Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 ROKU
 
2017/04/21
 

W październiku 2016 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 7 615 spraw, zaś załatwiono 7 364 sprawy. W 1 252 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 456 osób. Wobec 47 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W 301 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 319 osób, zaś w 294 sprawach skierowano wnioski o skazanie w trybie przewidzianym przepisem art.335 § 2 kpk wobec 315 osób.
Zarejestrowano łącznie 288 spraw dotyczących przestępstw spenalizowanych przepisami art.178 a § 1 i § 4 kk.

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 4 904 sprawy, a załatwiono 4 779 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 707 sprawach, którymi objęto 829 osób. Wobec 25 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 160 wniosków w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 169 osób oraz 152 wnioski w trybie art.335 § 2 kpk, którymi objęto łącznie 164 osoby.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 147 spraw, a załatwiono 98 spraw.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 146 spraw, dotyczących przestępstw z art. 178 a § 1 i § 4 kk.

W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzone są między innymi następujące postępowania, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

I. Wydział I Śledczy
1) postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO I Ds. 129.2016 prowadzone w sprawie poświadczenia nieprawdy przez pracowników Kancelarii Sejmu w przedmiocie godziny złożenia przez Jacka Kurskiego zgłoszenia w konkursie na stanowisko Prezesa TVP S.A, tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 kk
2) śledztwo o sygn. akt PO I Ds. 120.2016 prowadzone w sprawie handlu ludźmi w Warszawie w nieustalonym okresie, nie wcześniej niż od stycznia 2016 roku i nie później niż do 20 września 2016 roku poprzez przyjęcie ustalonych osób w celu ich wykorzystania w pracy o charakterze przymusowym, tj. o przestępstwo z art. 189a § 1 kk
3) śledztwo o sygn. akt PO I Ds. 106.2016 prowadzone w sprawie reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie, tj. o przestępstwo z art. 231 § kk
4) śledztwo o sygn. akt PO V Ds. 36.2016 prowadzone przeciwko Kajetanowi P., podejrzanemu o popełnienie zbrodni zabójstwa z art. 148 §1 kk, w toku którego, po przeprowadzeniu obserwacji sądowo psychiatrycznej, w październiku br. wpłynęła opinia sądowo – psychiatryczna oraz sądowo – psychologiczna dotycząca podejrzanego. Wnioski końcowe przedmiotowej opinii nie mogą obecnie stanowić przedmiotu informacji medialnych.
 

W Wydziale II Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej.
 

W Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzone są następujące sprawy, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
1) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 200.2016 prowadzone w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w łącznej kwocie 11 829 377,13 zł mln zł poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), co do podstawy wypłaty świadczenia w oparciu o nierzetelne lub poświadczające nieprawdę dokumenty w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
2) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 242.2016 w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania przetargu na dostawę śmigłowców wielozadaniowych, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 305 § 1 kk w zw. z art.11§2 kk, przy czym obecnie sprawa ta została przekazana do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

W ww. Wydziale zarejestrowano także niżej wymienione postępowania dotyczące reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, prowadzone w sprawie o czyny z art.231§1 kk i inne, tj.:
1) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 258.2016 w sprawie nieruchomości położonej w Słominie
2) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 227.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Skrzyneckiego 33 w Warszawie
3) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 238.2016 w sprawie nieruchomości użytkowanych przez Polski Związek Działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych położonych „Na Paluchu” w Warszawie
4) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 251.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Hożej 7 w Warszawie
5) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 240.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Humanistów 1 w Warszawie
6) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 255.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 18 w Warszawie
7) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 232.2016 w sprawie nieruchomości położone przy ul. Lwowskiej 3 w Warszawie
8) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 230.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Bednarskiej 17/17a w Warszawie
9) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 223.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście 27 w Warszawie
10) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 170.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 113A w Warszawie
11) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 165.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Studenckiej 24 w Warszawie
12) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 224.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Chmielnej 11 w Warszawie
13) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 220.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Żelaznej 49/53 w Warszawie
14) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 205.2016 w sprawie nieruchomości przy ul. Grottgera 16 i 18 w Warszawie
15) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 199.2016 w sprawie nieruchomości przy ul. Nowy Świat 28 w Warszawie
16) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 212.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Suligowskiego 17 w Warszawie
17) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 194.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Kredytowej 6 w Warszawie
18) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 164.2016 w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Krochmalnej 47 w Warszawie
19) postępowanie o sygn. akt PO III Ds. 256.2016 w sprawie nieruchomości przy ul. Górczewskiej 52 w Warszawie

Prokuratury Rejonowe
w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1586.2016 prowadzone w sprawie znieważenia w dniu 24 października 2016 roku w Warszawie, w pobliżu wejścia do Stacji Metra „Centrum” funkcjonariusza Policji V Kompanii OPP KSP podczas i w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonego obowiązków służbowych przez jedną z uczestniczek „Czarnego Protestu”, tj. o przestępstwo z art. 222 § 1 kk

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 1078.2016 dotyczące przestępstwa rozboju popełnionego w dniu 9 października 2016 roku na terenie Lasku Bielańskiego przez dwóch ustalonych mężczyzn na osobie Mirosława Ł., który w przeszłości był funkcjonariuszem Policji, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk
2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 768.2016 prowadzone przeciwko Rafałowi W. podejrzanemu o popełnienie w dniu 7 października 2016 roku w Warszawie na terenie przejścia podziemnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Młynarskiej zbrodni zabójstwa na osobie Wojciecha K., tj. o czyn z art.148 §1 kk
3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 769.2016 dotyczące doprowadzenia w okresie od czerwca 2016 roku do ustalonego dnia września 2016 roku w Warszawie i innych miejscach na terenie Polski do obcowania płciowego z małoletnią, tj. o czyn z art. 200 § 1 kk oraz art.200 § 4 kk
4) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 1396.2016 prowadzone w sprawie uszkodzenia ciała Jerzego K. – pasażera tramwaju warszawskiej linii 22, który w trakcie jazdy rozmawiał z innym współpasażerem w języku niemieckim. W dniu 10 października 2016 roku zatrzymano sprawcę zdarzenia, tj. o czyn z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 471.2016 prowadzone przeciwko obywatelce Republiki Białorusi podejrzanej o usiłowanie dokonania zabójstwa Pawła W. w dniu 2 października 2016 roku w miejscu zamieszkania na terenie Warszawy, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk
2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 1067.2016 prowadzone w sprawie posłużenia się przez dwóch radnych Dzielnicy Włochy, podrobionymi dokumentami poświadczającymi ukończenie szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, celem uzyskania członkostwa w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zb. z art.270 § 1 kk
3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 923.2016 prowadzone przeciwko Tomaszowi S podejrzanemu o zniszczenie w dniu 11 września 2016 roku w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich samochodu marki VW Passat poprzez zbicie kamieniem przedniej szyby oraz wyrycie napisu na masce o treści „Allah Akbar” i porysowanie karoserii, tj. o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 57a kk

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1341.2016 prowadzone przeciwko Przemysławowi G. podejrzanemu o spowodowanie w dniu 30 września 2016 roku w lokalu mieszkalnym w Konstancinie – Jeziornie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojego ojca Eugeniusza G., którego następstwem była śmierć ww. w szpitalu w dniu 2 października 2016 roku, tj. o czyn z art. 156 § 1 i § 3 kk

Prokuratura Rejonowa w Wołominie:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 205.2016 prowadzone przeciwko Ryszardowi K. podejrzanemu o doprowadzenie w okresie od 2006 roku do 2015 roku małoletniej do obcowania płciowego, tj. o czyn z art. 197§2 i § 3 pkt 2 kk.

W pozostałych Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według otrzymanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 699 spraw, zaś załatwiono 2 570 spraw. W 545 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 627 osób. Wobec 22 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Skierowano 141 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 150 osób oraz 142 wnioski w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 151 osób.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, wpłynęło 55 spraw, a załatwiono 32 sprawy.
W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 142 sprawy, dotyczące przestępstw z art. 178 a § 1 i § 4 kk.

Z uzyskanych informacji wynika, iż w Wydziałach Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które w październiku br. pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz VI Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 12 spraw, zaś załatwiono 15 spraw.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie spośród postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, przykładowo wskazać należy na wszczęcie następujących śledztw:
1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 71.2016 w sprawie podejrzenia popełnienia w okresie od 27 września 2011 roku do przełomu 2013/2014 roku w Warszawie, przestępstwa polegającego na przedkładaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w Mazowieckim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, nierzetelnych dokumentów przez osoby tworzące ustaloną Grupę Producentów działającą w formie spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, dla otrzymania pomocy finansowej w kwocie przekraczającej 15 mln zł i doprowadzenia w ten sposób Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds 67.2016 prowadzone między innymi w sprawie przekroczenia uprawnień w okresie od 2005 roku do 2014 roku w Warszawie przez urzędników Miasta Stołecznego Warszawy, działających w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry podjętego zamiaru, poprzez przeprowadzenie remontu kamienicy położnej w Warszawie przy ul. Odolańskiej 7 w sytuacji gdy znane były roszczenia następców prawnych spadkobierców właścicieli nieruchomości o jej zwrot i wydatkowanie na ten cel środków publicznych w kwocie 365 085,23 zł, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w dniach 26 czerwca 2012 roku i 27 września 2013 roku w Warszawie przez urzędników Miasta Stołecznego Warszawy działających z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy poprzez wydanie decyzji ustanawiających prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie na rzecz nowych właścicieli, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 231 § 1 kk.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie spośród postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, zakończonych wydaniem decyzji merytorycznych w postaci postanowień o umorzeniu śledztw przykładowo wskazać należy na następujące sprawy:
1) umorzenie śledztwa o sygn. akt RP I Ds. 52.2016 w sprawie wejścia w porozumienie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w latach 2011 - 2015 w Warszawie, działaczy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Ministerstwa Sportu i Turystyki z przedstawicielami producentów nawierzchni lekkoatletycznych, w wyniku czego działali na szkodę instytucji, na rzecz których dokonywane były przetargi na budowę obiektów realizowanych w Programie Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, w tym programu „Orliki Lekkoatletyczne”, tj. o czyn z art. 305 § 1 kk - na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego
2) umorzenie śledztwa o sygn. akt RP I Ds. 59.2016 w sprawie między innymi:
a) wyrządzenia w latach 1999 - 2014 w Warszawie przez Zarząd M.B.N. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znacznej szkody majątkowej, tj. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 200.000 zł w majątku M.B.N. Sp. z o.o. poprzez nadużycie przysługujących uprawnień i niedopełnienie obowiązków działania w interesie Spółki oraz dopuszczenie do wydatkowania bliżej nieustalonych kwot w wyniku podejmowanych decyzji gospodarczych, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk - na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu
b) wyrządzenia w latach 1997 - 2014 w Warszawie przez Zarząd M.B.N. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieustalonej szkody majątkowej w majątku M.B.N. Sp. z o.o. poprzez prowadzenie w sposób niezgodny z prawdą, tj. poświadczania nieprawdy w dokumentach finansowych M.B.N. Sp. z o.o., co do okoliczności mających znaczenie prawne, które w ogóle nie miały miejsca, fałszowanie ich lub zatajanie w celu ukrycia swego negatywnego działania na majątek Spółki, w tym w księgach rachunkowych, które były podstawą sporządzania sprawozdań finansowych Spółki za kolejne lata obrotowe, które zostały zatwierdzone na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników M.B.N. Sp. z o.o., odbytym w dniu 11 września 2014 roku i wcześniej nie były udostępniane wspólnikom ani innym uczestnikom obrotu gospodarczego, tj. o czyn z art. 303 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 271 § 1 kk w zb. z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 kk - na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu
c) wyprowadzenia i przywłaszczania w latach 1997 - 2014 w Warszawie przez Zarząd M.B.N. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powierzonego mu majątku M.B.N. Sp. z o.o., w postaci bliżej nieustalonych rzeczy o nieznanej wartości, tj. o czyn z art. 284 § 2 kk - na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu
d) przedstawienia w dniu 11 września 2014 roku w Warszawie przez Zarząd M.B.N. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieprawdziwych danych finansowych Spółki Walnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu uzyskania zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium Zarządowi za lata 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 a następnie ich ogłoszenia w dniu 19 września 2014 roku poprzez przekazanie zatwierdzonych sprawozdań finansowych do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tj. o czyn z art. 587 ksh - na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu
e) zaniechania sporządzenia przez Zarząd M.B.N. Sp. z o.o. w Warszawie rocznych sprawozdań finansowych spółki za lata 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013, a następnie złożenia rocznych sprawozdań finansowych spółki za lata 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 do właściwego rejestru sądowego wbrew przepisom ustawy, tj. o czyn z art. 77 pkt 2 w zb. z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości - na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk wobec stwierdzenia, iż społeczna szkodliwość czynu jest znikoma
f) doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustaloną osobę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Zarząd M.B.N. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wyniku wprowadzenia jej w błąd co do możliwości zarobkowych M.B.N. Sp. z o.o., kontaktów oraz umiejętności w prowadzeniu interesów przez Zarząd Spółki i zawarcia z nią, pomimo braku zamiaru podejmowania czynności mających na celu zdobycie funduszy na jej spłatę, w bliżej nieustalonym dniu, najprawdopodobniej w dniu 21 kwietnia 2001 roku w Warszawie, umowę pożyczki na kwotę 30.000 zł, które to środki finansowe pomimo upływu kilkunastu lat, pozostały w całości niespłacone, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk - na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego.

W październiku 2016 roku Prokuratorzy z III Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 22 sesjach sądowych obejmujących 11 rozpraw i 11 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 308 spraw.

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 135 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24453 | ten miesiąc: 4055 | łącznie od 04.2013: 1721737
BIP epuap
eea grants, norway grants