Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  

Sposób przyjmowania spraw oraz skarg

Wstrzymanie osobistego przyjmowania interesantów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Regionalnego nr 16/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie stosowania środków zapobiegawczych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zakażenia koronawirusem SARS – CoV-2 i rozpowszechniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem wstrzymano osobiste przyjmowanie interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, z zachowaniem telefonicznej formy kontaktu. Możliwa jest także forma pisemna.

 

Prokuratura Regionalna w Warszawie urzęduje w godzinach od 8:15 do 16:15 od poniedziałku do piątku- poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Prokuratura Regionalna w Warszawie przyjmuje i załatwia sprawy na podstawie:

 • ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze - (tekst jednolity Dz.U. 2016.177)

 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 roku regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  (Dz.U. z  2014 r., poz. 1218 )
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555)
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz. MS  2016.83)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46 )
 • ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.Nr 30,poz.168 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,poz.1198, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243),

Pisma, w tym skargi i wnioski kierowane w sprawach należących zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do zakresu działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie można:

1.przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@warszawa.pr.gov.pl

2.przesyłać faksem na nr: (22)  46 49 106

3..przesyłać wraz załącznikami w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - (link ) .

 

Załączniki cyfrowe powinny znajdować się na nośniku przenośnym (pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0), płycie CD-RW, DVD-RW.

 

Wymagania dotyczące składanych dokumentów elektronicznych:

 

 

Dokumenty elektroniczne składane lub przesyłane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie powinny:

1.zawierać opis lub być przekazane za pismem zawierającym opis pozwalający na urzędowe poświadczenie odbioru,

2. być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,

3.posiadać akceptowany format: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF,  ZIP,

4.posiadać wielkość załączników do jednego formularza - dokumentu elektronicznego nie przekraczającą 5MB,

Ponadto, dokumenty elektroniczne składane lub przesyłane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie nie mogą zawierać złośliwego oprogramowania. W przypadku stwierdzenia złośliwego oprogramowania będą one automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Do składania pism, wniosków dokumentów wymagających złożenia podpisu niezbędne jest posiadanie konta użytkownika Platformy Usług Administracji ePUAP. Konto jest bezpłatne.

 

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji.

Osoby które doświadczają trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie mogą kontaktować się z Prokuraturą Regionalną w Warszawie w sposób określony  ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz 1243)-(link).

 

Skargi i wnioski

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie od poniedziałku do piątku w  godzinach od 9.00 do 15.00.

Telefoniczne informacje dotyczące przyjmowania skarg i wniosków można uzyskać w godzinach od 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu (022) 46 49 119.

Prokurator Regionalny w Warszawie lub Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie, a także osoby wyznaczone, przyjmują osobiście w sprawach skarg i wniosków w każdą pracującą środę w godzinach od 12:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane przyjęciem przez Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub Zatępcę Prokuratora Regionalnego w Warszawie w sprawie skarg i wniosków, powinny z co najmniej z 5-cio dniowym wyprzedzeniem uzgodnić telefonicznie termin spotkania oraz podać przedmiot skargi
lub wniosku, dzwoniąc pod numer (22) 46 49 107.

W przypadkach gdy, Prokuratura Regionalna w Warszawie nie jest właściwa rzeczowo lub miejscowo w zakresie złożonej skargi lub wniosku sprawa jest przekazywana do właściwego organu.

 

 

Informacja publiczna

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:


Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Prokuratury Regionalnej w Warszawie w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U.2018.1330, ze zm.) . Tekst ustawy (link)

Informacje publiczne dotyczące funkcjonowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie zamieszone są na stronie internetowej www. BIP Prokuratury Krajowej (link)


Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Prokuratury Regionalnej w Warszawie  udostępniane są w odpowiedzi na wniosek.


 Wniosek można przesłać:

 • za pośrednictwem : Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
 • pocztą elektroniczną na adres:   sekretariat@warszawa.pr.gov.pl;

 • faksem na nr: (22) 4649 106;

 • pocztą na adres: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa.

  Wzór wniosku można pobrać klikając na  link:  "pobierz wniosek"

   

  Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu (22) 46 49 107. 

 

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 55 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35700 | ten miesiąc: 4058 | łącznie od 04.2013: 2023570
BIP epuap
eea grants, norway grants