Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA PAŹDZIERNIK 2017 ROKU
 
2018/01/12
 

W październiku 2017 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 10 490 spraw, załatwiono 10 213 spraw. W 1 630 sprawach skierowano akty oskarżenia, którymi objęto 1 866 osób. Wobec 93 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W 170 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o wydanie wyroków skazującego na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 177 osób (podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości).
W 416 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto 438 osób (okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś oświadczenia dowodowe złożone przez podejrzanych nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami).
Zarejestrowano łącznie 321 postępowań dotyczących przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kk.
Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 7 366 spraw, załatwiono 7 134 sprawy. Akty oskarżenia skierowano w 935 sprawach, którymi objęto 1 076 osób. Wobec 59 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 96 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 100 osób oraz 225 wnioski w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 233 osoby.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 109 spraw, załatwiono 117 spraw.
W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 166 spraw, dotyczących przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kk.
W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
I.    Wydział I Śledczy
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 243.2017 - w ramach działań prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstwa przez osobę związaną z jednym z koncernów naftowych zatrzymano 6 osób, wśród których był między innymi Przewodniczący Rady Nadzorczej jednego z koncernów chemicznych, przedstawiciel koncernu naftowego działającego w formie spółki akcyjnej oraz biznesmeni. Podejrzanym prokuratorzy przedstawili zarzuty dotyczące przestępstwa płatnej protekcji w związku z powoływaniem się na wpływy w koncernie naftowym i chemicznym oraz z podjęciem się pośrednictwa w załatwieniu określonej sprawy w zamian za korzyść majątkową, a także udzielenie korzyści majątkowej w zamian za takie działanie. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych, Prokuratura skierowała do Sądu wnioski o zastosowanie wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, które zostały uwzględnione przez Sąd;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO V Ds. 172.2016 - zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Karolinie P., ps. „Czekolinda” oraz jedenastu innym osobom związanym z przestępczą działalnością prowadzoną w agencji towarzyskiej „Rasputin” w Warszawie. Karolina P. oraz jej partner Norbert K. zostali oskarżeni o kierowanie na terenie Warszawy zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na ułatwianiu dla osiągnięcia korzyści majątkowych uprawiania prostytucji i czerpania korzyści majątkowych z nierządu przez kobiety świadczące usługi seksualne w agencji „Rasputin”, mieszczącej się w budynku przy ul. Wiertnicznej w Warszawie, sprzedaż bez wymaganego zezwolenia napojów alkoholowych w lokalu agencji a także, czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby. W śledztwie ustalono, że podejrzani z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodów. Czyny zabronione zarzucane oskarżonym obejmowały okres od grudnia 2014 roku do końca października 2016 roku. Karolinie P. zarzucono także przyjmowanie i przekazywanie środków płatniczych pochodzących z przestępstw polegających na czerpaniu korzyści majątkowych z nierządu oraz sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia, tj. przestępstwo określane mianem prania brudnych pieniędzy. Dziesięć pozostałych osób zatrudnionych bądź współpracujących z agencją, w tym - ochroniarze, obsługa baru, osoby pośredniczące w pobieraniu i przekazywaniu opłat za usługi seksualne, zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji. Na poczet grożących oskarżonym kar oraz kwot stanowiących przepadek korzyści majątkowych osiągniętych w wyniku popełnionych przestępstw, Prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonej Karoliny P. w łącznej kwocie ponad 800 tys. zł oraz na mieniu pozostałych oskarżonych zabezpieczając pieniądze, nieruchomości oraz samochód osobowy marki Audi A7. W toku postępowania ustalono, że agencja towarzyska „Rasputin” rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2014 roku w lokalu przy ul. Wiertniczej w Warszawie, którą poprzedziła akcja promocyjna na terenie ulic Warszawy, zachęcająca do skorzystania z oferty firmy, zarejestrowanej później jako „Choco Event”;
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 245.2017 - w ramach czynności prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełniania przestępstwa powoływania się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości, zatrzymano biznesmenów oraz funkcjonariusza warszawskiej Policji. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty przestępstwa płatnej protekcji, które miało związek z powoływaniem się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości i podjęciem się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową w kwocie 100 tys. Euro, a także obietnicę dalszych korzyści majątkowych w kwocie sięgającej 4 mln zł. Korupcyjna propozycja dotyczyła załatwienia przez podejrzanych korzystnych decyzji w sprawie uchylenia zabezpieczenia majątkowego w znacznej kwocie, stosowanego na mieniu podejrzanego w ramach śledztwa prowadzonego przez jedną z Prokuratur. Podejrzani Dariusz W., Ryszard E. oraz Michał R. przekonywali, że posiadają wpływy w instytucjach państwowych i mogą pomóc w korzystnym załatwieniu sprawy. Ustalenia śledztwa wykazały, że podejrzani faktycznie nie posiadali wpływów, na które się powoływali i utwierdzali o ich istnieniu. Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanymi, Prokuratura skierowała do Sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania;
4)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 120.2016 - prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie w sprawie organizowania i werbowania obywateli Ukrainy oraz Białorusi do przymusowej pracy na terenie Polski. Na polecenie Prokuratury, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie zatrzymali na terenie Warszawy dwóch mężczyzn związanych przestępczym procederem, wśród których był 44 - letni obywatel Polski - Mirosław K. oraz obywatel Ukrainy - Borys S. Z ustaleń śledztwa wynika, iż organizatorzy procederu wykorzystując krytyczną sytuację materialną osób zza wschodniej granicy, rekrutowali ich na terenie Białorusi i Ukrainy, a następnie organizowali ich przyjazd do Polski pod pozorem pewnej oraz dobrze płatnej pracy. Cudzoziemcy nie znając procedur obowiązujących w Polsce w zakresie świadczenia pracy, a także legalizacji pobytu, trafiali do lokali gastronomicznych na terenie Warszawy, gdzie byli wykorzystywani do wielogodzinnej pracy. Osoby te nie otrzymywały wynagrodzenia w terminie bądź też jego wypłata była uzależniana od dalszego świadczenia pracy. Organizatorzy procederu wykorzystując stosunek zależności i przymusowe położenie, stosowali wobec rekrutowanych osób przemoc psychiczną, używali wobec nich słów wulgarnych i obelżywych, a także arbitralnie nakładali kary finansowe w przypadku niepodporządkowania się ich poleceniom. Grozili również wypełnieniem blankietów wekslowych i zawarciem umów pożyczek na ich dane osobowe. Mirosławowi K. oraz Borysowi S. przedstawiono zarzuty handlu ludźmi, z popełnienia którego uczynili sobie stałe źródło dochodów. Borys S. został także podejrzany o przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby w postaci dowodu osobistego oraz ukrywanie dokumentów, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać. Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanymi, Prokuratura skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Mirosława K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec drugiego z podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Sprawa ma charakter bardzo rozwojowy, dotychczas przesłuchano ponad 70 osób, ustalono kilkunastu pokrzywdzonych, którzy objęci zostali programem wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi;
5)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 112.2017 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko Piotrowi K., któremu zarzucono zmuszanie dziennikarki Telewizji TVN24 do zaniechania interwencji prasowej, poprzez użycie wobec niej przemocy polegającej na szarpaniu i uderzeniu rękami. Do zdarzenia tego doszło w dniu 4 maja 2015 roku w Warszawie i w wyniku jego przebiegu pokrzywdzona doznała obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na okres trwający nie dłużej niż 7 dni. Oskarżony uszkodził wówczas także kamerę marki Sony wraz z podzespołami na szkodę TVN S.A, którą uderzał o nawierzchnię jezdni. Czyny zabronione zarzucane Piotrowi K. zostały przez niego popełnione w trakcie przygotowywania materiału dotyczącego prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
6)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 61.2017 - prowadzone z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Radomiu w sprawie działalności na trenie Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego i innych miejscowości na terenie Polski zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem samochodów osobowych, pojazdów dostawczych, ciężarowych, a także naczep do ciągników siodłowych. Ujawniony proceder, z którym związany był między innymi podmiot gospodarczy z Grodziska Mazowieckiego polegał na zakładaniu firm na tzw. „słupy”, a następnie zawieraniu umów najmu pojazdów z firmami z branży transportowej. Po wejściu w posiadanie pojazdów, sprawcy demontowali z nich nadajniki GPS, a następnie transferowali samochody poza granice Polski - głównie do Rosji. W ten sposób wyłudzili kilkadziesiąt samochodów oraz naczep o łącznej wartości ponad 9 mln zł na szkodę 44 firm. W toku śledztwa zatrzymano dotychczas 15 osób, którym przedstawiono łączenie blisko 200 zarzutów popełniania przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, paserstwa oraz podrobienia dokumentów. Spośród zatrzymanych, 11 podejrzanych przebywa w Aresztach Śledczych w związku z zastosowanym wobec nich środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie, który usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wyłudzaniem pojazdów, przedstawiono ponad 40 zarzutów popełnienia czynów zabronionych stanowiących oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna ten działał w warunkach powrotu do przestępstwa określanego mianem recydywy oraz uczynił sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu;
7)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 252.2017 - prowadzone wspólnie z Komendą Stołeczną Policji w sprawie przemytu z Hiszpanii do Polski 57 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 2 mln 800 tys. zł. W połowie października 2017 roku funkcjonariusze Policji z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali na terenie jednej z podwarszawskich miejscowości dwóch mężczyzn mających związek z ujawnionym procederem. Podejrzanym zarzucono wewnątrzwspólnotowe nabycie w październiku 2017 roku na terenie Królestwa Hiszpanii, 57 kg marihuany, którą przetransportowali drogą lądową do Polski. Sprawcy przewozili narkotyki samochodem ciężarowym w specjalnie skonstruowanych dla tego celu skrytkach umieszczonych w zbiorniku paliwa, w którym po demontażu znaleziono 115 toreb z suszem roślinnym o wadze blisko pół kilograma każdy. Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy;
8)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 139.2016 - zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Łukaszowi R., oskarżonemu o przerobienie w okresie od 14 marca 2017 roku do 17 października 2017 roku 1100 sztuk banknotów o nominale 200 zł poprzez pocięcie ich gilotyną, opalenie i sklejenie taśmą fragmentów banknotów, które pierwotnie nie pochodziły z tego samego banknotu. Tak przerobione banknoty oskarżony przedłożył w kilku Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego wraz z wnioskami o wymianę uszkodzonych znaków pieniężnych celem uzyskania ich równowartości. Działaniem tym Łukasz R. doprowadził Narodowy Bank Polski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 110 tys. zł z tytułu uwzględnionych i zrealizowanych wniosków o wymianę 550 banknotów i wypłatę ich równowartości a także, usiłował doprowadzić Narodowy Bank Polski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 110 tys. Ustalenia śledztwa wykazały, że pracownicy Wydziału Ekspertyz Departamentu Emisyjno – Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, zajmujący się wykonywaniem ekspertyz zniszczonych znaków pieniężnych i ustalaniem stopnia ich wymiany odnotowali z różnych Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego do Centrali Banku w Warszawie, wpływ znaków pieniężnych zniszczonych w tożsamy sposób, najprawdopodobniej za pomocą zgrzewarki do plastiku. Osobą, która w badanym okresie wymieniała uszkodzone znaki pieniężne w różnych Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego na terenie Polski był Łukasz R. Mężczyzna ten każdorazowo przedkładał do wymiany uszkodzone banknoty o nominale 200 zł, które przesyłane były wraz z wnioskiem o wymianę do Centrali Narodowego Banku Polskiego, w celu dokonania ekspertyzy, oszacowania stopnia wymiany i wypłaty należnej kwoty. Na poczet grożących oskarżonemu kar i środków kompensacyjnych dokonano na jego mieniu zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę blisko 150 tys. zł. Za zarzucane przestępstwa Łukaszowi R. grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności;
9)    postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO I Ds. 175.2017 - zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie znieważenia w dniu 18 lipca 2017 roku w Warszawie podczas 46 posiedzenia Sejmu RP bliżej nieustalonych posłów, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, poprzez wypowiedzenie przez jednego z posłów na Sejm RP z mównicy sejmowej, określonej treści słów. Postanowieniem tym odmówiono także wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie znieważenia w dniu 19 lipca 2017 roku w Warszawie podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, bliżej nieustalonych posłów, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, poprzez wypowiedzenie przez jedną z posłanek na Sejm RP określonej treści słów. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego wynikała z braku znamion czynów zabronionych przewidzianych w art.226§1 kk;
10)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 157.2017 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko Michałowi B., Norbertowi R., Krzysztofowi K. oraz Danielowi K. – funkcjonariuszom Policji, którzy zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień służbowych i pobicie w budynku jednej z Komend Rejonowych Policji w Warszawie zatrzymanego Martina C. W wyniku działania oskarżonych, pokrzywdzony doznał obrażeń ciała powodujących rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni;
11)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 96.2016 – zakończone na etapie postępowania sądowego wydaniem wyroku skazującego Bartosza T., który został oskarżony o publiczne propagowanie w sierpniu 2016 roku totalitarnego ustroju Związku Radzieckiego, poprzez zamieszczenie na koncie na portalu Facebook własnej fotografii z prezentacją komunistycznych symboli sierpa i młota na czerwonym tle oraz wpisu „Strzał w tył głowy w rowie katyńskim na czas”. Wpis ten był odpowiedzią na pytanie innego użytkownika portalu o konkurencję olimpijską, w której by wystąpił. Zachowanie oskarżonego nawiązywało do totalitarnej praktyki ww. państwa i zarazem stanowiło publicznie pochwalenie popełnienia Zbrodni Katyńskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł wobec oskarżonego karę 6 miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, orzekł przepadek komputera, za pomocą którego Bartosz T. dokonał wpisu oraz obciążył go kosztami procesu. Oskarżony skorzystał z instytucji dobrowolnego poddania się karze, przewidzianej w przepisie art.387§1 Kodeksu postępowania karnego;
12)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 172.2016 - zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Jakubowi K., oskarżonemu o popełnienie w nocy z 7 na 8 listopada 2016 roku w Konstancinie - Jeziornie zbrodni zabójstwa Agnieszki K. poprzez uduszenie pokrzywdzonej. Sprawca oskarżony został także o kradzież przedmiotów i dokumentów należących do pokrzywdzonej oraz przewiezienie poza granice Polski należących do niej dokumentów. Jakubowi K. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
II.    Wydział II Śledczy
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 240.2017 - prowadzone w sprawie doprowadzenia bliżej nieustalonej liczby podmiotów gospodarczych figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez osoby występujące w mieniu spółki Krajowy Rejestr Sadowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej. Przestępcze działanie polegało na oszustwie poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzonych, co do tożsamości podmiotu kierującego do nich korespondencję oraz legalności podejmowanych przez niego działań. Przedstawiciele podmiotu o nazwie Krajowy Rejestr Sadowy sp. z o.o. wykorzystując podobieństwo w nazwie do rejestru państwowego, tj. Krajowego Rejestru Sądowego oraz naśladując urzędową korespondencję poprzez opatrzenie swoich pism pieczęcią o formie zbliżonej do pieczęci urzędowych z godłem państwa, kierowali do podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wezwania do zapłaty określonej kwoty pieniężnej pod rygorem ich rozwiązania przez sąd rejestrowy. Sprawcy wykorzystywali niewiedzę lub też nieuwagę przedsiębiorców dla wyłudzenia środków pieniężnych w kwotach, które podawali w bezprawnie kierowanych wezwaniach;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 223.2017 - prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych w czerwcu 2012 roku przez urzędników Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ustalone osoby korzystające z prawa użytkowania wieczystego posesji położonej w Warszawie przy ul. Ikara 5, w związku z wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wskazanej działki, działając tym na szkodę interesu publicznego lub prywatnego;
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 98.2017 - prowadzone wspólnie z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji w sprawie działania na terenie Warszawy i okolic zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym. Celem działania ujawnionej grupy było popełnianie przestępstw polegających na prowadzeniu bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianie oszustw w związku z inwestowaniem na rynku FOREX (rynku walutowym o charakterze walutowym), między innymi instrumentów CFD. W toku postępowania zatrzymano Avrahama G., który posługiwał się w Polsce podrobionym paszportem gwatemalskim na dane Rafael de L.P. Mężczyzna ten kupił dwie spółki z o.o., a następnie założył dla nich rachunki bankowe prowadzone w walucie PLN, USD i EUR, które wykorzystywane były do gromadzenia środków wpłacanych przez osoby mające inwestować na platformach inwestycyjnych FOREX. Jedną z takich platform była platforma administrowana przez podmiot z Wysp Marshalla. Na rachunki prowadzone dla spółek podejrzanego trafiały środki przeznaczone na inwestycje za pośrednictwem dwóch platform inwestycyjnych, natomiast wpłat na te rachunki dokonywali poza obywatelami polskimi także obywatele Włoch, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych były cyklicznie transferowane za granicę do podmiotów mających siedzibę w Izraelu, na Dominice i innych krajach. Avrahamovi G. ogłoszono zarzuty posługiwania się podrobionym paszportem Republiki Gwatemali w ramach procedur związanych z otwarciem i likwidacją rachunków bankowych w trzech polskich bankach a także, przyjmowania na rachunki bankowe zakupionych spółek środków pieniężnych w łącznej kwocie 5 mln PLN; 1,5 mln EUR oraz 120 tys. USD pochodzących z popełniania czynów zabronionych związanych z inwestowaniem na ustalonych platformach inwestycyjnych oraz przekazania większości przejętych środków na rachunki bankowe podmiotów mających siedzibę poza granicami RP. Celem działania podejrzanego było udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych środków oraz ich zajęcia, tj. przestępstwo określane mianem „prania brudnych pieniędzy”. Avraham G. jest tymczasowo aresztowany w przedmiotowej sprawie od grudnia 2016 roku. Zgromadzone dowody wskazały na uzasadnione podejrzenie działania na terenie Warszawy i okolic zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia i oferowanie inwestycji w produkty finansowe polegające na inwestowaniu na rynku FOREX. Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono ponad 100 pokrzywdzonych oraz osoby mające związek z badanym procederem. Na polecenie Prokuratury funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Warszawie zatrzymali 7 osób zaangażowanych w ten proceder, wśród których był między innymi obywatel Izraela - David B., zatrzymany przy wsparciu Straży Granicznej. Nadto zatrzymano 12 osób, które obsługiwały potencjalnych klientów w siedzibach tzw. „call center”.  Siedmiu podejrzanym, tj. Maciejowi Z., Arturowi S., Jakubowi L., Mateuszowi W., Pawłowi K., Ryszardowi M. i Dawidowi B. ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, mającej na celu prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełnianie przestępstw na szkodę inwestorów, pranie brudnych pieniędzy, a także doprowadzenia osób inwestujących w instrumenty finansowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 8,5 mln złotych. Podejrzani wprowadzili w błąd pokrzywdzonych, co do funkcjonowania określonych platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Sprawcy stworzyli centra obsługi telefonicznej określonych platform inwestycyjnych a następnie kierowali i ułatwiali osobom z nimi współpracującymi prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, udostępniając im pomieszczenia biurowe, aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, dane klientów, a także udzielając wytycznych co do sposobu lokowania środków pochodzących od inwestorów. Spośród zatrzymanych 4 osobom przedstawiono zarzut prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia, z uwagi na naruszenie przez nich przepisów Ustawy o obronie instrumentami finansowymi. Prokuratura skierowała do Sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec 7 podejrzanych, które zostały uwzględnione przez Sąd. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
III.    Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO VI Ds. 272/13 - prowadzone w sprawie działalności w latach 2008 - 2015 ustalonych podmiotów gospodarczych, w toku którego na polecenie Prokuratury funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 8 osób związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów - w tym: Tadeusza G., Marka T., Łukasza O., Łukasza M., Jerzego R., Mariusza L., Janusza W. oraz Michała Ł. Głównemu organizatorowi przestępczej działalności – Tadeuszowi G. przedstawiono 49 zarzutów popełniana przestępstw oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz zarzut nie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających złożenie takiego wniosku. Pozostałym podejrzanym przedstawiono po kilkadziesiąt zarzutów popełnienia czynów zabronionych stanowiących przestępstwa oszustwa na szkodę 66 podmiotów gospodarczych oraz skierowano do Sądu wnioski o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie w stosunku do siedmiu podejrzanych, natomiast wobec jednej osoby zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru Policji. Podejrzani jako przedstawiciele podmiotów z ustalonej grupy, organizowali w latach 2008 - 2015 szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie szeroko rozumianego finansowania inwestycji, informując że są w stanie zapewnić kompleksowe finansowanie z funduszy unijnych, z podmiotów komercyjnych - w tym z banków i funduszy własnych. Współpraca rozpoczynała się od zawarcia umów na sporządzenie opracowań, które miały wykazać, czy podmioty są zdolne do ubiegania się o dofinansowanie organizowane przez przedstawicieli badanego podmiotu. Za opracowania, które co do zasady wykazywały zdolność uzyskania finansowania, pokrzywdzeni wnosili opłaty na rzecz podmiotów wchodzących w skład ustalonej grupy. W przypadku, kiedy pokrzywdzony decydował się na współpracę, dochodziło do podpisania z nim umowy pożyczki, na mocy której należało ustanowić zabezpieczenia w postaci weksla lub hipoteki i wpłacić kaucję z tytułu przyszłych rat przyznanych pożyczek. Osoby działające w imieniu ustalonych podmiotów naciskały na pokrzywdzonych, aby decyzje podejmowali jak najszybciej, a po ustanowieniu przez nich zabezpieczeń wprawdzie zobowiązywali się do wypłaty rat pożyczki, które jednak nie następowały. Okazywało się bowiem, że niezbędne są dodatkowe zabezpieczenia, o których wcześniej nie informowano pokrzywdzonych. Podejrzani popełnili przestępstwa oszustwa na szkodę 66 podmiotów gospodarczych, których łączna kwota wynosi co najmniej 30 mln zł. Na poczet grożących podejrzanym kar oraz środków kompensacyjnych, Prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę blisko 7 mln zł, stosując między innymi instytucję konfiskaty rozszerzonej.
Prokuratury Rejonowe
w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście:
1)    postępowanie o sygn. akt PR 2 Ds.1334.2017 - prowadzone w sprawie sprzedaży na terenie Sejmu w lokalu dzierżawionym przez ustaloną spółkę, napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia;
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście Północ:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 602.2017 - prowadzone w sprawie doprowadzenia namową lub przez udzielenie pomocy Piotrowi P. do targnięcia się na własne życie w dniu 19 października 2017 roku w Warszawie na Placu Defilad, poprzez oblanie ciała i ubrania łatwopalną substancją a następnie podpalenie się
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1036.2017 - prowadzone w sprawie niedopełnienia obowiązku bezpieczeństwa i higieny, którego skutkiem było narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz wypadek na budowie metra. W wyniku zaistniałego zdarzenia pokrzywdzony operator koparki odniósł obrażenia ciała, które skutkowały jego śmiercią;
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 603.2017 -  prowadzone przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy - Witalijowi K. oraz Yevenowi B., podejrzanym o przemyt znacznej ilości środków odurzających w postaci kokainy. Podejrzani zostali zatrzymani na terenie portu lotniczego Warszawa – Okęcie po przylocie z Brazylii. Wobec podejrzanych Sąd zastosował na wniosek Prokuratury środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy;
Prokuratura Rejonowa w Piasecznie:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1801.2017 - prowadzone przeciwko Piotrowi N. podejrzanemu o spowodowanie w dniu 5 października 2017 roku wypadku drogowego, w wyniku którego doszło do potrącenia kobiety przechodzącej w miejscu wyznaczonym na przejściu dla pieszych. Pokrzywdzona doznała obrażeń ciała, skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni. Wobec podejrzanego zastosowano dozór Policji oraz tytułem karnego nałożono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Po uzyskaniu i analizie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie, podjęto decyzję o wyłączeniu do odrębnego postępowania materiałów w zakresie niedopełniania obowiązków służbowych przez urzędników ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie w związku z zaniechaniem wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu Piotrowi N. uprawnień do kierowania pojazdami;
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1185.2017 - prowadzone w sprawie niedopełnienia obowiązku bezpieczeństwa i higieny w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie, którego skutkiem było narażenie pielęgniarki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz wypadek przy pracy. W wyniku zaistniałego zdarzenia, w trakcie wykonywanych obowiązków zawodowych, pokrzywdzona pielęgniarka została przygnieciona szafą ze sprzętem medycznym oraz odniosła obrażenia ciała, które skutkowały jej śmiercią.
W pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według uzyskanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 3 101 spraw, a załatwiono 3 067 spraw. W 693 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 781 osób. Wobec 32 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W 74 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kpk o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 77 osób (podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości).
W 191 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto 205 osób (okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś oświadczenia dowodowe złożone przez podejrzanych nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami).
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 46 spraw, a załatwiono 35 spraw.
W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 155 postępowań dotyczących przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kk.
W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
I.    Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 31.2017 - w toku którego, funkcjonariusze Policji z Komendy Stołecznej Policji przeszukali ponad 20 miejsc na terenie Warszawy, Łodzi i Wrocławia oraz zatrzymali 13 osób wśród których byli członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze kryminalnym oraz przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono i zabezpieczono między innymi kamizelki kuloodporne, maczety, gaz obezwładniający, papierosy pozbawione znaków akcyzy, zagłuszarki do nadajników GPS oraz blisko 120 tys. zł w gotówce. Zatrzymanym ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, handel bronią i narkotykami oraz popełnienie licznych oszustw na szkodę banków i ich klientów. Mechanizm popełniania przez sprawców przestępstwa oszustwa polegał na podszywaniu się pod osoby fizyczne dysponujące środkami finansowymi liczącymi od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych, a następnie na wyprowadzaniu tych pieniędzy z rachunków bankowych właścicieli oraz ich wypłaty w gotówce. Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanymi, Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec dwunastu podejrzanych, które zostały uwzględnione przez Sąd. W stosunku do jednej osoby prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 215.2017 - sprawa przejęta z Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Północ w Warszawie, gdzie była zarejestrowana za sygn. akt PR 6 Ds. 1753.2017. Śledztwo prowadzone w sprawie zabójstwa obywatela Armenii w dniu 14 października 2017 roku w Warszawie przy ul. Siedleckiej. Z dokonanych ustaleń wynikało, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku obywatela Armenii, co nastąpiło w momencie kiedy pokrzywdzony próbował dostać się do samochodu kierowcy zajmującego się przewozem osób, w którym przebywała wówczas także pasażerka. W wyniku zaistniałego zdarzenia obrażeń doznał kierowca pojazdu, natomiast obywatel Armenii zmarł następnego dnia na skutek rany postrzałowej głowy;
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 224.2017 - sprawa przejęta z Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga - Północ w Warszawie przeciwko Piotrowi T., podejrzanemu o posiadanie w dniu 25 czerwca 2015 roku na terenie ustalonej posesji w Warszawie, na dysku twardym komputera oraz urządzeniach przenośnych pamięci USB treści pornograficznych z udziałem między innymi małoletniego. Podejrzany posiadał zabezpieczone treści pornograficzne na plikach wideo, w celu rozpowszechniania za pośrednictwem ustalonego oprogramowania. Przestępstwo zarzucane podejrzanemu zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec Piotra T. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;
4)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 229.2017 - sprawa przejęta z Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Południe w Warszawie przeciwko Mateuszowi G., podejrzanemu o popełnienie zbrodni zabójstwa na osobie Moniki G. oraz Krzysztofa G. w dniu 17 października 2017 roku w Warszawie przy ul. Walcowniczej, których wielokrotnie ugodził nożem w różne części ciała. Wobec podejrzanego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe w Warszawie:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 926.2017 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego w sierpniu 2016 roku na jednym ze skrzyżowań na terenie Gocławia w Warszawie. Doszło wówczas do zderzenia się dwóch samochodów w wyniku czego, kierujący jednym z nich wjechał na chodnik oraz spowodował obrażenia ciała czterdziestoletniej rowerzystki skutkujące jej zgonem oraz obrażenia ciała jej kilkuletniego dziecka;
Prokuratura Rejonowa w Otwocku
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1155.2016 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko Adamowi M. oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa swojej partnerki, której zadał liczne ciosy nożem powodując ciężki uszczerbek na jej zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu oraz o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad jej osobą. Ustalenia śledztwa wykazały, że pokrzywdzonej udało się uniknąć śmierci dzięki pomocy ich wspólnych dzieci, które tamowały jej krwotok oraz wezwały pogotowie. W toku śledztwa podejrzany nie przyznał do żadnego z zarzucanych mu czynów. Zgodnie z wnioskiem Prokuratury Sąd zastosował wobec Adama M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Adam M. był wcześniej karany za znęcanie się nad pokrzywdzoną oraz przestępstwa niealimentacji. Prokuratura skierowała do Sądu wniosek o pozbawienie podejrzanego praw rodzicielskich;
Prokuratura Rejonowa w Wołominie
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 205/15 - toczące się na etapie postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie przeciwko Danielowi P. oskarżonemu o zabójstwo w 2015 roku dwóch kobiet świadczących usługi seksualne na drodze Warszawa - Nieporęt. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie uznał oskarżonego za winnego popełnienia obu zarzucanych mu zbrodni zabójstwa i skazał go na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 36.2016 - toczące się na etapie postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie przeciwko Andrzejowi A., którego Prokuratura Rejonowa w Wołominie oskarżyła o usiłowanie popełnienia zbrodni zabójstwa na osobie młodej kobiety w marcu 2016 roku na terenie parkingu przy centrum handlowym w Markach pod Warszawą. Sprawca zadał pokrzywdzonej ciosy nożem skierowane w różne części ciała czym spowodował u niej liczne obrażenia. Oskarżony popełnił zarzucany mu czyn zabroniony w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. recydywy specjalnej zwykłej określonej w przepisie art.64§1 Kodeksu karnego. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 14 lat pozbawienia wolności oraz orzekł na rzecz pokrzywdzonej kwotę 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 16 tys. jako obowiązek naprawienia szkody. Prokurator wnioskował o wymierzenie oskarżonemu kary 25 lat pozbawienia wolności, uznając że oskarżony działał w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej. Po zapoznaniu się z pisemnymi motywami uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego, w dniu 7 grudnia 2017 roku Prokuratura wniosła apelację od wydanego wyroku w całości na niekorzyść oskarżonego, zarzucając między innymi rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec niego kary.
Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęły 23 sprawy, a załatwiono 12 spraw. W dwóch sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 9 osobom, spośród których dwie osoby były tymczasowo aresztowane.
Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP VI Ds. 12.2016 - śledztwo prowadzone w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, dotyczące przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”. Dzięki podjętym czynnościom procesowym zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 12 031.801,97 USD (słownie: dwanaście milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset jeden dolarów amerykańskich dziewięćdziesiąt siedem centów), które pochodziły z przestępstwa oszustwa finansowego. Ustalenia śledztwa wykazały, że wskazana kwota pieniędzy wpłynęła w transzach na rachunek bankowy spółki z siedzibą w Warszawie, z którego transferowano środki za granicę w celu uprawdopodobnienia ich legalnego pochodzenia. Na podstawie dowodów wskazujących na uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy przez osoby wchodzące w skład Zarządu badanej spółki, Prokuratura Regionalna w Warszawie zablokowała jej rachunek bankowy uniemożliwiając dalszy transfer środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa oszustwa finansowego, które popełniono na szkodę spółki z siedzibą w Seulu w Republice Korei. Prokuratura uznała zabezpieczone pieniądze za dowód rzeczowy i poleciła ich przelanie na rachunek bankowy pokrzywdzonej spółki z siedzibą w Seulu. Prokuratura Generalna Republiki Korei wystosowała do Polskich Organów Ścigania podziękowanie za szybką i skuteczną pomoc procesową, dzięki której możliwy był zwrot zabezpieczonych środków finansowych uprawnionemu podmiotowi. Ujawnione oszustwo popełnione przy wykorzystaniu fałszywego adresu e-mailowego doprowadziło pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd jej pracowników co do rachunku bankowego kontrahenta w postaci spółki z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, na rzecz której miały być dokonywane płatności z tytułu współpracy handlowej. Przestępcze działania doprowadziły do przekazania z rachunku spółki w Seulu przelewów na „podstawiony” rachunek bankowy prowadzony przez jeden z banków z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ustalenia śledztwa wykazały, że pieniądze z przestępstwa oszustwa wpłynęły na rachunek spółki posiadającej siedzibę w Warszawie, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, natomiast pod adresem jej siedziby mieści się firma oferująca świadczenie usług w zakresie „wirtualnego biura” oraz podnajem adresu dla innych podmiotów w celach rejestracyjnych. Postępowanie kontrolne Urzędu Kontroli Skarbowej wykazało, że pomimo obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, spółka nie przedstawiła kontrolującym pełnej dokumentacji źródłowej oraz ksiąg rachunkowych. Jedynymi dowodami przekazanymi przez spółkę w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego były tzw. „puste” faktury zakupowe i sprzedażowe, które nie dokumentowały faktycznych zdarzeń gospodarczych. Dzięki działaniom Prokuratury oraz pozwu o zapłatę wniesionego przeciwko badanej spółce z siedzibą w Warszawie przez pełnomocnika pokrzywdzonego podmiotu gospodarczego z Seulu, Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wydał wyrok zaoczny, na mocy którego zasądził od pozwanej spółki na rzecz pokrzywdzonego kwotę ponad 21 mln USD wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty. Postępowanie przygotowawcze toczy się obecnie przeciwko dwóm mężczyznom, którzy są obywatelami jednego z państw Unii Europejskiej. Podejrzanym zarzucono popełnienie przestępstwa określanego mianem „prania brudnych pieniędzy”, spenalizowanego w art.299§1 i §5 Kodeksu karnego, które w badanej sprawie zostało popełnione w porozumieniu z innymi osobami. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, grzywna a także przepadek przedmiotów pochodzących i korzyści z przestępstwa lub też ich równowartości. Sprawa ma charakter rozwojowy i obejmuje swoim zasięgiem osoby działające na terenie różnych państw europejskich;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 33.2017 - prowadzone w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Olsztynie oraz przy udziale funkcjonariuszy warmińsko – mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego z Olsztyna. W wyniku podjętych czynności procesowych zatrzymano 14 osób, wśród których było 10 obywateli Ukrainy i 4 Polaków. Zatrzymani zostali podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych znacznej wartości oraz oznaczaniem ich podrobionymi znakami towarowymi. Grupa posiadała nielegalną, bardzo profesjonalnie zorganizowaną fabrykę papierosów na terenie powiatu otwockiego w województwie mazowieckim, w której zabezpieczono dwie linie technologiczne przeznaczone do produkcji wyrobów tytoniowych a także ponad 1,5 mln papierosów z podrobionymi znakami towarowymi znanych, światowych marek i 21 ton tytoniu do palenia, tzw. krajanki. Szacowana wartość zabezpieczonych maszyn wykorzystywanych do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych wynosi 2,5 mln zł, natomiast szacowana wartość zabezpieczonego tytoniu wraz z nielegalnie wyprodukowanymi papierosami stanowi kwotę nie niższą niż 16 mln zł. Z ustaleń śledztwa wynika, że przestępcze działania grupy trwały co najmniej od lipca 2017 roku do dnia zatrzymania podejrzanych oraz były związane z wytwarzaniem wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez wymaganego wpisu do rejestru producentów, które w celu wprowadzenia do obrotu oznaczano podrobionymi znakami towarowymi światowych marek papierosów. Inkryminowane działania sprawców polegające na uchylaniu się od opodatkowania oraz nieujawnieniu właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania, doprowadziły do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym i w podatku VAT wielkiej wartości, której kwota wynosi obecnie ponad 22 mln zł. Wszystkich zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie ogłoszono im zarzuty popełnienia przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czynów zabronionych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej a także przestępstw skarbowych. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, skierowano do Sądu wnioski o zastosowanie wobec 13 zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd podzielił stanowisko Prokuratury Regionalnej w Warszawie, że tylko środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok prowadzonego śledztwa oraz uwzględnił wszystkie wnioski, stosując tymczasowe aresztowanie wobec 13 podejrzanych. Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 oraz karą grzywny, przy czym w realiach niniejszej sprawy, w odniesieniu do umyślnych przestępstw skarbowych, w kwalifikacji prawnej postanowień o przedstawieniu zarzutów uwzględniono instytucję obligatoryjnego, nadzwyczajnego obostrzenia kary przewidzianą w Kodeksie karnym skarbowym z uwagi na spowodowanie przez sprawców uszczuplenia należności publicznoprawnej dużej wartości oraz wobec popełnienia przez nich przestępstw skarbowych w zorganizowanej grupie. Według obowiązujących przepisów prawa, sprawcom może być wymierzona kara do 10 lat pozbawienia wolności a także kara grzywny przekraczająca kwotę 28 mln zł. Dotychczas zgromadzone dowody wskazują na ogromną skalę prowadzonego procederu oraz jego profesjonalne zorganizowanie przy wykorzystaniu specjalistycznych linii produkcyjnych wymagających do ich obsługi osób posiadających stosowne przygotowanie. Nielegalnie wytworzone wyroby tytoniowe miały trafić m.in. na rynek Niemiec i Wielkiej Brytanii. Śledztwo ma charakter rozwojowy, nadal podejmowane są liczne działania procesowe służące niezwłocznemu zatrzymaniu kolejnych osób, które miały związek z ujawnionym procederem;
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 58.2017 - prowadzone w Wydziale I Śledczym do Spraw Przestępczości Gospodarczej, zarejestrowane na podstawie materiałów wyłączonych z wielowątkowego i wieloosobowego śledztwa tutejszej Prokuratury, zarejestrowanego za sygn. akt RP I Ds. 22.2016, dotyczącego czynów zabronionych popełnionych na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie a także Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Na podstawie zgromadzonych dowodów obejmujących bardzo obszerną dokumentację bankową, przesłuchania wielu świadków oraz wyjaśnienia podejrzanych, Prokuratura Regionalna w Warszawie sporządziła akt oskarżenia obejmujący oskarżonych, co do których uzyskane materiały pozwalały na postawienie ich w stan oskarżenia. Akt oskarżenia z dnia 23 października 2017 roku skierowano do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie V Wydział Karny przeciwko ośmiu osobom, wśród których była między innymi Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, osoby pełniące funkcję Prezesów Zarządów ustalonych spółek i prokurenci tych podmiotów. Oskarżonym zarzuca się między innymi doprowadzenie Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w związku z udzielonymi kredytami obrotowymi oraz inwestycyjnymi. Według składanych wniosków, kredyty te miały być przeznaczone na bieżącą działalność ustalonych podmiotów gospodarczych, jednak finalnie zostały przeznaczone na inne cele, aniżeli podawane w złożonych wnioskach kredytowych i zawartych umowach bankowych. Oskarżenie dotyczy także przestępstw związanych z przedłożeniem poświadczających nieprawdę operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, określających nieprawdziwą wartość nieruchomości, które stanowiły zabezpieczenie dla udzielanych kredytów;
4)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 20.2017 - zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie przeciwko byłej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, tj. Zofii K., oskarżonej o przestępstwo przekupstwa, którego celem był funkcjonariusz publiczny. Przestępcze działania oskarżona podejmowała w 2016 roku i 2017 roku w Warszawie za pośrednictwem ustalonej osoby trzeciej, obiecując udzielić prokuratorowi Prokuratury Regionalnej w Warszawie, nadzorującemu śledztwo w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w działalności Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, korzyści majątkowej w kwocie 200 000,00 zł, aby w ten sposób skłonić go do naruszenia przepisów kodeksu postępowania karnego poprzez podjęcie bezpodstawnej decyzji procesowej o umorzeniu postępowania karnego. Działania te nie miały oczywiście jakiekolwiek wpływu na prawidłową postawę prokuratora Referenta sprawy i tok prowadzonego postępowania karnego.
W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie skierowano sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W sprzeciwie tym wniesiono o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 czerwca 2008 roku, ponieważ ustalono, że decyzja ta została skierowana do osób niebędących stroną w sprawie. Na mocy zaskarżonej decyzji, której wydanie nastąpiło po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika spadkobierców dawnych właścicieli hipotecznych z 19 października 1948 roku o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu położonego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 24, uchylono ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 11 sierpnia 2003 roku o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego do gruntu położonego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 24, w tej części, która nie była objęta decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 7 lutego 2005 roku. Decyzją z dnia 30 czerwca 2008 roku ustanowiono na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do gruntu o pow. 168 m2, położonego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 24 na rzecz ustalonych osób fizycznych niepodzielnie po 1/2 części. Wobec ustaleń Prokuratury, zaistniała przesłanka dla stwierdzenia przez organ administracji publicznej nieważności decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 30 czerwca 2008 roku, wynikająca z art.156 § 1 pkt. 4 k.p.a., albowiem decyzję skierowano do osób niebędących stroną w sprawie. Zaskarżona decyzja została skierowana do osób niebędących stronami w sprawie, ponieważ organ administracyjny ustalając następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych przedmiotowego gruntu, oparł się jedynie na orzeczeniach spadkowych. Przy wydaniu tej decyzji pominięto bowiem, że już w dniu 9 lutego 2006 roku ustalone osoby fizyczne będące spadkobiercami dawnych właścicieli hipotecznych - za pośrednictwem działającego w ich imieniu pełnomocnika, sprzedali wszystkie należące do nich prawa i roszczenia do nieruchomości spółce akcyjnej z siedzibą w Łodzi. Okoliczność ta wynikała z treści aktu notarialnego sporządzonego w dniu 9 lutego 2006 roku, którego kopię załączono do sprzeciwu. W wykonaniu decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 30 czerwca 2008 roku, Miasto Stołeczne Warszawa zawarło 28 sierpnia 2008 roku umowę z ustalonymi osobami fizycznymi, reprezentowanymi przez pełnomocnika, na mocy której oddano im w użytkowanie wieczyste zabudowany grunt o pow. 168 m2, położony w Warszawie przy ul. Nowy Świat 24. Następnie osoby te sprzedały prawo użytkowania wieczystego ww. gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na gruncie na rzecz ustalonej osoby fizycznej, co nastąpiło w dniu 16 grudnia 2008 roku za pośrednictwem działającego w ich imieniu pełnomocnika. Nabywca tych praw sprzedał ze z kolei spółce z siedzibą w Łodzi, na mocy umowy z 25 lutego 2014 roku. Z uwagi na ujawnione nieprawidłowości, Prokuratura wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o wszczęcie postępowania z urzędu w tej sprawie oraz o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Był to trzeci sprzeciw Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczący nieruchomości przy ul. Nowy Świat 24 w Warszawie.
W październiku 2017 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 20 sesjach sądowych obejmujących 11 rozpraw i 9 posiedzeń, w trakcie których przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie rozpoznano łącznie 269 spraw.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 6 | dziś: 55 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35700 | ten miesiąc: 4058 | łącznie od 04.2013: 2023570
BIP epuap
eea grants, norway grants