Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Kolejne zatrzymania w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonym przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanym o przestępstwo zbrodni fakturowej, oszustwa podatkowe w podatku od towarów i usług (VAT), w podatku akcyzowym
 
2019/07/01
 

   Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie zatrzymali 8 osób w toku wieloosobowego śledztwa o sygn. akt RP II Ds. 25.2017, które prowadzone jest w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej tutejszej Prokuratury przeciwko podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w kraju i za granicą.
   W wyniku wspólnych działań Prokuratury, CBŚP a także funkcjonariuszy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie ujawniono grupę przestępczą, której członkowie popełniali przestępstwa karne oraz karne skarbowe dotyczące obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy.
   Podejrzani uchylali się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz zajmowali się procederem określanym mianem prania brudnych pieniędzy, które pochodziły z korzyści związanych z popełnionymi przestępstwami. Inkryminowane działania realizowano przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych związanych z branżą paliwową, które jak ustalono były kontrolowane przez członków grupy przestępczej.
   Zatrzymania nastąpiły w miejscach zamieszkania podejrzanych na terenie województwa mazowieckiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego.
Wśród ostatnio zatrzymanych jest mężczyzna, który kierował jedną z grup przestępczych współdziałających w badanym procederze, jej członkowie oraz odbiorcy paliwa nielegalnie wprowadzanego do obrotu w Polsce.
   Dwóm mężczyznom prokurator ogłosił zarzuty popełniania przestępstwa tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem 1786 faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez ustaloną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na kwotę należności ogółem ponad 138 mln zł, tj. większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości. Podejrzani poświadczyli nieprawdę w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego przez nabywców podanych w zakwestionowanych fakturach.
   Na podstawie zgromadzonych w śledztwie dowodów ustalono, że zatrzymani mężczyźni działali od początku września 2016 roku do końca czerwca 2017 roku w Polsce  w tym między innymi w Szczecinku i w Krotoszynie oraz na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Czeskiej oraz Republiki Rumuńskiej, czyniąc sobie z ujawnionego procederu stałe źródło dochodu.
   Zgodnie z wnioskami Prokuratury Regionalnej w Warszawie wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie zastosował  tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
  W stosunku do pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju oraz dozorów Policji.
  Ostatnie zatrzymania są kolejną realizacją procesową Prokura-tury Regionalnej w Warszawie w wieloosobowym i wielowątkowym śledztwie prowadzonym od 17 marca 2017 roku, w którym status podejrzanych posiada aktualnie 58 osób.
  Dowody uzyskane w śledztwie wykazały, że podejrzani utworzyli skład podatkowy w jednej z miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, w którym produkowano olej smarowy, co następowało między innymi na zlecenie jednego z czeskich podmiotów gospodarczych, kontrolowanego przez członków grupy.
  Należności nieopłacone na rzecz Skarbu Państwa od jednej cysterny oleju wynosiły nie mniej niż 50 tys. zł, przy czym produkcja ujawnionego składu podatkowego wynosiła średnio 25 cystern tygodniowo.
  Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą podejmowali jednocześnie czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 26 mln euro i 15 mln zł, wykorzystując w tym celu rachunki ban-kowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych, na które wpłacano środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych oraz nabywano za nie prawa własności do nieruchomości.
  Członkowie grupy podejmowali czynności udaremniające stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków stanowiących znaczne korzyści majątkowe związane z popełnieniem czynów zabronionych, polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług (VAT), nabywając w tym celu za kwotę ponad 2 mln zł kilkadziesiąt tysięcy udziałów spółki produkującej na terenie województwa mazowieckiego wyroby z mięsa.
  W śledztwie zastosowano nowe przepisy procedury karnej wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768) obowiązujące od 27 kwietnia 2017 roku w zakresie konfiskaty rozszerzonej (rozszerzonym przepadkiem mienia), celem pozbawienia sprawców korzyści majątkowych odniesionych z popełnionych przestępstw oraz zabezpieczenia już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania kar grożących im za zarzucane przestępstwa.
  Zabezpieczenie kar i roszczeń nastąpiło przez zajęcie udziałów w spółce działającej na terenie województwa mazowieckiego, którą faktycznie kontrolowali członkowie grupy przestępczej, wykorzystując w jej działalności środki finansowe pochodzące z korzyści związanych z popełnionymi przestępstwami.
  Podejrzanym zabezpieczono także ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w walutach PLN, EUR, USD, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet oraz tirów z cysternami, które przekraczają 10 mln zł.
  Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym osoby, którym zarzucono popełnienie przestępstwa zbrodni fakturowej podlegają karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
  Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie, funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz funkcjonariuszy z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie.
  W sprawie gromadzone są kolejne dowody, które służą ustalaniu pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 21 | wczoraj: 623 | ten tydzień: 33604 | ten miesiąc: 7769 | łącznie od 04.2013: 1709204
BIP epuap
eea grants, norway grants