zw. z art.11§2 kk oraz na mocy postanowienia Sądu zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy;
3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 191.2016, zakończone aktem oskarżenia przeciwko Krzysztofowi K., oskarżonemu o popełnienie zbrodni zabójstwa Bożeny P., poprzez podpalenie mieszkania pokrzywdzonej położonego w Warszawie przy ul. Dalekiej a także o dokonanie kradzieży należących do pokrzywdzonej rzeczy, tj. o przestępstwa z art.148§1 kk i 278§1 i §5 kk. Początkowo śledztwo zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy wskazanych przestępstw, który został ustalony i wykryty po roku od krytycznego zdarzenia;
4) postępowanie o sygn. akt PO I Ds.199.2016 prowadzone w sprawie reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ul. Witaminowej w Warszawie, oznaczonej hip. „Część Osady Włościańskiej zapisanej w tabeli likwidacyjnej wsi Służew nr 13”.

   W Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie odnotowano następujące sprawy, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, dotyczące reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, objętych Dekretem z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, prowadzone w sprawie o czyny z art.231§1 kk i inne, tj.:
1) postępowanie o sygn. akt PO II Ds.14.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Zawrat 8 w Warszawie
2) postępowanie o sygn. akt PO II Ds.12.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Rolnej 165D w Warszawie
3) postępowanie o sygn. akt PO II Ds.50.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Chmielnej 116/118 w Warszawie.

 W Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej odnotowano następujące sprawy, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO III Ds. 123.2016 dotyczące doprowadzenia PKP S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 1 900 000,00 zł za pomocą wprowadzenia w błąd przedstawicieli spółki oraz nieumyślnego wyrządzenia szkody przez członków zarządu PKP S.A. w majątku spółki, tj. czynów zabronionych spenalizowanych w art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk oraz w art.296§3 i §4 kk. Przedmiotem postępowania jest zawarcie i wykonanie umowy na „Realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym” przez PKP S.A. i spółkę Sensus - Group sp. z o.o. W toku śledztwa zarzuty przedstawiono dwóm pracownikom PKP S.A., oficerowi Biura Ochrony Rządu, dwóm reprezentantom spółek realizujących kwestionowaną umowę a także trzem członkom zarządu PKP S.A.   

W Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej odnotowano następujące sprawy, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, dotyczące reprywatyzacji nieruchomości warszawskich objętych Dekretem z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, prowadzone w sprawie o czyny z art.231§1 kk i inne, tj.:
1) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 356.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy pl. Trzech Krzyży 14 w Warszawie
2) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 64.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Nieborowskiej 11 w Warszawie
3) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 41.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Mokotowskiej 8 w Warszawie
4) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 42.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy al. Niepodległości 72 w Warszawie
5) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 46.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Przybyszewskiego 42 w Warszawie
6) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 271.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 35/ Plac Konstytucji 2 w Warszawie
7) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 31.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy Al. Ujazdowskich 26 w Warszawie
8) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 27.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Płatniczej 27/29 w Warszawie
9) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 15.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 16 w Warszawie
10) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 10.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Mariensztat 9 w Warszawie
11) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 5.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Rozbrat 9 w Warszawie
12) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 108.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Grójeckiej 194/Lutniowej 7 w Warszawie
13) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 103.2017 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Karowej 14/16, al. Na Skarpie i ul. Twardej 56 w Warszawie

   W Wydziale VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, nie odnotowano spraw, które mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej.

Prokuratury Rejonowe
w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds.584.2017 prowadzone w sprawie przyjęcia w dniu 23 marca 2017 roku przez jeden z domów akcyjnych w Warszawie obrazu Jana Matejki, zatytułowanego „Koń jasnogniady. Koń z Arabską Głową 1882”, mogącego stanowić polską stratę wojenną, tj. o czyn z art.291§1 kk w zw. z art.294§1 kk (kwalifikujący przewidujący przestępstwo paserstwa w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury);
2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds.378.2017 prowadzone z zawiadomienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych,  w sprawie pomocy do zbycia obrazu autorstwa Maksymiliana Gierymskiego pod tytułem „Patrol polski z 1830 roku”, o wartości szacunkowej 400 000,00 zł, uzyskanego za pomocą czynu zabronionego, tj. o czyn z art.291§1 kk w zw. z art.294§1 kk (kwalifikujący przestępstwo paserstwa w stosunku do mienia znacznej wartości).

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds.117.2016 prowadzone przeciwko Gracjanowi W. i Jackowi P. podejrzanym o prezentowanie treści pornograficznych osobom małoletnim, będącym wychowankami jednego z domów dziecka oraz nakłaniania ich do wykonania innych czynności seksualnych, tj. o przestępstwa z art.200§1 i §3 kk. Wobec podejrzanych został zastosowany przez Sąd środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds.576.2017 prowadzone przeciwko Patrykowi F., Dawidowi W., Michałowi S. Adrianowi I., Arturowi J. i Łukaszowi Z. podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się dokonywaniem oszustw tzw. metodą „na kuriera i na policjanta”. Sprawcy doprowadzali osoby w podeszłym wieku do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wprowadzając ich w błąd, co do swojej tożsamości poprzez podawanie się za kuriera, funkcjonariusza Policji lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, tj. o czyny z art. 258§1 kk i art.286§1 kk. Podejrzani dokonali wskazaną metodą między innymi sześciu wyłudzeń pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 43 000,00 zł oraz uzyskali biżuterię o wartości szacunkowej 46 500,00 zł. Na mocy postanowienia Sądu zastosowano wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W dniu 27 marca 2017 roku postępowanie zostało przekazane celem dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, gdzie zostało zarejestrowane w Wydziale I Śledczym za sygn. akt PO I Ds. 71.2017.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola:
1) w sprawie o sygn. akt PR 4 Ds. 1396.2016, zapadł wyrok skazujący wydany w dniu 13 marca 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie V Wydział Karny. Przedmiotowa sprawa zakończona była aktem oskarżenia przeciwko Piotrowi R., oskarżonemu o popełnienie czynu z art.157§2 kk w zw. z art.57a§1 kk, polegającego na dokonaniu w dniu 8 września 2016 roku przy ul. Okopowej w Warszawie, w tramwaju linii 22, uszkodzenia ciała Jerzego K. poprzez uderzenie pokrzywdzonego głową w twarz. W wyniku działania oskarżonego doszło do spowodowania obrażeń ciała u Jerzego K. w postaci urazu głowy z raną tłuczoną o długości 4 cm w okolicy czołowej, zaopatrzonej chirurgicznie, co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Pokrzywdzony podczas jazdy tramwajem warszawskiej linii 22, rozmawiał z innym współpasażerem w języku niemieckim. Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, wskazując iż działał publicznie i bez powodu, zaś swoim zachowaniem okazał rażące lekceważenie porządku prawnego. Za zarzucany oskarżonemu występek z art.157§2 kk w zw. z art.57a§1 kk Sąd wymierzył mu karę dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności, orzekł nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 1 000,00 zł oraz zaliczył na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie (stosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego) od dnia 10 października 2016 roku do dnia 13 marca 2017 roku.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 171.2017, w toku którego ujawniono profesjonalną uprawę krzewów ziela konopi innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 1168 sztuk krzaków konopi oraz znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 238,5 kg, co szacunkowo stanowiło 57 000 tzw. porcji handlowych. Śledztwo toczy się przeciwko mężczyznom, którym przedstawiono między innymi zarzut popełnienia przestępstwa z art.53 ust. 2 w zb. z art. art.63 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§2 kk. Jednym z podejrzanych jest obywatel Socjalistycznej Republiki Wietnamu oraz Polak Sebastian N., wobec których wystąpiono do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dnia 19 marca 2017 roku Sąd zastosował wobec podejrzanego obywatela Socjalistycznej Republiki Wietnamu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, podobnie jak wobec podejrzanego Sebastiana N., przy czym wobec ww. z zastrzeżeniem, że środek ten zostanie zmieniony w chwili złożenia poręczenia majątkowego, które zostało złożone;
2) w sprawie o sygn. akt PR 5 Ds 1403/15 prowadzonej przeciwko konwojentowi w firmie ochroniarskiej Grzegorzowi L., oskarżonemu o przywłaszczenie powierzonego mienia znacznej wartości oraz o spowodowanie wypadku drogowego, tj. o przestępstwo z art.284§2 kk w zw. z art.294§1 kk i art.177§1 kk w zw. z art.178 kk zapadł wyrok skazujący. Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny wyrokiem z dnia 10 marca 2017 roku uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów zabronionych, za które wymierzył Grzegorzowi L. karę łączną 5 lat pozbawienia wolności a także orzekł zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju na okres 5 lat i nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 2 000,00 zł;
3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 51.2017 zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Keyli Josefiny P., posiadającej obywatelstwo wenezuelskie, oskarżonej o przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znacznej ilości środków odurzających w postaci kokainy, umieszonej w 80 kapsułkach foliowych o łącznej wadze ponad 632 gramów netto, tj. o przestępstwo z art.55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W toku śledztwa ustalono, że oskarżona dokonała przywozu znacznej ilości wskazanych środków odurzających, umieszczonych w kapsułkach, które uprzednio połknęła;
4) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds.173.2016 zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Arturowi G., oskarżonemu o usiłowanie zgwałcenia kobiety, tj. o przestępstwo z art.197§1 kk w zw. z art.13§1 kk.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 107.2017 prowadzone przeciwko Grzegorzowi B., podejrzanemu o dokonanie napadu przy użyciu broni na placówkę pocztową przy ul. Broniewskiego 2 w Warszawie a także o zmuszanie groźbami pozbawienia życia osób przebywających na poczcie oraz policjantów do określonego zachowania, tj. o przestępstwo z art.280 § 2 kk, art.191§1kk i z art.224 § 2 kk. Podejrzanemu zarzucono również posiadanie broni bez wymaganego pozwolenia, tj. przestępstwo z art.263§2 kk. Wobec podejrzanego Grzegorza B. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 203.2017 prowadzone przeciwko Mariuszowi G. podejrzanemu o popełnienie w dniu 16 marca 2017 roku w Pruszkowie przestępstwa zbrodni zabójstwa w związku z rozbojem z użyciem noża na osobie Waldemara M. oraz przeciwko Ewie K., która jest podejrzana o przestępstwo rozboju z użyciem noża spenalizowane w art.280§2 kk. Wobec podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 292.2017 prowadzone w sprawie nakłaniania do samookaleczeń i samobójstwa czternastolatki, w ramach gry internetowej „Niebieski wieloryb”, tj. o czyn z art. 151 kk. W toku postępowania ustalono, że na ciele pokrzywdzonej ujawniono wizerunek wieloryba, który sama sobie wykonała nożykiem od papieru.
    W pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według otrzymanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
    Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 3 057 spraw, natomiast załatwiono 3 226 spraw. W 774 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 883 osoby. Wobec 30 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
    Skierowano 109 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 116 osób oraz 171 wniosków w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 182 osoby.
    Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęły 44 sprawy, a załatwiono 33 sprawy.
    W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 134 sprawy, w zakresie przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).
    W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, tj.:
Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 49.2017 prowadzone w sprawie doprowadzenia Krystyny R. – K. oraz Jadwigi R. w dniu 28 listopada 2012 roku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci przysługujących im praw i roszczeń wynikających z art.7 Dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, dotyczących zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Stalowej 25 w Warszawie. Na podstawie zgromadzonych dotychczas dowodów ustalono, że pokrzywdzone miały być wprowadzone w błąd, co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania przez drugą stronę umowy oraz co do faktycznej wartości nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. Kwestionowana umowa miała być rażąco niewspółmierna w zakresie wzajemnych świadczeń stron oraz doprowadziła do niekorzystnego rozrządzenia prawami przysługującymi dwóm kobietom. Śledztwo toczy się w sprawie o czyn z art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk (przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości). Materiały wskazanej sprawy zostały przekazane z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie były zarejestrowane za sygn. akt PO III Ds. 367.2016.

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR VII Ds. 285.2017 prowadzone w sprawie kradzieży z włamaniem do samochodu marki Hyundai x35 oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji, podczas próby odzyskania skradzionego pojazdu. Do zdarzeń będących przedmiotem śledztwa doszło w dniu 16 marca 2017 roku podczas zasadzki, zorganizowanej przez funkcjonariuszy Policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa II na osoby dokonujące kradzieży samochodów. W toku wykonywanych czynności służbowych zatrzymany został jeden ze sprawców kradzieży – Daniel D., któremu przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pojazdu marki Hyundai w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy). Pozostali dwaj sprawcy przestępstwa oddalili się z miejsca zasadzki skradzionym pojazdem dopuszczając się przy tym czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji, czym spowodowali u jednego z nich złamanie nogi. Sprawcy porzucili skradziony pojazd w lesie w okolicach Wyszkowa, gdzie został odnaleziony i poddany oględzinom, w celu zabezpieczenia śladów dla zidentyfikowania pozostałych sprawców przestępstwa.

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 172.2017 prowadzone przeciwko jest przeciwko Bogdanowi G. podejrzanemu o czyn z art.148§1 kk oraz przeciwko Monice S. podejrzanej o czyn z art.18§3 kk w zw. z art.148§1 kk. Zarzucane podejrzanym czyny mają związek ze zdarzeniem, do którego doszło na początku lat dziewięćdziesiątych w mieszkaniu przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie, skutkującym zbrodnią zabójstwa Zenona S. Sprawca zadał pokrzywdzonemu cios nożem w okolice serca, powodując tym obrażenia ciała w postaci rany kłutej klatki piersiowej. Na mocy postanowienia Sądu zastosowano wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
    Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
    W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz VIV Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 21 spraw, a załatwiono 15 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 7 sprawach, którymi objęto 32 osoby – w tym, wobec 3 osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano do Sądów 2 wnioski o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 2 osób, tj. w trybie przewidzianym art.335§2 kpk.
    W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie spośród postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, przykładowo wskazać należy na następujące sprawy, zakończone w marcu br., skierowaniem aktów oskarżenia do właściwych Sądów:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 48.2016, które prowadzono przeciwko podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez wymaganego wpisu do rejestru producentów oraz oznaczaniu wyrobów tytoniowych podrobionymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia do obrotu. W sprawie skierowano akt oskarżenia przeciwko 11 podejrzanym, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez wymaganego wpisu do rejestru producentów oraz oznaczaniu wyrobów tytoniowych podrobionymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia do obrotu, tj. przestępstwo z art.258§1 kk. Oskarżonym zarzucono także: wytwarzanie w ramach zorganizowanej grupy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych znacznej wartości w postaci 11 400 000 sztuk papierosów, które w celu wprowadzenia do obrotu oznaczali podrobionymi znakami towarowymi, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu oraz uchylanie się od opodatkowania i nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania, przez co narazili na uszczuplenie podatek akcyzowy wielkiej wartości w kwocie 13 710 821,00 zł oraz podatek VAT wielkiej wartości w kwocie 1 922 560,00 zł. Przestępstwa zarzucane oskarżonym spenalizowane są w art.12a ust.2 w zw. z art.14 ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w zb. z art.305 ust. 1 w zw. z art.305 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.65§1 kk oraz w art.54§1 kks w zw. z art.6§2 kks w zw. z art.37§1 pkt 1 i 5 kks;
2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 18.2017, które prowadzono przeciwko 5 podejrzanym o popełnienie przestępstw mających związek z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem PZU S.A. poprzez wprowadzanie w błąd osoby odpowiedzialne w ustalonych Inspektoratach PZU S.A. w Warszawie za wypłaty odszkodowań, co do rzeczywistego sposobu powstania uszkodzeń oraz wysokości powstałej szkody w pojazdach, które miały uczestniczyć w kolizjach drogowych. Śledztwo wykazało, że podejrzani składali wnioski o wypłaty odszkodowań z polisy OC lub AC za rzekomo zaistniałe zdarzenia drogowe w postaci kolizji oraz przedkładali rzeczoznawcom niezgodne z faktami oświadczenia dotyczące kolizji drogowych oraz dokonywali między innymi opisu uszkodzeń pojazdów, które były wcześniej celowo uszkadzane. Działaniami tymi powodowano wszczęcie postępowań odszkodowawczych, ich kontynuowanie a także wypłatę przez Ubezpieczyciela przyznanych odszkodowań, w wyniku czego doprowadzano PZU S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W sprawie skierowano akt oskarżenia, w którym zarzucono sprawcom między innymi popełnienie przestępstw oszustwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, tj. czyny zabronione z art.286§1 kk w zw. z art.65§1 kk i inne;
3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 11.2017, które prowadzono przeciwko 8 podejrzanym o popełnienie przestępstw mających związek z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem PZU S.A. poprzez wprowadzanie w błąd osoby odpowiedzialne w ustalonych Inspektoratach PZU S.A. w Warszawie za wypłaty odszkodowań, co do rzeczywistego sposobu powstania uszkodzeń oraz wysokości powstałej szkody w pojazdach, które miały uczestniczyć w kolizjach drogowych. Śledztwo wykazało, że podejrzani składali wnioski o wypłaty odszkodowań z polisy OC lub AC za rzekomo zaistniałe zdarzenia drogowe w postaci kolizji oraz przedkładali rzeczoznawcom niezgodne z faktami oświadczenia dotyczące kolizji drogowych oraz dokonywali między innymi opisu uszkodzeń pojazdów, które były wcześniej celowo uszkadzane. Działaniami tymi powodowano wszczynanie postępowań odszkodowawczych, ich kontynuowanie a także wypłatę przez Ubezpieczyciela przyznanych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC, w wyniku czego doprowadzano PZU S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W sprawie skierowano akt oskarżenia, w którym zarzucono sprawcom między innymi popełnienie przestępstwa oszustwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, przestępstwa oszustwa finansowego oraz przedkładanie podrobionych (sfałszowanych) dokumentów, tj. czyny zabronione z art.286§1 kk w zw. z art.65§1 kk, art.297§1 kk i inne;
4) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 44.2016, które prowadzono przeciwko 3 podejrzanym o popełnienie przestępstw mających związek z prywatyzacją Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, stanowiących występki z art.231§1 i 2 kk, art.230§1 kk, art.270§1 kk i art.18§2 kk w zw. z art.270§1 kk. Wśród podejrzanych był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedzialny w 2012 roku za nadzór nad procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Podejrzaną była także kobieta, której zarzucono podrobienie dokumentu datowanego na 12 grudnia 2012 roku, złożonego jako autentyczny w Ministerstwie Skarbu Państwa w toku postępowania prywatyzacyjnego Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Trzecim podejrzanym był mężczyzna, który nakłonił ustaloną kobietę do popełniła przestępstwa podrobienia dokumentu w postaci „Wiążącej propozycji zakupu”, datowanego na 12 grudnia 2012 roku, skierowanego do Ministerstwa Skarbu Państwa, który został użyty jako autentyczny w ramach składania ofert dotyczących postępowania prywatyzacyjnego ww. Instytutu. Postępowanie przygotowawcze miało związek ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonym za sygn. akt RP II Ds. 18.2016, przeciwko osobom których przestępstwa także dotyczyły procesu prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce oraz obejmowały kwestie gwarancji kredytowych z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie i kredytu z PKO BP S.A.
    W marcu 2017 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 22 sesjach sądowych obejmujących 11 rozpraw i 11 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 345 spraw a także uczestniczyli w 3 rozprawach przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
    W ramach prac Zespołu Prokuratorów, powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich zawisłych w Prokuraturach obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, skierowano sprzeciwy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w następujących postępowaniach:
1) RP III Par 38.2016, dotyczący ul. Odolańskiej 7 w Warszawie,
2) RP III Par 5.2017, dotyczący ul. Sieleckiej 36/38 w Warszawie,
3) RP II Pa 39.2016, dotyczący ul. Waszyngtona 136 w Warszawie.
    W sprawie o sygn. akt RP III Par 76.2017 skierowano pozew do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe I Wydział Cywilny o uznanie czynności prawnych za nieważne i zabezpieczenie roszczenia dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Stalowej 25 w Warszawie.

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 8 | dziś: 108 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24426 | ten miesiąc: 4028 | łącznie od 04.2013: 1721710
BIP epuap
eea grants, norway grants