Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA SIERPIEŃ 2018 ROKU
 
2018/10/10
 

   W sierpniu 2018 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 354 spraw, a załatwiono 7 665 spraw. W 1 513 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 1 702 osobom. Wobec 63 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.


   W 68 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335 § 1 kodeksu postępowania karnego o wydanie wobec 70 osób wyroków skazujących na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki bez przeprowadzania rozprawy. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.


   W 339 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 363 osoby. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.


   Zarejestrowano łącznie 269 postępowań dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa określonego w art.178a§1 kodeksu karnego, wśród których były przypadki popełnienia typu kwalifikowanego wskazanego czynu zabronionego, zagrożonego surowszą odpowiedzialnością karną zgodnie z przepisem art.178a§4 kodeksu karnego.


   Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 549 spraw, a załatwiono 5 126 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 881 sprawach, którymi objęto 1 010 osób. Wobec 51 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 34 wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 36 osób oraz 161 wniosków w trybie art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto łącznie 175 osób.


   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 91 spraw, załatwiono 87 spraw, wśród których 23 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 78 osobom. Wobec 23 osób stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 139 spraw, dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178a§1 kodeksu karnego.

   W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

I.    Wydział I Śledczy

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 161.2016 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko 22 osobom, które brały udział w procederze organizowania cudzoziemcom nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Zarzuty stawiane oskarżonym obejmują między innymi kierowanie w latach 2016 i 2017 zorganizowanymi grupami przestępczymi działającymi na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, których członkowie mieli na celu popełnianie przestępstw polegających na wielokrotnym organizowaniu cudzoziemcom przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew obowiązującym przepisom prawa. Przestępstwa zarzucone oskarżonym stanowią czyny zabronione spenalizowane w art.258§3 kodeksu karnego oraz art.264§3 kodeksu karnego, których maksymalne zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi odpowiednio 10 lat i 8 lat. Z popełniania przestępstw sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodów w rozumieniu art.65§1 kodeksu karnego, dlatego w przypadku uznania ich winy i sprawstwa przez Sąd, za zarzucane przestępstwa grozi im surowsza odpowiedzialność karna, tj. kara pozbawienia wolności w wymiarze do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę;

2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 177.2018 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Krakowie przeciwko 18 osobom oskarżonym o przewóz narkotyków z Hiszpanii oraz ich wprowadzenie do obrotu na terenie Polski. Zarzuty stawiane oskarżonym dotyczą między innymi udziału w okresie od czerwca 2015 roku do maja 2017 roku w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na dokonaniu przywozu do Polski marihuany z terenu Hiszpanii, w wyniku których sprowadzono do Polski blisko 2 tony marihuany. Oskarżonym zarzucono także uprawę krzewów konopi, z których wytworzyli marihuanę o wadze blisko 10 kg. Przestępstwo wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających, określone w art.55 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, natomiast za udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności do lat 12;

3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 175.2017 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Arkadiuszowi Ł. ps. „Hoss”, któremu zarzucono popełnienie w okresie od maja 2013 roku do kwietnia 2014 roku na terytorium Szwajcarii i Niemiec 10 przestępstw tzw. metodą na „wnuczka”. W toku śledztwa ustalono, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu. Wśród pokrzywdzonych są obywatele Szwajcarii oraz Niemiec, którzy po telefonicznych namowach przekazywali pieniądze i kosztowności osobom współdziałającym z oskarżonym, podającym się za członków ich rodzin lub ich znajomych. Arkadiusz Ł. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wyłudził od pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie ponad 1,6 mln zł oraz biżuterię o wartości ponad 530 tys. zł a także usiłował wyłudzić od pokrzywdzonych kwotę ponad 1,5 mln zł. Na mieniu podejrzanego Prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego poprzez zajęcie między innymi biżuterii – w tym zegarka marki Rolex. Za zarzucane oskarżonemu przestępstwa grozi łącznie kara do 15 lat pozbawienia wolności. W sierpniu 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała także akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Sorai P. – siostrze Arkadiusza Ł., której zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie oszustw tzw. metodą na „wnuczka”. Soraja P. została oskarżona o usiłowanie popełnienia 8 przestępstw oszustwa wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, z którymi działała w okresie od października 2013 roku do końca listopada 2013 roku na terenie Niemiec. Oskarżona usiłowała wyłudzić od pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 360 tys. zł;

II.    Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

1)    postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO III Ds. 173.2018 – prowadzone w sprawie reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 9/11 w Warszawie

2)    postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO III Ds.163.2018 – prowadzone w sprawie reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ul. Noakowskiego 10 w Warszawie

3)    postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO III Ds.151.2018 – prowadzone w sprawie reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ul. Waliców 12 w Warszawie

4)    postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO III Ds. 171.2018 – prowadzone w sprawie reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ul. Mokotowskiej 5 w Warszawie

   Według uzyskanych danych, w Wydziale II Śledczym, w Wydziale V Organizacyjnym, w Wydziale VI Sądowym oraz w Wydziale VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej.
 

Prokuratury Rejonowe
w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście w Warszawie

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 960.2018 – prowadzone przeciwko obywatelowi Białorusi, podejrzanemu o publiczne znieważenie flagi polskiej w dniu 14 sierpnia 2018 roku na skrzyżowaniu ul. Mokotowskiej i Pięknej w Warszawie, przy Pomniku Poległym Żołnierzom VII Zgrupowania „Ruczaj” Armii Krajowej, tj. o czyn z art.137§1 kodeksu karnego;

2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1009.2018 – dotyczące bójki, do której doszło w dniu 4 sierpnia 2018 roku w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3 przy bramie wjazdowej nr 4 do Stadionu Legii Warszawa w związku z odbywającą się imprezą sportową w postaci meczu rozgrywanego między drużyną Legii Warszawa i Lechią Gdańsk. W zdarzeniu wzięło udział blisko 40 mężczyzn związanych ze środowiskiem kibiców Legii Warszawa i Lechii Gdańsk. Zarzuty popełnienia przestępstwa stypizowanego w art.158§1 kodeksu karnego w zw. z art.57a §1 kodeksu karnego w zw. z art.66 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ogłoszono 9 osobom, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ochota w Warszawie:

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 515.2018 – prowadzone w sprawie zdarzenia, do którego doszło w dniu 28 sierpnia 2018 roku w godzinach popołudniowych przy Al. Niepodległości 213 pomiędzy dwoma mężczyznami. W wyniku sprzeczki jeden z mężczyzn uderzył drugiego pięścią w twarz i oddalił się z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony upadł na trawnik i przestał oddychać. Przybyła na miejsce zdarzenia załoga ratownictwa medycznego stwierdziła zgon mężczyzny;

2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 484.2018 – wszczęte w sprawie narażenia dwumiesięcznego dziecka w dniach 11 i 12 sierpnia 2018 roku w Warszawie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki, czego następstwem było nieumyślne spowodowanie jego śmierci. W ramach podjętych czynności procesowych, zatrzymano rodziców zmarłej dziewczynki;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie:

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 6 Ds. 1066.2018 – dotyczące przestępstwa oszustwa popełnionego w stosunku do mienia znacznej wartości w okresie od 21 do 23 sierpnia 2018 roku na terenie warszawskiej dzielnicy Bemowo przez sprawców, którzy podawali się za przedstawicieli organów ścigania, przeprowadzających policyjną zasadzkę. W wyniku oszukańczych działań ustalony mężczyzna został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie kilkuset tysięcy złotych;

2)    postępowanie sprawdzające o sygn. akt PR 2 Ds. 1711.2018 – prowadzone w sprawie nieumyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia budynku przy ul. Piaskowej 9 w Warszawie, tj. o czyn z art.164§2 kodeksu karnego. Postępowanie zainicjowało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy;


Prokuratura Rejonowa w Piasecznie:

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1555.2018 – prowadzone przeciwko dwóm kobietom (matce i córce), podejrzanym o usiłowanie zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem, którego kopały i topiły po uprzednim skrępowaniu taśmą samoprzylepną i umieszczeniu w worku. Podejrzanym ogłoszono zarzut popełnienia przestępstwa stypizowanego w art.13§1 kodeksu karnego w zw. z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5;

2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1616.2018 – prowadzone przeciwko kobiecie podejrzanej o znieważenie słowami powszechnie uznanymi za wulgarne ratowników medycznych podmiotu  świadczącego usługi ratowniczo – medyczne, co nastąpiło w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. W trakcie zdarzenia kobieta groziła ratownikom medycznym, którzy przybyli w związku z otrzymanym zgłoszeniem pozbawieniem życia, trzymając w ręku siekierę. Groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione. Podejrzana usłyszała zarzut znieważenia ratowników medycznych oraz kierowania wobec nich gróźb karalnych, tj. popełnienia czynów zabronionych z art.226§1 kodeksu karnego i art.190§1 kodeksu karnego;

3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1554.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o doprowadzenie w dniu 13 sierpnia 2018 roku na terenie Centrum Handlowego „Stara Papiernia” przy Al. Wojska Polskiego w Konstancinie – Jeziornie, małoletniej poniżej lat 15 do poddania się innej czynności seksualnej. Podejrzanemu ogłoszono zarzut popełnienia przestępstwa z art.200§1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12;

4)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1650.2018 – prowadzone w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 7 sierpnia 2018 roku na drodze krajowej 79 Piaseczno – Góra Kalwaria. Kierujący pojazdem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu wjeżdżając wprost pod jadący samochód ciężarowy. Kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć na miejscu, a znajdująca się w nim pasażerka została przetransportowana helikopterem do szpitala;

5)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1801.2017 – prowadzone przeciwko mężczyźnie oskarżonemu o spowodowanie przestępstwa wypadku drogowego spenalizowanego w art.177§1 kodeksu karnego. W dniu 7 sierpnia 2018 roku Prokuratura wniosła sprzeciw od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Piasecznie wydanego w dniu 25 lipca 2018 roku, na mocy którego oskarżonemu wymierzono karę grzywny oraz orzeczono nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej i zasądzono od oskarżonego poniesienie kosztów postępowania. Sprzeciw wniesiono z powodu rażącej niewspółmierności kary wymierzonej oskarżonemu, który w trakcie zdarzenia miał zatrzymane prawo jazdy w trybie administracyjnym oraz nie posiadał między innymi aktualnego badania technicznego pojazdu;

6)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1649.2018 – prowadzone w sprawie zbrodni zabójstwa w dniu 3 sierpnia 2018 roku w Żabieńcu, w powiecie piaseczyńskim popełnionej na osobie ustalonego mężczyzny, tj. przestępstwa z art.148§1 kodeksu karnego;

7)     postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1472.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o przekroczenie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, który usiłował dokonać włamania do jednego z boksów w hali handlowej przy ul. Nadrzecznej na terenie Wólki Kosowskiej oraz zaboru w celu przywłaszczenia znajdujących się tam wyrobów tekstylnych o łącznej wartości ponad 340 tys. zł. Podejrzanemu ogłoszono zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art.264§2 kodeksu karnego oraz art.13§1 kodeksu karnego w zw. z art.279§1 kodeksu karnego;

   Według uzyskanych danych, w pozostałych Prokuraturach Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej.

   Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 794 spraw, a załatwiono 2 533 sprawy. W 631 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 691 osób. Wobec 12 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

   W 33 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 33 osoby. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

   W 178 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 188 osób. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 29 spraw, a załatwiono 25 spraw, wśród których 3 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 12 osobom.

   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 130 spraw, dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178a§1 kodeksu karnego.

   W Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie:

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds.883.2018 – prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiety oraz jej dziecka, do którego doszło w dniu 20 sierpnia 2018 roku na terenie Parku Praskiego w Warszawie, tj. przestępstwa z art.156§2 kodeksu karnego. W toku śledztwa uzyskano informację o śmierci małoletniej pokrzywdzonej. W sprawie wywołano opinię Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie oraz powołano biegłego z zakresu dendrologii dla ustalenia stanu drzewa, które upadło na pokrzywdzone. Postępowanie ma na celu wyjaśnienie, czy doszło do ewentualnych zaniechań po stronie osób odpowiedzialnych za stan drzewostanu w Parku Praskim;

2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 1182.2018 – prowadzone w sprawie wypadku drogowego określonego w art.177§1 kk, do którego doszło w dniu 19 sierpnia 2018 roku na skrzyżowaniu ul. Łabiszyńskiej i Kondratowicza w Warszawie z udziałem pojazdu karetki pogotowia i samochodu osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia obrażeń ciała doznała pasażerka karetki pogotowia, a u 5 innych osób stwierdzono ogólne potłuczenia, z których dwie zostały na obserwacji w szpitalu;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe w Warszawie:

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 616.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie kierującemu pojazdem samochodem marki BMW M3, który jest podejrzany o narażenie ustalonej osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podczas zdarzenia w dniu 22 sierpnia 2018 roku w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na terenie Gocławia. Pokrzywdzonym jest mężczyzna, który próbował uniemożliwić podejrzanemu dalszą, niebezpieczną jazdę samochodem. Podejrzany ruszył kierowanym przez siebie samochodem, przewożąc interweniującego mężczyznę na pokrywie silnika pojazdu, który po przejechaniu kilku metrów upadł na ziemię. Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy przestępstwa, który został uwzględniony;

2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 599.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o sprowadzenie w dniu 18 sierpnia 2018 roku bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, poprzez celowe podpalenie łatwopalnych przedmiotów znajdujących się na rampie towarowej jednego ze sklepów w budynku przy ul. Patriotów w Warszawie. Sprawcy przedstawiono także dwa zarzuty zniszczenia w dniu 18 sierpnia oraz w nocy z 18 na 19 sierpnia 2018 roku mienia w postaci kontenerów na śmieci znajdujących się przy ul. Patriotów w Warszawie i spowodowanie strat na szkodę ustalonych podmiotów gospodarczych w kwocie szacowanej na ponad 30 tys. zł, tj. czynów zabronionych z art.164§1 kodeksu karnego oraz art.288§1 kodeksu karnego;

Prokuratura Rejonowa w Wołominie:

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 231.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie w dniu 27 sierpnia 2018r w Wołominie wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czynnej napaści na funkcjonariusza Policji podczas pełnienia obowiązków służbowych, które skutkowały powstaniem u pokrzywdzonego obrażeń ciała. Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd nie uwzględnił przedmiotowego wniosku, stosując wobec zatrzymanego dozór Policji, natomiast wobec czterech nieletnich sprawców Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w ośrodku wychowawczym;

2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 834.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie przestępstwa rozboju w dniu 10 grudnia 2011 roku w Markach na terenie województwa mazowieckiego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wyniku którego skradziono między innymi pieniądze w kwocie 70 tys. zł. Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec zatrzymanego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ustalenie sprawcy możliwe było dzięki wynikom opinii biegłych z zakresu badań biologicznych, która dotyczyła zabezpieczonych w sprawie śladów DNA. Podejrzany był w przeszłości wielokrotnie karany – w tym za umyślne przestępstwo podobne, za które odbywał karę pozbawienia wolności. Mężczyźnie ogłoszono zarzut popełnienia przestępstwa rozboju w warunkach recydywy, za które grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

   Z uzyskanych informacji wynika, iż w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w pozostałych Prokuraturach Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

  W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło 11 spraw, a załatwiono 6 spraw.

Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 11.2018 – prowadzone w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez Zespół Prokuratorów powołany przez Prokuratora Krajowego, które dotyczy nieprawidłowości w działalności spółki GetBack S.A. W toku śledztwa wszczętego w dniu 24 kwietnia 2018 roku, w sierpniu nastąpiły zatrzymania dwóch kolejnych osób mających związek z ujawnionymi przestępstwami. Osobom tym Prokuratura zarzuciła wyrządzenie spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w związku ze sprzedażą spółce GetBack S.A. przedsiębiorstwa w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ustalone Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za kwotę przekraczającą rzeczywistą wartość tego podmiotu;

2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 13.2016 – prowadzone w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu międzynarodowym, która osiągała wielomilionowe korzyści majątkowe z przestępstw karnych oraz karnych skarbowych związanych z importem folii strech. W śledztwie  uzyskano nowe dowody, które pozwoliły na zatrzymanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kolejnych osób związanych z ujawnionym procederem. Wśród ostatnio zatrzymanych był syn jednego z podejrzanych, któremu ogłoszono zarzut utrudniania postępowania karnego, tj. popełnienia przestępstwa poplecznictwa z art.239§1 kodeksu karnego oraz publicznego rozpowszechniania bez zezwolenia wiadomości z postępowania przygotowawczego zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, stanowiącego czyn zabroniony z art.241§1 kodeksu karnego. Ustalenia śledztwa wykazały, że mężczyzna ten nakłaniał jednego z podejrzanych do nieskładania wyjaśnień w zakresie okoliczności dotyczącej między innymi polecenia niszczenia dokumentów wydanego przez jego ojca, który także posiada status podejrzanego w tym postępowaniu. Celem działania mężczyzny było udzielenie pomocy swojemu ojcu w uniknięciu odpowiedzialności karnej za zarzucane mu przestępstwa karne i karne skarbowe, dotyczące udziału w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej działającej na terenie Polski, Łotwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, osiągającej korzyści majątkowe z przestępstw karnych oraz przestępstw skarbowych związanych z karuzelowym obrotem towaru w postaci folii. Ojciec podejrzanego był biegłym sądowym ustanowionym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie z dziedziny między innymi finanse, księgowość, rachunkowość, ekonomia, ekonomika, wycena i analiza przedsiębiorstw. Z uwagi na ujawnione okoliczności powodujące utratę rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego, będącej warunkiem niezbędnym do popełnienia tej funkcji, Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła na podstawie stosownych przepisów prawa do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie o wszczęcie postępowań administracyjnych w przedmiocie zwolnienia podejrzanego z listy biegłych sądowych a także zgłosiła udział w postępowaniach zainicjowanych złożonymi wnioskami.

   W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, kontynuowano czynności związane ze sporządzaniem sprzeciwów i innych środków prawnych.

   W sierpniu 2018 roku Zespół Prokuratorów skierował sprzeciwy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Mokotowskiej 39, przy Placu Wilsona 4 w Warszawie (poprzednio Plac Komuny Paryskiej 4) i ul. Mickiewicza 29/31 oraz ul. Nowogrodzkiej 44.

   W sierpniu 2018 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 125 posiedzeniach i 21 rozprawach apelacyjnych dotyczących 36 osób, które zostały rozpoznane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej  w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 1 | dziś: 62 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35707 | ten miesiąc: 4065 | łącznie od 04.2013: 2023577
BIP epuap
eea grants, norway grants