Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA WRZESIEŃ 2018 ROKU
 
2019/05/17
 

We wrześniu 2018 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 144 spraw, a załatwiono 9 223 sprawy. W 1 786 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 1 987 osobom. Wobec 80 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W 87 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie wobec 91 osób wyroków skazujących na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki bez przeprowadzania rozprawy. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

W 351 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 371 osób. W przedmiotowych sprawach okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 426 spraw, a załatwiono 6 161 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 1 067 sprawach, którymi objęto 1 211 osób. Wobec 43 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 56 wniosków w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 60 osób oraz 204 wnioski w trybie art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto łącznie 221 osób.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 116 spraw, załatwiono 83 sprawy, wśród których 14 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 34 osobom. Wobec 7 osób stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 141 spraw dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178a§1 kodeksu karnego.

dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178a§1 kodeksu karnego.

W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 1. Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:
 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. PO III Ds. 171.2017 – prowadzone przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o popełnienie przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości w związku z zawarciem w lutym 2012 roku umowy przeniesienia własności lokalu w zamian za ustanowienie dożywotniej renty oraz służebności osobistej. Na podstawie przedmiotowej umowy podejrzany nabył od mężczyzny w podeszłym wieku lokal mieszkalny przy ul. Łuckiej w Warszawie o powierzchni ponad 190 m2 wraz z dwoma miejscami postojowymi w garażu, wprowadzając go w błąd co do rzeczywistej wartości nieruchomości, której kwotę ustalono na kwotę 950 tys. zł. Wartość rynkowa nieruchomości przeniesionej na podejrzanego wynosiła wówczas nie mniej niż 1 mln 698 tys. zł, co spowodowało zaniżenie przedmiotu umowy w kwocie 748 tys. zł. Podejrzanemu zarzucono także podrobienie w lutym 2012 roku dokumentu w postaci protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzającego wydanie w dniu 17 lutego 2012 roku lokalu przy ul. Łuckiej w Warszawie wraz z wyposażeniem i dwoma miejscami postojowymi, tj. popełnienie czynów zabronionych spenalizowanych w art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk oraz w art.270§1kk.

Według uzyskanych danych, w Wydziale I Śledczym, II Śledczym, V Organizacyjnym, VI Sądowym, VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej.

W Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 404.2018 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie przeciwko mężczyźnie, który w marcu 2018 roku kierując samochodem marki Lexus, poruszał się po ulicach Warszawy w sposób, stwarzający liczne niebezpieczne sytuacje na drodze dla innych uczestników ruchu. Oskarżonemu zarzucono niezatrzymanie się do kontroli drogowej w dniu 25 marca 2018 roku przy ul. Puławskiej, pomimo sygnałów dźwiękowych i świetlnych patrolu zmotoryzowanego funkcjonariuszy Policji, nakazujących niezwłoczne zatrzymanie pojazdu oraz popełnienie trzech przestępstw narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pieszych, którzy poruszali się wyznaczonymi dla nich ścieżkami. Sprawca prowadził pojazd z dużą prędkością jadąc po chodnikach, co zmusiło pieszych do podjęcia reakcji obronnych w celu uniknięcia potrącenia. W toku śledztwa uzyskano opinię biegłych lekarzy psychiatrów o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, z której wynikało, że zarzucane mu czyny popełnił w stanie ograniczonej poczytalności przewidzianej w art.31§2 kk. Wobec oskarżonego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Czyny zabronione zarzucane objęte aktem oskarżenia stanowią przestępstwa spenalizowane w art.178b§1 kk oraz w art.160§1 kk.

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ochota w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 1306.2017 – zakończone na etapie postępowania sądowego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 roku, na mocy którego skazano czterech mężczyzn oskarżonych o czynną napaść na funkcjonariusza Policji podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Sąd wymierzył oskarżonym bezwzględną karę pozbawienia wolności – w wymiarze 8 lat, 6 lat i 4 lata. Do zdarzenia objętego aktem oskarżenia, skierowanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Ochota w Warszawie w maju 2018 roku, doszło w dniu 8 grudnia 2017 roku przy zbiegu ul. Białobrzeskiej z ul. Kopińską w Warszawie, gdzie sprawcy przewrócili funkcjonariusza Policji na ziemię, kopali go po plecach i klatce piersiowej, przy czym jeden z napastników groził pokrzywdzonemu użyciem noża, a inny szczuł go psem, w celu zmuszenia do zaniechania prawnej czynności służbowej. W wyniku zadanych uderzeń pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących naruszeniem czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni. Wobec wszystkich sprawców zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 708 spraw, a załatwiono 3 056 spraw. W 717 sprawach wniesiono akty oskarżenia przeciwko 774 osobom. Wobec 36 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W 31 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 31 osób. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

W 147 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 150 osób. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 46 spraw, a załatwiono 42 sprawy, wśród których 10 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 23 osobom.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 123 sprawy, dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa określonego w art.178a§1 kodeksu karnego, wśród których były przypadki popełnienia typu kwalifikowanego wskazanego czynu zabronionego, zagrożonego surowszą odpowiedzialnością karną zgodnie z przepisem art.178a§4 kodeksu karnego.

W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 1. Wydział I Śledczy:
 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. PO I Ds. 176.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o fizyczne znęcanie się połączone ze szczególnym okrucieństwem, w okresie od lipca 2018 roku do 7 września 2018 roku w Chotomowie na terenie województwa mazowieckiego, nad swoim małoletnim synem, nieporadnym ze względu na wiek, poprzez bicie go po całym ciele. Podejrzanemu zarzucono także usiłowanie w zamiarze ewentualnym, na przełomie sierpnia i września 2018 roku pozbawienia pokrzywdzonego życia poprzez wielokrotne uderzenie go w głowę nieustalonym narzędziem, którego dokonanie nie nastąpiło z uwagi na udzielenie małoletniemu pomocy medycznej, tj. popełnienie przestępstwa spenalizowanego w art.13§1 kk w zw. z art.148§1 kk w zb. z art.207 §2 kk w zw. z art.11§2 kk. Sąd Rejonowy w Legionowie uwzględnił wniosek Prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W toku śledztwa Prokuratura wystąpiła do Sądu Rodzinnego o przeprowadzenie postępowania wobec niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka;
 2. postępowanie przygotowawcze o sygn. PO I Ds. 178.2018 – prowadzone przeciwko czterem osobom, którym ogłoszono zarzuty udziału w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci 48 kg amfetaminy i 4,53 kg kokainy oraz środków odurzających w postaci ponad 220 kg marihuany a także posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci blisko 20 gramów kokainy i 100 gramów amfetaminy. Zatrzymania były wynikiem ujawnienia w dniu 15 oraz 16 września 2018 roku przez funkcjonariuszy Policji z Wydziału Antynarkotykowego Komendy Stołecznej Policji znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych o łącznej wadze kilkuset kilogramów, na terenie kilku posesji położonych w Warszawie i okolicach. Czyny zabronione zarzucane podejrzanym stanowią przestępstwa z art.56 ust. 1 i 3 oraz z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi –Północ w Warszawie postanowieniami z 17 września 2018 roku zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku śledztwa ujawniono także kilka sztuk broni, aparaturę i substancje mogące służyć do produkcji amfetaminy – tym 675 litrów BMK, tj. fenyloacetonu – organicznego związku chemicznego będącego półproduktem w syntezie amfetaminy. Zabezpieczono również gotówkę, luksusowy samochód oraz sprzęt elektroniczny wartości kilkuset tysięcy złotych.

 

W Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 1273.2018 – prowadzone przeciwko kobiecie i mężczyźnie, podejrzanym o fizyczne znęcanie się, połączone ze szczególnym okrucieństwem, w okresie od 5 sierpnia do 18 września 2018 roku w Warszawie, nad swoim małoletnim synem, nieporadnym ze względu na wiek, poprzez niepokojenie go uderzaniem w łóżeczko, w którym leżał, używanie wobec niego przemocy fizycznej polegającej na pociąganiu, skręcaniu, wyginaniu i chwytaniu kończyn, potrząsanie ciałem za kończyny oraz uderzanie po głowie, w wyniku czego spowodowali u niego obrażenia ciała skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni. Podejrzanym zarzucono popełnienie przestępstwa spenalizowanego w art.207§1 kk i art.207§1a kk w zb. z art.157§1 kk w zw. z art.11§2 kk oraz zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;
 2. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 1273.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie, podejrzanemu o doprowadzenie w nocy z 22 na 23 września 2018 roku w Warszawie małoletniej do obcowania płciowego oraz poddania się innym czynnościom seksualnym, polegającym na dotykaniu i całowaniu intymnych części ciała, wykorzystując jej bezradność wynikającą z upojenia alkoholowego, tj. popełnienie przestępstwa spenalizowanego w art.198 kk w zb. z art.200§1 kk w zw. z art.11§2 kk;

Prokuratura Rejonowa w Wołominie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 834.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie, który w grudniu 2011 roku w Markach, wraz z innymi osobami dokonał rozboju na 52-letniej kobiecie. Sprawcy wdarli się do domu pokrzywdzonej, gdzie ją brutalnie torturowali. Po wskazaniu przez kobietę miejsca przechowywania pieniędzy, sprawcy zabrali w celu przywłaszczenia kwotę 70 tys. zł. Pomimo podejmowanych działań procesowych sprawcy pozostawali niewykryci i dopiero w wyniku uzyskania przez Prokuraturę w sierpniu 2018 roku opinii biegłych z zakresu badań biologicznych ustalono, że jeden z pozostawionych na miejscu zdarzenia śladów DNA należy do wielokrotnie karanego mieszkańca powiatu wyszkowskiego. Dowód z opinii biegłych przyczynił się do zatrzymania podejrzanego oraz przedstawienia mu zarzutu popełniania przestępstwa rozboju w warunkach powrotu do przestępstwa (tzw. recydywy specjalnej zwykłej). Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;

Prokuratura Rejonowa w Legionowie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1200.2018 – prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 4 września 2018 roku śmierci mężczyzny, który był funkcjonariuszem Policji oraz wykładowcą w Szkole Policyjnej w Szczytnie. W toku postępowania badano między innymi kwestię odmowy wysłania karetki pogotowia przez dyspozytora.

 

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło 10 spraw, a załatwiono 6 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 2 sprawach, którymi objęto 2 osoby. Wobec 1 oskarżonego stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 42.2016 – prowadzone przeciwko dwóm mężczyznom, podejrzanym o działanie wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie 2 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy posługując się dokumentem w postaci umowy inwestycyjnej z 21 marca 2014 roku, stanowiącej warunek udzielenia pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik do wniosku o udzielenie pożyczki, wprowadzili Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w błąd, co do zamiaru realizacji celu uzyskania pożyczki. W wyniku podjętych działań doszło do zawarcia w dniu 25 czerwca 2014 roku przez spółkę reprezentowaną przez jednego z podejrzanych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy pożyczki w kwocie 2 mln zł na realizację przedsięwzięcia innowacyjnego. Podejrzanym zarzucono popełnienie czynu zabronionego spenalizowanego w art.297§1 kk w zb. z art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.11§2 kk. W toku śledztwa skierowano wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Prokuratury w Bremen w Niemczech oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości Cypru;
 2. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 24.2018 – zakończone aktem oskarżenia z dnia 25 września 2018 roku skierowanym do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie przeciwko mężczyźnie oskarżonemu o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie poprzez wyłudzenie wielomilionowych kredytów, tj. o popełnienie przestępstw spenalizowanych w art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zb. z art.296§3 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.65§2 kk.

 

W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, kontynuowano czynności związane ze sporządzaniem sprzeciwów i innych środków prawnych.

We wrześniu 2018 roku Zespół Prokuratorów skierował sprzeciwy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Nowy Świat 46, ul. Nowogrodzkiej 44, ul. Puławskiej 1A i przy ul. Bartoszewicza 1B, (dawniej Al. Na Skarpie 67).

We wrześniu 2018 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 278 posiedzeniach i 55 rozprawach apelacyjnych przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Prokurator

Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 85 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35730 | ten miesiąc: 4088 | łącznie od 04.2013: 2023600
BIP epuap
eea grants, norway grants