Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA  KWIECIEŃ 2017 ROKU
 
2017/08/28
 

W kwietniu 2017 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 224 spraw, natomiast załatwiono 7 552 sprawy. W 1 308 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 515 osób. Wobec 53 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W 226 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 236 osób, natomiast w 349 sprawach skierowano wnioski o skazanie w trybie przewidzianym przepisem art.335§2 kpk wobec 382 osób.
Zarejestrowano łącznie 303 sprawy dotyczące przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).
Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 334 spraw, a załatwiono 4 842 sprawy. Akty oskarżenia wniesiono w 778 sprawach, którymi objęto 906 osób. Wobec 35 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 128 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 135 osób oraz 199 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 220 osób.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły 103 sprawy, załatwiono 105 spraw.
W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 150 spraw, dotyczących przestępstw z art.178a§ 1 i §4 kk.
W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
I.    Wydział I Śledczy
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 86.2016 przeciwko czterem funkcjonariuszom Policji i dwóm pracownikom cywilnym, którzy pełnili obowiązki służbowe w Stołecznym Stanowisku Kierowania Komendy Stołecznej Policji. Podejrzanym zarzucono przekazywanie osobom nieuprawnionym w zamian za korzyści majątkowe informacji o kolizjach drogowych na terenie Warszawy. W toku śledztwa zarzuty usłyszały także trzy osoby prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług holowniczych, którym zarzucono udzielanie korzyści majątkowych w zamian za nielegalne udostępnianie im informacji w przedmiocie kolizji drogowych, tj. popełnienie przestępstwa przekupstwa. Wobec pięciu osób zastosowano tymczasowe aresztowanie
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 96.2017 przeciwko Arturowi O. i Tadeuszowi Cz., którzy posiadali nielegalnie na terenie posesji w Łomiankach i w miejscowości Klaudyn broń i jej istotne elementy, a także urządzenia wybuchowe oraz duże ilości amunicji. Według ustaleń funkcjonariuszy Policji z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, dwóch mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego zajmowało się między innymi zbieraniem i naprawą broni palnej i amunicji, którą mogli wprowadzić do nielegalnego obrotu. W wyniku przeszukania należących do podejrzanych posesji znaleziono między innymi 12 granatów bojowych, 4 pistolety, 1 rewolwer oraz ponad 800 sztuk amunicji różnego kalibru. Ujawniono także istotne elementy broni palnej takie jak lufy i komory zamkowe, tłumiki, elementy amunicji do amunicji wojskowej i proch strzelniczy. Arturowi O. zarzucono nielegalne posiadanie broni i dużej ilości amunicji oraz ich istotnych elementów a także nielegalne posiadanie urządzeń wybuchowych w postaci granatów. Drugiemu podejrzanemu Tadeuszowi Cz. ogłoszono zarzut nielegalnego posiadania amunicji oraz istotnych elementów broni. Wobec Artura O. zastosowano tymczasowe aresztowanie, natomiast wobec Tadeusza Cz. dozór Policji
II.    Wydział II Śledczy
1)    postępowanie o sygn. akt PO II Ds. 74.2017 prowadzone w sprawie podszywania się pod osobę, będącą córką osoby publicznej i wysyłania rzekomo w jej imieniu maili do innej ustalonej osoby fizycznej z wykorzystaniem jej danych osobowych, które to działanie podjęto w celu wyrządzenia pokrzywdzonej szkody osobistej
2)    postępowanie o sygn. akt PO II Ds. 60.2017 prowadzone w sprawie podszywania się pod osobę publiczną za pomocą portalu Facebook poprzez utworzenie profilu publicznego na dane osobowe pokrzywdzonego, a następnie publikowanie na ww. profilu postów w imieniu tej osoby, posługując się jej wizerunkiem i wykorzystując jej dane osobowe, które to działanie podjęto w celu wyrządzenia pokrzywdzonemu szkody osobistej
III.    Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 96.2017 przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się międzynarodowym przemytem papierosów. W toku śledztwa aresztowano dwóch mężczyzn, który ogłoszono zarzuty przechowywania i przewożenia łącznie 26 mln papierosów bez znaków akcyzy o wartości rynkowej szacowanej na 17,5 mln zł, co naraziło Skarb Państwa na uszczuplenie podatkowe w wysokości blisko 22 mln zł. Zabezpieczone papierosy bez znaków akcyzy, miały stanowić transport do Niemiec. W wyniku kontroli ciężarówki ujawniono specjalnie spreparowane skrzynie, w których sprawcy ukryli blisko 6 mln papierosów. Dalsze czynności doprowadziły do wykrycia magazynu na terenie Warszawy, w którym znaleziono kolejne 20 mln papierosów bez znaków akcyzy
2)    postępowania sprawdzające dotyczące reprywatyzacji nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Tynieckiej 46 (sygn. akt PO III Ds. 99.2017), przy ul. Krotoszyńskiej 7 (PO III Ds. 124.2017) oraz przy ul. Krakowskie Przedmieście 81, 83 i 85 (sygn. akt PO III Ds. 131.2017)
IV.    Wydział VIII do Spraw Wojskowych:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IV Ds. 147.2016 przeciwko byłym członkom kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W toku postępowania zarzuty przekroczenia uprawnień usłyszały trzy osoby spośród byłego kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Podejrzanym zarzucono podjęcie współpracy ze służbą wywiadowczą obcego państwa bez wymaganej prawem opinii Ministra Obrony Narodowej oraz zgody Prezesa Rady Ministrów
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IV Ds. 136.2016 zakończone skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 7 kwietnia 2017 roku do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko mężczyźnie oskarżonemu o gromadzenie dokumentów papierowych i elektronicznych, w celu ich przekazania obcemu wywiadowi, niezgodne z przepisami przechowywanie tajnych dokumentów poza kancelarią tajną, samowolne zabranie z jednostki wojskowej 3 sztuk amunicji oraz nielegalne posiadanie 3 szt. amunicji. Zatrzymanie oskarżonego nastąpiło po wydaniu listu gończego
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IX Ds. 176.2016, w toku którego dwóm byłym członkom zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Solidarności 93, gdzie mieści się Teatr Kamienica, przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw dotyczących nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia Wspólnocie Mieszkaniowej Al. Solidarności 93 w Warszawie a także jej członkom znacznej szkody majątkowej, w postaci odpowiedzialności deliktowej za naruszenie postanowień umownych oraz rozporządzenia mieniem – częścią nieruchomości wspólnej na powierzchni strychu i na poziomie piwnic bez zapewnienia wykonania świadczenia wzajemnego lub zapłaty ceny. Zarzuty ogłoszono także przedsiębiorcy reprezentującemu spółki, z którymi ww. Wspólnota Mieszkaniowa zawarła umowy inwestycyjne oraz umowy ustanowienia odrębnych własności lokali w częściach wspólnych nieruchomości i ich sprzedaży.

Prokuratury Rejonowe
w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds.734.2017 przeciwko pięciu osobom podejrzanym o udział w pobiciu pracownika ochrony na terenie Centrum Handlowego Złote Tarasy, spośród których, jednemu przedstawiono także zarzut zniszczenia drzwi wejściowych do ww. Centrum. Wobec czterech podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec jednego dozór Policji
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 283.2017 zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko kobiecie oskarżonej o naruszenie w dniu 24 października 2016 roku, przy wejściu do stacji Metra Warszawa – Centrum, nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji oraz o jego znieważenie w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonego obowiązków służbowych polegających na zabezpieczaniu manifestacji
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów:
1)    postępowanie sprawdzające o sygn. akt PR 2 Ds.706.2017 w sprawie uporczywego nękania osoby publicznej za pośrednictwem serwisu Twitter oraz bezpośrednio podczas prowadzenia przez nią programu telewizyjnego
2)    wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy wydany w dniu 18 kwietnia 2017 roku w wyniku apelacji oskarżonego i jego obrońców w sprawie o sygn. akt 5 Ds. 1192/14, zakończonej aktem oskarżenia przeciwko Dariuszowi K., oskarżonemu o czyn z art.177§2 kk w zw. z art.178 kk. Na mocy orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie zmieniono wyrok Sądu I instancji poprzez przyjęcie, iż Dariusz K. w chwili czynu nie znajdował się „pod wpływem” środka odurzającego w postaci kokainy, lecz w stanie „po użyciu”. Z uwagi na dokonane ustalenia, Sąd Okręgowy dokonał modyfikacji opisu czynu oraz wyeliminował z pierwotnej kwalifikacji prawnej przestępstwa zarzucanego oskarżonemu przepis art.178 kk, obniżając wymierzoną uprzednio przez Sąd Rejonowy karę 7 lat pozbawienia wolności do 6 lat. Sąd Okręgowy zmienił także orzeczony wobec oskarżonego okres zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z dożywotniego do 10 lat. Prokuratura wystąpiła o doręczenie uzasadnienia wyroku, celem podjęcia decyzji w przedmiocie możliwości wniesienia kasacji. W dniu 28 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy wydał postanowienie, w którym nie uwzględnił wniosku Prokuratury o zmianę stosowanych wobec Dariusza K. środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym na tymczasowe aresztowanie
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola:
1)    wyrok skazujący wydany w sprawie o sygn. akt PR 1 Ds. 562.2016 zakończonej aktem oskarżenia przeciwko Wiesławowi M., którego oskarżono o dokonanie czterech przestępstw rozboju i doprowadzenia pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym (obnażanie, dotykanie miejsc intymnych), wskutek stosowania przemocy i kradzieży bielizny. Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów zabronionych objętych aktem oskarżenia, wymierzając mu łączną karę 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 460.2017 przeciwko Markowi O., podejrzanemu o stworzenie w okresie od 13 do 31 marca 2017 roku zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych oraz narażenia zdrowia załogi i pasażerów, wskutek emitowania wiązki lasera w kierunku samolotów startujących z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie a także o posiadanie bez zezwolenia broni palnej. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu zabronionego penalizowanego przepisami Prawa Lotniczego, natomiast w zakresie zarzutu nielegalnego posiadani broni wyjaśnił, że kupił ją w sklepie, którego sprzedawca nie wymagał od niego zezwolenia
2)    wyrok skazujący wydany w sprawie o sygn. akt PR 1 Ds. 508.2015 zakończonej aktem oskarżenia przeciwko Ivanowi Z. którego oskarżono o przestępstwo zgwałcenia oraz o doprowadzenie przemocą pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. W wyniku apelacji wniesionej przez Prokuraturę, Sąd Okręgowy uznał, że oskarżony wykorzystując stan nietrzeźwości pokrzywdzonej i stosując przemoc doprowadził ją do poddania się innej czynności seksualnej. Sąd Okręgowy podwyższył także wymiar kary łącznej wymierzonej oskarżonemu przez Sąd I instancji z 5 lat i 6 miesięcy do 7 lat pozbawienia wolności
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 403.2017 w sprawie nieumyślnego spowodowania wypadku przy ul. Gdańskiej w Warszawie, którego następstwem była śmierć piętnastoletniej pokrzywdzonej poruszającej się na rolkach. W sprawie badany jest równocześnie wątek procesowy statusu ścieżki rowerowej, po której poruszała się pokrzywdzona oraz jej prawidłowego zabezpieczenia ponieważ ścieżka ta nie była oddana do użytku
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 510.2017 przeciwko opiekunce, która podczas spaceru z półtorarocznym dzieckiem, wskutek nieuwagi dopuściła do zsunięcia się wózka z dzieckiem do zbiornika wodnego „Łacha Potocka” w Warszawie, czym naraziła je na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
3)    wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie o sygn. akt PR 2 Ds. 855.2016 przeciwko osobom, którym zarzucono znieważenie miejsc spoczynku między innymi Bolesława Bieruta
Prokuratura Rejonowa w Piasecznie:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 566.2017 prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, której ciało zostało znalezione w łazience domu na terenie Góry Kalwarii. W sprawie zachodziło podejrzenie zaczadzenia, dlatego w ramach przeprowadzonej sekcji zwłok zlecono też badania toksykologiczne
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 36.2017 dotyczące uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego przez Mateusza K. Zawiadomienie złożył komornik przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie.
W pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według uzyskanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 877 spraw, natomiast załatwiono 2 695 spraw. W 527 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 598 osób. Wobec 18 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Skierowano 98 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 101 osób oraz 150 wniosków w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 162 osoby.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 47 spraw, a załatwiono 52 sprawy.
W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 153 sprawy, w zakresie przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).
W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
I.    Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 69.2017 w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego w dniu 30 marca 2017 roku w Przedszkolu Gminnym znajdującym się w miejscowości Chotomów przy ul. Żeligowskiego, w następstwie którego stwierdzono dolegliwości układu pokarmowego, skutkujące hospitalizacją nie mniej niż 44 małoletnich podopiecznych wskazanej placówki
2)    postępowanie o sygn. akt PO I Ds. 88.2017 prowadzone z zawiadomienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku z reprywatyzacją nieruchomości znajdującej się przy ul. Borzymowskiej w Warszawie - „Kolonia Adolfówka”, polegającego na przyznaniu nienależnych odszkodowań w łącznej wysokości ponad 34 mln zł. Sprawa została przekazana do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu
I.    Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 49.2017 w sprawie przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci środków pieniężnych Fundacji Wolność i Nadzieja, które przeznaczono na cele niezgodne ze statutem Fundacji i nie związane z jej działalnością. Postępowanie zainicjowało zawiadomienie złożone w imieniu pokrzywdzonej Fundacji Wolność i Nadzieja przez Wiceprezesa Zarządu, który wskazał na nieprawidłowości w wydatkowaniu środków tego podmiotu, których miał się dopuścić prezes Fundacji Wolność i Nadzieja
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 295.2017 przeciwko Krzysztofowi G. podejrzanemu o usiłowanie dokonania w kwietniu 2017 roku na terenie Warszawy dwóch kradzieży z włamaniem do samochodów osobowych marki Hyundai oraz Kia Ceed a także kradzieży w włamaniem w październiku 2016 roku na terenie Warszawy do samochodu osobowego marki Honda CRV. Podejrzany został zatrzymany w dniu 24 kwietnia 2017 roku przez funkcjonariuszy Policji na „gorącym uczynku”, w trakcie usiłowania kradzieży samochodu marki Hyundai. Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W sprawie podjęto czynności procesowe służące ustaleniu czy podejrzany brał udział także w innych w kradzieżach aut na terenie Warszawy
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 93.2017 w sprawie nieumyślnego sprowadzenia w dniu 10 kwietnia 2017 roku zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci osunięcia się fragmentu kamienicy przy ul. Wileńskiej 5 w Warszawie. Do zdarzenia doszło w dniu 10 kwietnia 2017 roku około godziny 20:00. Osunięciu uległa konstrukcja stropu klatki schodowej sześciokondygnacyjnego budynku należącego do zasobów Miasta Stołecznego Warszawy. W trakcie zdarzenia w kamienicy nikt nie przebywał, budynek nie był zamieszkały
Prokuratura Rejonowa w Wołominie:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 91.2017 w sprawie wypadku drogowego w dniu 14 kwietnia 2017 roku, w wyniku którego samochód osobowy kierowany przez ustaloną kobietę zjechał do rzeki Rządza. Następstwem zaistniałego zdarzenia drogowego było utonięcie kobiety kierującej samochodem. W toku śledztwa ustalono, że pokrzywdzona ostatni raz była widziana w Galerii Wołomin w dniu 14 kwietnia 2017 roku, po którym nikt nie miał z nią żadnego kontaktu. W związku ze zgłoszeniem zaginięcia jej osoby funkcjonariusze Policji prowadzili poszukiwania, podczas których w dniu 20 kwietnia 2017 roku z rzeki Rządza wyłowiono samochód osobowy. W pojeździe tym znajdowały się zwłoki zaginionej. Ze wstępnych ustaleń postępowania wynikało, że kobieta prowadząc pojazd prawdopodobnie straciła nad nim panowanie i zjechała do rzeki. Dotychczasowe dowody nie wskazywały, aby do śmierci pokrzywdzonej przyczyniły się osoby trzecie.
Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 13 spraw, a załatwiono 15 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 3 sprawach przeciwko 11 oskarżonym.
Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej w kwietniu 2017 roku:
1)    wszczęcie śledztwa w sprawie wyrządzenia w okresie od lipca 2013 roku do 20 listopada 2013 roku w Warszawie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków na pracownikach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki i zawarciem w dniu 20 listopada 2013 roku umowy na opiekę serwisową sprzętu oraz oprogramowania Hewlett - Packard w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wartości 19 587 235,11 zł, pomimo braku przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydano w wyniku analizy pisemnego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz załączonych dokumentów, skierowanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez Zastępcę Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 44.2016, zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny w sprawie dotyczącej prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 21.2017 zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie VIII Wydział Karny, na podstawie materiałów wyłączonych w określonym zakresie z wielowątkowej i wieloosobowej sprawy dotyczącej między innymi wyłudzania w latach 2000 – 2005 w Warszawie mienia znacznej wartości na szkodę Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. i HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Akt oskarżenia skierowano między innymi przeciwko osobom, którym zarzucono udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, dokonywaniu wymuszeń rozbójniczych oraz wyłudzaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez powodowanie fikcyjnych kolizji drogowych. Przestępstwa zarzucane oskarżonym dotyczą także uzyskiwania na podstawie podrobionych dokumentów kredytów na zakup samochodów osobowych oraz przedstawiania w dokumentacji składanej ubezpieczycielowi fikcyjnych zdarzeń drogowych, stanowiących podstawę wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczenia AC i ubezpieczenia OC. Wśród oskarżonych są między innymi eksperci – rzeczoznawcy samochodowi, którzy jako uprawnieni do wystawiania dokumentów związanych z postępowaniami likwidacyjnymi szkód komunikacyjnych, doprowadzili do nienależnych wypłat odszkodowań z polis AC lub OC w związku z deklarowanymi uszkodzeniami pojazdów oraz poświadczali niezgodnie z faktami zasadność i prawidłowość wyliczeń szkód komunikacyjnych. Oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu
W VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych prowadzono śledztwo zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Otwocku II Wydział Karny w sprawie o sygn. akt RP VI Ds. 64.2016 przeciwko położnej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Powiatowego w Otwocku. Oskarżonej zarzucono, iż pomimo wyniku badania KTG, wskazującego na konieczność szybkiego zakończenia porodu, nie powiadomiła odpowiedzialnego za jego przebieg lekarza przez co ograniczyła możliwość zdiagnozowania stanu zagrożenia płodu i nieumyślnie spowodowała u narodzonego dziecka ciężki uszczerbek na zdrowiu.
W kwietniu 2017 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 19 sesjach sądowych obejmujących 10 rozpraw i 9 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 324 sprawy.
W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, skierowano 7 sprzeciwów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich znajdujących się przy ul. Wilczej 65, ul. Studenckiej róg ul. Wałbrzyskiej, ul. Gdańskiej 18, ul. Marszałkowskiej 8 oraz ul. Żelaznej i Twardej.
Zespół Prokuratorów prowadził także postępowanie wyjaśniające, dotyczące postępowań reprywatyzacyjnych toczących się w związku z nieruchomością położoną przy ul. Opoczyńskiej 4b w Warszawie oraz częścią nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład dawnego Folwarku Służewiec, zakończone pozwem do Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny. Pozwem tym wniesiono o uznanie za nieważne czynności prawnych związanych z zawarciem umów dotyczących sprzedaży udziałów w spadku po ustalonych osobach fizycznych oraz umów sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości położonej przy ul. Opoczyńskiej 4b w Warszawie, zawartych w formie aktów notarialnych między ustalonymi mężczyznami, z których jeden był spadkobiercą poprzednich właścicieli. Prokuratura wniosła o uznanie za nieważne łącznie czterech umów z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zasadą uczciwości i przyzwoitości oraz z uwagi na okoliczność, iż w chwili ich zawierania jeden z tych mężczyzn znajdował się w stanie wyłączającym świadome oraz swobodne powzięcie decyzji oraz wyrażenie woli z powodów zdrowotnych. Przedmiotem umów, które zawarto w 2011 i 2012 roku były prawa i roszczenia wynikające z dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na terenie miasta stołecznego Warszawa. Prokuratura badała równocześnie kwestie wysokiej dysproporcji świadczeń wzajemnych pomiędzy stronami zakwestionowanych umów, które w realiach rozpoznawanej sprawy były nieuzasadnione. Analiza skrajnej niewspółmierności świadczeń wzajemnych doprowadziła do wniosku, iż umowy te były nieważne z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego wynikającymi z przepisu art.58§2 kodeksu cywilnego.
 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 515 | wczoraj: 664 | ten tydzień: 33056 | ten miesiąc: 5504 | łącznie od 04.2013: 1874642
BIP epuap
eea grants, norway grants